Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

En klassiker som sedan starten på 1960-talet varit en språngbräda för över 1 000 karriärer inom HR/personalområdet! Utbildningen uppdateras löpande, både när det gäller kursinnehåll och leveransform. Målet är att vara Sveriges bästa program för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer, konsulter och specialister inom HR.

Vill du veta mer? Fyll i din intresseanmälan här!

Nästa kursstart
29 augusti 2024
Omfattning

1 dag/vecka - 13 månader. I Stockholm, Göteborg, Malmö eller online via FEIFLEX.

Översikt

Denna utbildning har under flera decennier samlat kvalificerade deltagare från många olika företag och organisationer. Stora arbetsgivare väljer regelbundet utbildningen för kompetensutveckling sina nyckelpersoner inom HR. Utbildningen är omfattande, mångfacetterad och ger rejäla kunskaper, både ”hårda” faktakunskaper och ”mjuk” processinriktad kompetens.

Den röda tråden i utbildningen är mötet, det vill säga möjligheten att träffa andra praktiker och utvecklas tillsammans för att lära sig hur ett positivt, modernt och effektivt HR-arbete ska bedrivas.

Den vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang.

Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HR-tänkande. Vårt mål är du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som också skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamhetens varumärke och konkurrenskraft. HR utgör en viktig del i det förändringsarbete som kommer av nya krav kring personalarbete och hållbarhet i ett vidare perspektiv. HR har idag en tydlig koppling till företagets strategi och mål.

Utbildningen startar två gånger per år, i september och mars. Studierna omfattar en dags undervisning i veckan under drygt ett år. Välj att närvara på plats i Stockholm/Göteborg/Malmö eller på distans via FEIFLEX.

Vilka deltar i vår utbildning för HR chefer?

Våra deltagare på utbildningen för HR chefer kommer från en rad olika bakgrunder, men gemensamt är att de flesta har minst 10 års arbetslivserfarenhet, med en betydande del inom HR-sektorn. Deras utbildningsbakgrund varierar: vissa har byggt upp sin kompetens genom gymnasiestudier kombinerat med fortlöpande professionell utveckling och praktisk karriärerfarenhet inom HR. Andra har en akademisk examen men vill stärka sina färdigheter genom att delta i vår aktuella och uppdaterade utbildning för HR chefer.

Oavsett bakgrund, finner våra deltagare att denna HR chefsutbildning ger dem de verktyg de behöver för att framgångsrikt leda sina HR-team. Våra deltagare representerar ett brett spektrum av arbetsgivare, inklusive företag, offentliga institutioner och frivilligorganisationer.

Vad säger tidigare deltagare?

“Bra utbildning med relevanta kurser. Den går bra att kombinera med arbete även om den tar en del fritid i anspråk.”

“Heltäckande utbildning för hela HR-funktionens spektra med ambition och mål att göra HR till en drivande del av företagets kärnverksamhet. Du utvecklas såväl av duktiga experter inom sitt respektive område som att dela erfarenhet och olika synsätt mellan kurskamraterna.”

“Kunniga lärare. Bra utbildningsfaciliteter. Relevant innehåll.”

“Det var pedagogiskt upplagt och interaktivt, samtidigt som man på ett smart sätt nyttjade modern teknik. När det var hektiskt på jobbet kunde man på ett enkelt sätt följa undervisningen på distans/i efterhand. Jag har förvärvat en enorm mängd kunskap, som jag kunnat applicera direkt i mitt dagliga arbete. Lärarna är experter inom sina respektive områden, vilket genast gav en känsla av att jag satsat på rätt på att välja FEI. Vår grupp var fantastisk!”

Bli HR-chef

Att bli en HR-chef innebär att vara redo att ta på sig en central och påverkande roll i en organisation. Det handlar om att vara en förebild och ledare, men också om att skapa strategier för att attrahera, behålla och utveckla talanger.

Vår utbildning för HR chefer är skräddarsydd för dem som siktar på denna högt värderade ledarposition. Genom denna utbildning får du kunskap om strategiskt HR-arbete, organisationsutveckling, arbetsrätt, rekrytering och mycket mer. Utbildningen är designad för att passa alla typer av HR-proffs – från de som redan är chefer och vill fördjupa sin kunskap, till de som är nya i fältet och siktar på att bli HR-chefer i framtiden.

Vi fokuserar inte bara på teoretiska kunskaper, utan betonar också vikten av praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. Du får möjlighet att nätverka med andra HR-proffs och dra nytta av deras insikter och erfarenheter.

Bli HR-chef är inte bara en titel – det är en livslång karriärutveckling och lärande. Genom att gå vår utbildning för HR chefer, tar du det första steget mot att bli en värdefull ledare inom området HR.

Relevant studieplan

Våra utbildningar utvärderas kontinuerligt. Dels ber vi våra deltagare att löpande bedöma alla kursmoment, dels har vi kontinuerliga kontakter med de arbetsgivare som har valt FEI som kompetenspartner. Med utgångspunkt i detta, det vill säga marknadens behov och önskemål, har vi utformat studieplanen.

Vad ingår i utbildningen?

Kurserna som ingår i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen är utvecklade för att ge bredd, djup och inte minst aktualitet. Innehållet utgår från de krav som arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete, i dag och i framtiden. Du får konkreta sakkunskaper som du har nytta av rent operativt, men utbildningen innehåller också nödvändiga process och strategiinslag. I alla moment är kopplingen mellan teori och praktik tydlig.

Kursledarna

Utbildningen leds av ett mycket erfaret lärarteam. Samtliga kursledare är praktiskt yrkesverksamma inom sina specialområden, de har gedigen pedagogisk erfarenhet och en förmåga att entusiasmera och engagera.

Informationsmöte

Vill du veta mer om utbildningen? På våra informationsmöten berättar vi om innehållet, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns.
Anmälan görs här.

Fakta

Omfattning

FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen omfattar drygt 13 månaders studier med lektioner en dag per vecka. Utbildningen innehåller tolv kurser inklusive ett projektarbete.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Lektioner

Vid vårstart ges lektioner måndagar kl. 09.00-16.00, start mars. Vid höststart i september är lektionerna på torsdagar kl. 09.00-16.00.

Aktivt deltagande

För att få ut mest av sin studietid är det viktigt att delta aktivt under lektionerna, på plats eller på distans. Dag 2 i Coaching kräver obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler. Kursen Ledarskap, som är mer processinriktad och upplevelsebaserad, ges dock av pedagogiska skäl enbart via traditionell lektionsundervisning på plats i FEI:s lokaler.

Examination

Samtliga delkurser examineras genom aktiv närvaro, rapport eller skriftlig examen. Godkänt resultat i samtliga kurser leder till examen med beteckningen FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

159 000 kr exkl. moms. som delfaktureras per kvartal. I avgiften ingår de elva delkurserna samt projektarbetet, kurslitteratur och annat kursmaterial, kaffe och lunch i samband med undervisning.

Kursinnehåll

Diplomerad Personalvetare – HR-chesfutbildningen innefattar ett spektrum av delkurser som du har nytta av i en kvalificerad HR-roll. Kursinnehållet speglar den senaste utvecklingen. Du får en gedigen kunskapsplattform som ger säkerhet och pondus i HR-arbetet.

Programmet omfattar tolv delkurser inklusive det avslutande projektarbetet. Kurserna spänner över konkreta ämneskunskaper i ekonomi och arbetsrätt till processinriktade kurser som bygger på kommunikation och reflektion.

HR-chefens verktyg

Om kursen

Kursen definierar och sammanfattar HR-chefens roll och ger en introduktion till de viktigaste redskapen som står till förfogande för att arbeta effektivt och framgångsrikt med HR. Kursen kan läsas fristående men är också en utmärkt introduktion till fortsatta studier inom HR.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Coaching

Om kursen

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. I denna praktiska kurs får HR-medarbetare lära sig hur de ska arbeta med coaching på ett strukturerat och handfast sätt och hur resultatet av insatsen ska säkerställas och mätas.

Kursen omfattar 2 dagar. Dag 1 går att närvara på distans via FEIFLEX eller på plats. Dag 2 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Företagsekonomi för HR

Om kursen

I dagens arbetsliv har HR en bred generalistroll, där ekonomi och affärsmässighet ingår som viktiga beståndsdelar. Dessutom ökar kraven på att HR konkret ska bidra till företagets lönsamhet. Detta innebär att HR behöver en ekonomisk grundkompetens och förmåga att kunna kommunicera HR:s bidrag i ekonomiska termer.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Personalekonomi

Om kursen

Personalekonomi handlar bland annat om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Under dagarna får du exempel på sammanställningar som du kan använda praktiskt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Praktisk arbetsrätt

Om kursen

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det ger dig en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Ledarskap

Om kursen

Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper andra mot målen. Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, hantera en konfliktsituation, hålla svåra samtal, coacha medarbetare och ge och ta emot återkoppling.

Kursinnehåll

 • Kommunikation och dialog
 • Hantering av motsättningar och konflikter
 • Arbetsgruppens dynamik
 • Det dubbla representantskapet
 • Grupputveckling
 • Svåra samtal
 • Att ge och ta emot beröm och kritik
 • Skapa arbetstillfredsställelse och engagemang
 • Värderingar som ledarverktyg
 • Självkännedom och personlig utveckling

Närvarokrav

Denna kurs tillämpar interaktiva lärmetoder och förutsätter aktivt deltagande på plats i FEI:s lokaler. För att bli godkänd i kursen krävs full närvaro.

Rekrytering/Talent Acquisition

Om kursen

Rekrytering av nya medarbetare ska göras med omsorg. Felrekryteringar kan vara ödesdigra i flera avseenden; inte minst kostnadsmässigt. Det finns många metoder och tekniker tillgängliga för att undvika misstag och säkerställa en lyckad rekrytering. Kursen vänder sig till dig som själv är direkt involverad i rekryteringsprocessen inklusive intervjuförfarandet.

Kursen omfattar 3 dagar. Dag 1 och 2 går att närvara på distans via FEIFLEX eller på plats. Dag 3 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Strategisk kompetensförsörjning - Talent Management

Om kursen

Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar och jobbar med rätt saker som gör att vi når våra långsiktiga mål?

Kursen ger konkreta verktyg för hur du kan arbeta för att ditt företag eller organisation ska bli en attraktivare arbetsgivare i syfte att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

HR-chefens roll i ledningsgruppen - Affärsdriven HR

Om kursen

HR har i allt högre grad en strategisk betydelse i företagets verksamhet. I denna kurs diskuteras hur HR kan bidra till den övergripande affärs- och verksamhetsstrategin i företaget och/eller organisationen. Kursen behandlar hur du som HR-chef kan och bör bidra på ett konstruktivt och affärsdrivet sätt som gör ditt företag eller organisation framgångsrikt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Arbetsmiljö & rehabilitering

Om kursen

Arbetsmiljöns betydelse för medarbetares fysiska och psykiska hälsa är ställd utom tvivel. I denna kurs behandlas hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas och hur man bör arbeta med både systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och bättre arbetsmiljö, BAM. Kursen tar vidare ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor. Angreppssättet är påtagligt praktiskt med målet att du ska kunna använda kunskaperna direkt i arbetet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Etik & mångfald för HR-chefer

Om kursen

Den här kursen lär dig mer om hur man arbetar med etik, mångfald och arbetsmiljö inom HR-området. Du får grundläggande kunskaper i etik som gör dig mer medveten om den etiska dimensionen i de mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats. Du kommer också att ta del av olika sätt att arbeta med mångfald och arbetsmiljö i en organisation. De praktiska tillämpningar som du lär dig under kursen ger direkt nytta i ditt eget arbete.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Examensarbete inom HR

Om kursen

I detta moment utför deltagarna ett kvalificerat examensarbete inom ett definierat område. Exempel kan inkludera en handlingsplan för mångfaldsarbete, en kompetensinventering eller en personalekonomisk budget. Uppdraget utförs normalt av en gruppdeltagare. Uppdragsgivare kan vara en av deltagarnas arbetsgivare eller en helt fristående organisation. En erfaren ämnesspecialist från FEI:s lärarkår handleder och styr arbetet.

Kursinnehåll

 • Upptaktsmöte med uppdragsgivare, handledare och deltagande medarbetare
 • Uppdragsformulering och avgränsningar samt arbetsgång
 • Val av litteratur och andra informationskällor
 • Löpande avstämningsmöten
 • Muntlig presentation för handledare och arbetsgivaren
 • Skriftlig slutrapport om 20-40 sidor beroende på ämnesval omfattning

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Klicka här för att komma till våra informationsmöten.

Finansiering, rabatter & stipendier

Studier på FEI är en investering i kompetens.

Studier på FEI är en betydande investering som ska ge avkastning i många år. Våra utbildningar är omfattande och ger rejäla kunskaper som oftast har ett avgörande värde i kursdeltagarens fortsatta karriär. För Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen finns flera möjligheter till fördelaktiga ekonomiska lösningar.

Arbetsgivaren eller privatfinansierat?

Den absolut vanligaste finansieringslösningen i denna utbildning – i åtta fall av tio – är att arbetsgivaren betalar kursavgiften. Det är ett gott betyg för oss som utbildare och ett kvitto på att studier vid FEI betraktas som en investering som ger avkastning. Men vi välkomnar även privatfinansierade deltagare. Vi vet att många duktiga HR-personer, som inte har möjlighet att gå utbildningen via arbetet, vill satsa på sin personliga kompetensutveckling.

Fakturering sker vid fyra tillfällen över två år

I Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen delas avgiften upp på fyra faktureringstillfällen under studietiden. Utbildningen sträcker sig alltid över två kalenderår vilket innebär att de flesta kunder väljer att periodisera utbildningskostnaden i räkenskaperna under två år. Kontakta FEI om du vill ha information om faktureringsdatum och periodisering.

Volym- och avtalsrabatter för arbetsgivare

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter för företagskunder som vill ta ett samlat grepp kring sin kompetensutveckling. Volymrabatt utgår om flera medarbetare anmäls till utbildningen, vi ger också avtalsrabatt till trogna kunder. Kontakta Jon Lindsmyr jon.lindsmyr@fei.se för mer information om dessa möjligheter.

Stipendier för privatpersoner, ange kod: privat20%

FEI är en ideell förening som grundades 1888. Föreningen är huvudman för flera stipendiestiftelser. Du som ansöker till utbildningen som privatperson kan välja att ansöka om FEI:s stipendium för privatfinansierade kursdeltagare. Stipendiet uppgår till 20 procent rabatt på ordinarie utbildningsavgift, vilket i praktiken motsvarar momsbeloppet. Du anger koden privat20% i anmälningsflödet i steg 2 – Boka.

FEI Studielån för privatpersoner och egenföretagare, från 2 718 kr/mån

Ibland kan det också finnas en vilja från arbetsgivaren att finansiera en medarbetares kompetensutveckling men marknadsläget – eller andra faktorer – kanske gör att det inte är möjligt just nu. Om du har eget företag kan du befinna dig i en liknande situation: du vet att du är i behov av kunskap men tvekar för att investeringen blir för stor. FEI erbjuder en lösning för dig som själv vill satsa på din utveckling och ha möjlighet att dela upp betalningen. Om du står för kursavgiften, via ditt eget företag eller privat, kan vi erbjuda förmånlig finansiering genom FEI Studielån. Det betyder att du får en kredit med låg ränta på upp till fem år för att betala kursavgiften. Ränta och amortering sker månadsvis via autogiro. Du ansöker om lånet i samband med anmälan. Kreditkontroll görs online och du får omedelbart besked. Läs mer om FEI Studielån.

 

Relaterade nyheter

Vill du stå i framkant i det moderna HR-arbetet? Välkommen till FEI:s praktiska Learning Lab där du tillsammans med andra får utforska AI-verktyg och hur de kan stödja ett modernt...

Läs mer

Tina Thörner är en av Sveriges främsta motorsportprofiler någonsin. Hon blev ännu mer känd för det svenska folket i och med hennes deltagande i Let’s Dance 2011 och år 2021...

Läs mer

Anki Stafwerfeldt har en bakgrund som chef inom marknad/kommunikation och har jobbat med rekrytering i 20 år. Först som ledare och sedan 10 år tillbaka i rekryteringsvärlden på heltid. Hon...

Läs mer

+