Forskning & utveckling

En av FEI:s huvuduppgifter är att stödja och stimulera företagsekonomisk forskning och utveckling. Det gör vi bland annat genom dela ut stipendier och priser till förtjänta mottagare, i huvudsak via forskningsstiftelsen FEI Research Institute men även genom andra stiftelser och fonder som är knutna till FEI . FEI:s engagemang i företagsekonomisk forskning & utveckling innebär att vi ständigt befinner oss i framkant inom vårt område. Det kommer våra kursdeltagare till gagn genom aktuellt och uppdaterat kursinnehåll och kursmaterial.

FEI Research Institute

FEI Research Institute är en stiftelse som har till ändamål att stödja, stimulera och premiera forskning och utveckling inom områden där FEI bedriver eller planerar att bedriva utbildning. Ändamålet uppnås genom att stiftelsen delar ut stipendier till olika forskningsprojekt.

I stiftelsens Forskningsråd ingår experter inom aktuellt forskningsområde. Forskningsrådet bedömer inkomna ansökningar och rekommenderar till Stiftelsens styrelse vilken eller vilka projekt som ska stödjas.

Oskar Silléns pris

Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling föräras årligen till Sveriges främsta nya forskare i företagsekonomi. Priset, som uppgår till 30 000 kronor, delas ut till minnet av Oskar Sillén, banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi. Han var professor vid Handelshögskolan under 1900-talets första decennier och dessutom ordförande i FEI under åren 1917-1920.

Övriga fonder

FEI delar också ut bidrag, via CF Liljevalch J:ors stipendiefond,  för utlandsförlagd vidareutbildning i företagsekonomi. FEI sponsrar vidare en årlig föreläsningsserie i samarbete med Företagsekonomiska Föreningen. Vid dessa lunchföreläsningar medverkar många av Sveriges främsta företagsledare och experter.

 

 

+