Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

En klassiker som sedan starten på 1960-talet varit en språngbräda för över 1 000 karriärer inom HR/personalområdet! Utbildningen uppdateras löpande, både när det gäller kursinnehåll och leveransform. Målet är att vara Sveriges bästa program för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer, konsulter och specialister inom HR. Välj att gå utbildningen i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller delta aktivt på distans via FEIFLEX – en möjlighet att gå en högkvalitativ HR-utbildning i realtid var du än befinner dig.

Nästa kursstart
2 mars 2020
Omfattning

1 dag/vecka - 13 månader

Avgift 147 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Denna utbildning har under flera decennier samlat kvalificerade deltagare från många olika företag och organisationer. Stora arbetsgivare väljer regelbundet utbildningen för kompetensutveckling sina nyckelpersoner inom HR. Utbildningen är mångfacetterad och ger både ”hårda” faktakunskaper och ”mjuk” processinriktad kompetens.

Den röda tråden i utbildningen är mötet, det vill säga möjligheten att träffa andra praktiker och utvecklas tillsammans för att lära sig hur ett positivt, modernt och effektivt HR-arbete ska bedrivas.

Den vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang.

Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HR-tänkande. Vårt mål är du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som också skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamhetens varumärke och konkurrenskraft. HR utgör en viktig del i det förändringsarbete som kommer av nya krav kring personalarbete och hållbarhet i ett vidare perspektiv. HR har idag en tydlig koppling till företagets strategi och mål.

Utbildningen startar två gånger per år, i september och mars. Studierna omfattar en dags undervisning i veckan under drygt ett år. Välj att närvara på plats i Stockholm/Göteborg/Malmö eller på distans via FEIFLEX.

Vem går utbildningen?

De flesta deltagare har minst 10 års arbetslivserfarenhet varav en längre eller kortare del avser HR-arbete. Deltagarnas teoretiska bakgrund varierar. Vissa har gymnasiestudier i kombination med kontinuerlig kompetensutveckling och relevant karriärerfarenhet. Andra deltagare har akademisk examen men känner att de vill komplettera med en aktuell och uppdaterad professionell utbildning. Deltagarnas medelålder är 38 år. Bland arbetsgivarna återfinns företag, offentliga arbetsgivare och frivilligorganisationer.

Relevant studieplan

Våra utbildningar utvärderas kontinuerligt. Dels ber vi våra deltagare att löpande bedöma alla kursmoment, dels har vi kontinuerliga kontakter med de arbetsgivare som har valt FEI som kompetenspartner. Med utgångspunkt i detta, det vill säga marknadens behov och önskemål, har vi utformat studieplanen.

Vad ingår i utbildningen?

Kurserna som ingår i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen är utvecklade för att ge bredd, djup och inte minst aktualitet. Innehållet utgår från de krav som arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete, i dag och i framtiden. Du får konkreta sakkunskaper som du har nytta av rent operativt, men utbildningen innehåller också nödvändiga process och strategiinslag. I alla moment är kopplingen mellan teori och praktik tydlig.

Kursledarna

Utbildningen leds av ett mycket erfaret lärarteam. Samtliga kursledare är praktiskt yrkesverksamma inom sina specialområden, de har gedigen pedagogisk erfarenhet och en förmåga att entusiasmera och engagera.

Nyhet: nu även i Göteborg och Malmö!

Efterfrågan på denna utbildning har ökat kraftigt under senare år. Vi har därför velat ge fler chansen att gå denna utbildning, dels via FEIFLEX men också på fler orter. Våren 2019 slog vi upp portarna till utbildningen i FEI:s utbildningslokaler i Göteborg och Malmö. Våra fräscha och ändamålsenliga lokaler är belägna på Bror Nilssons gata 16 i Göteborg och på Hans Michelsensgatan 2 i Malmö. Läs mer om våra nya lokaler i Malmö här.

*Antalet anmälningar till våra nya orter Göteborg och Malmö avgör vilken undervisningsform som passar bäst. Vi meddelar alltid berörda inför varje utbildningsstart om vad som gäller.

Fakta

Omfattning

FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen omfattar drygt 13 månaders studier med lektioner en dag per vecka. Utbildningen innehåller tolv kurser inklusive ett projektarbete.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Lektioner

Vid vårstart ges lektioner måndagar kl. 09.00-16.00, start mars. Vid höststart i september är lektionerna på torsdagar kl. 09.00-16.00.

Aktivt deltagande

För att få ut mest av sin studietid är det viktigt att delta aktivt under lektionerna, på plats eller på distans. Några av kurserna i HR-chefsprogrammet, som är mer processinriktade och upplevelsebaserade, ges dock av pedagogiska skäl enbart via traditionell lektionsundervisning på plats i FEI:s lokaler. Det gäller följande kurser/moment:

 • Ledarskap
 • Coaching, dag 2
 • Rekrytering/ Talent Acquisition, dag 3

Examination

Samtliga delkurser examineras genom aktiv närvaro, rapport eller skriftlig examen. Godkänt resultat i samtliga kurser leder till examen med beteckningen FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

147 000 kr exkl. moms. som delfaktureras per kvartal. Betalningsvillkor 30 dagar. I avgiften ingår de tio delkurserna samt projektarbetet, kurslitteratur och annat kursmaterial, kaffe och lunch i samband med undervisning.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 2 609 kr/mån.

Kursinnehåll

Diplomerad Personalvetare – HR-chesfutbildningen innefattar ett spektrum av delkurser som du har nytta av i en kvalificerad HR-roll. Kursinnehållet speglar den senaste utvecklingen. Du får en gedigen kunskapsplattform som ger säkerhet och pondus i HR-arbetet.

Programmet omfattar tolv delkurser inklusive det avslutande projektarbetet. Kurserna spänner över konkreta ämneskunskaper i ekonomi och arbetsrätt till processinriktade kurser som bygger på kommunikation och reflektion.

HR-chefens verktyg

Om kursen

Kursen definierar och sammanfattar HR-chefens roll och ger en introduktion till de viktigaste redskapen som står till förfogande för att arbeta effektivt och framgångsrikt med HR. Kursen kan läsas fristående men är också en utmärkt introduktion till fortsatta studier inom HR.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Coaching

Om kursen

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. I denna praktiska kurs får HR-medarbetare lära sig hur de ska arbeta med coaching på ett strukturerat och handfast sätt och hur resultatet av insatsen ska säkerställas och mätas.

Kursen omfattar 2 dagar. Dag 1 går att närvara på distans via FEIFLEX eller på plats. Dag 2 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Företagsekonomi för HR

Om kursen

I dagens arbetsliv har HR en bred generalistroll, där ekonomi och affärsmässighet ingår som viktiga beståndsdelar. Dessutom ökar kraven på att HR konkret ska bidra till företagets lönsamhet. Detta innebär att HR behöver en ekonomisk grundkompetens och förmåga att kunna kommunicera HR:s bidrag i ekonomiska termer.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Personalekonomi

Om kursen

Personalekonomi handlar bland annat om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Under dagarna får du exempel på sammanställningar som du kan använda praktiskt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Praktisk arbetsrätt

Om kursen

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det ger dig en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Ledarskap

Om kursen

Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper andra mot målen. Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, hantera en konfliktsituation, hålla svåra samtal, coacha medarbetare och ge och ta emot återkoppling.

Kursinnehåll

 • Kommunikation och dialog
 • Hantering av motsättningar och konflikter
 • Arbetsgruppens dynamik
 • Det dubbla representantskapet
 • Grupputveckling
 • Svåra samtal
 • Att ge och ta emot beröm och kritik
 • Skapa arbetstillfredsställelse och engagemang
 • Värderingar som ledarverktyg
 • Självkännedom och personlig utveckling

Närvarokrav

Denna kurs tillämpar interaktiva lärmetoder och förutsätter aktivt deltagande på plats i FEI:s lokaler. För att bli godkänd i kursen krävs full närvaro.

Rekrytering/Talent Acquisition

Om kursen

Rekrytering av nya medarbetare ska göras med omsorg. Felrekryteringar kan vara ödesdigra i flera avseenden; inte minst kostnadsmässigt. Det finns många metoder och tekniker tillgängliga för att undvika misstag och säkerställa en lyckad rekrytering. Kursen vänder sig till dig som själv är direkt involverad i rekryteringsprocessen inklusive intervjuförfarandet.

Kursen omfattar 3 dagar. Dag 1 och 2 går att närvara på distans via FEIFLEX eller på plats. Dag 3 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Strategisk kompetensförsörjning - Talent Management

Om kursen

Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar och jobbar med rätt saker som gör att vi når våra långsiktiga mål?

Kursen ger konkreta verktyg för hur du kan arbeta för att ditt företag eller organisation ska bli en attraktivare arbetsgivare i syfte att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

HR-chefens roll i ledningsgruppen - Affärsdriven HR

Om kursen

HR har i allt högre grad en strategisk betydelse i företagets verksamhet. I denna kurs diskuteras hur HR kan bidra till den övergripande affärs- och verksamhetsstrategin i företaget och/eller organisationen. Kursen behandlar hur du som HR-chef kan och bör bidra på ett konstruktivt och affärsdrivet sätt som gör ditt företag eller organisation framgångsrikt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Arbetsmiljö & rehabilitering

Om kursen

Arbetsmiljöns betydelse för medarbetares fysiska och psykiska hälsa är ställd utom tvivel. I denna kurs behandlas hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas och hur man bör arbeta med både systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och bättre arbetsmiljö, BAM. Kursen tar vidare ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor. Angreppssättet är påtagligt praktiskt med målet att du ska kunna använda kunskaperna direkt i arbetet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Etik & mångfald för HR-chefer

Om kursen

Den här kursen lär dig mer om hur man arbetar med etik, mångfald och arbetsmiljö inom HR-området. Du får grundläggande kunskaper i etik som gör dig mer medveten om den etiska dimensionen i de mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats. Du kommer också att ta del av olika sätt att arbeta med mångfald och arbetsmiljö i en organisation. De praktiska tillämpningar som du lär dig under kursen ger direkt nytta i ditt eget arbete.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Examensarbete inom HR

Om kursen

I detta moment utför deltagarna ett kvalificerat examensarbete inom ett definierat område. Exempel kan inkludera en handlingsplan för mångfaldsarbete, en kompetensinventering eller en personalekonomisk budget. Uppdraget utförs normalt av en gruppdeltagare. Uppdragsgivare kan vara en av deltagarnas arbetsgivare eller en helt fristående organisation. En erfaren ämnesspecialist från FEI:s lärarkår handleder och styr arbetet.

Kursinnehåll

 • Upptaktsmöte med uppdragsgivare, handledare och deltagande medarbetare
 • Uppdragsformulering och avgränsningar samt arbetsgång
 • Val av litteratur och andra informationskällor
 • Löpande avstämningsmöten
 • Muntlig presentation för handledare och arbetsgivaren
 • Skriftlig slutrapport om 20-40 sidor beroende på ämnesval omfattning
Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+