Styrelse

Utbildningsföretaget FEI ägs av Föreningen Företagsekonomiska FEI, en ideell förening som grundades redan 1888. Företagets styrelse utses av föreningen.

Styrelsens uppgift är bland annat att fastställa strategisk inriktning och utforma en årlig affärsplan för FEI. Styrelsen består av:

Leif Persson
Ordförande
Vd, Tidningstjänst AB

Lena Snygg
Ledamot
Vd, Kapitel 8 

Kjell Sandin
Ledamot
IR-ansvarig, Precio Fishbone AB

Susanne Jakobson
Ledamot
Vd, DocOn AB

Björn Wolrath
Ledamot
Styrelseproffs, f.d. vd Skandia 

Anders Arpvall
Ledamot 
Global Product Manager, Liquidity Management, Nordea 

Hans-Erik Forsgren
Ledamot
Project Manager AML, Nordea 

+