Vår integritetspolicy

På Företagsekonomiska institutet (FEI) värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter så väl som möjligt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information samt vilka rättigheter du har som registrerad. Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR).

2019-03-20 Integritetspolicy FEI

Our privacy policy

At FEI and FEI Business School, we care about your personal privacy and strive to protect your personal data. Our privacy policy explains how we collect and use your personal information and what rights you have as a registered user. The privacy policy and procedures described here comply with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Privacy policy FEI (english)

+