Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

En klassiker som sedan starten på 1960-talet varit en språngbräda för över 1000 karriärer inom HR/personalområdet! Utbildningen uppdateras löpande, både när det gäller kursinnehåll och leveransform. Målet är att vara Sveriges bästa program för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer, konsulter och specialister inom HR. Välj att gå utbildningen i Stockholm, i Malmö eller deltag aktivt på distans via FEI FLEX – en möjlighet att gå en högkvalitativ HR-utbildningen i realtid var du än befinner dig.

Nästa kursstart
4 mars 2019
Omfattning

1 dag 09.00–16.00/vecka - 13 månader

Avgift 147 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Denna utbildning har under flera decennier samlat kvalificerade deltagare från många olika företag och organisationer. Stora arbetsgivare väljer regelbundet utbildningen för kompetensutveckling av nyblivna chefer, experter och konsulter inom HR. Utbildningen är mångfacetterad och ger både ”hårda” faktakunskaper och ”mjuk” processinriktad kompetens.

Den röda tråden i utbildningen är mötet, det vill säga möjligheten att träffa andra praktiker och utvecklas tillsammans för att lära sig hur ett positivt, modernt och effektivt HR-arbete ska bedrivas. Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa utbildningsprogram för dig med en ansvarsbefattning inom HR. Den vänder sig specifikt till dig som har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang. Utbildningen startar två gånger per år, i september och mars. I år erbjuder vi även ytterligare en start i november i Malmö. Studierna omfattar en dags undervisning i veckan under drygt ett år, välj att närvara på plats i Stockholm/Malmö eller på distans via FEI FLEX. Vissa av kurserna kräver dock aktivt deltagande på plats, se mer om detta under Fakta.

Diplomerad Personalvetare vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang.

Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HR-tänkande. Vårt mål är du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som attraherar de bästa medarbetarna, som uppmuntrar dem att växa och som skapar delaktighet, trygghet och gemensamma värden. En kultur med en direkt och tydlig koppling till företagets strategi och mål.

Vem går utbildningen?

De flesta deltagare har minst 10 års arbetslivserfarenhet varav en längre eller kortare del avser HR-arbete. Deltagarnas teoretiska bakgrund varierar. Vissa har gymnasiestudier i kombination med kontinuerlig kompetensutveckling och relevant karriärerfarenhet. Andra deltagare har akademisk examen men känner att de vill komplettera med en aktuell och uppdaterad professionell utbildning. Deltagarnas medelålder är 38 år. Bland arbetsgivarna återfinns företag, offentliga arbetsgivare och frivilligorganisationer.

Relevant studieplan

Våra utbildningar utvärderas kontinuerligt. Dels ber vi våra deltagare att löpande bedöma alla kursmoment, dels har vi kontinuerliga kontakter med de arbetsgivare som har valt FEI som kompetenspartner. Med utgångspunkt i detta, det vill säga marknadens behov och önskemål, har vi utformat studieplanen.

Vad ingår i utbildningen?

Kurserna som ingår i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen är utvecklade för att ge bredd, djup och inte minst aktualitet. Innehållet utgår från de krav som arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete, i dag och i framtiden. Du får konkreta sakkunskaper som du har nytta av rent operativt, men utbildningen innehåller också nödvändiga process och strategiinslag. I alla moment är kopplingen mellan teori och praktik tydlig.

Kursledarna

Utbildningen leds av ett mycket erfaret lärarteam. Samtliga kursledare är praktiskt yrkesverksamma inom sina specialområden, de har gedigen pedagogisk erfarenhet och en förmåga att entusiasmera och engagera.

Nyhet: nu även i Malmö!

Under hösten 2018 slår vi upp portarna till FEIs nya utbildningscenter i Malmö. Våra fräscha och ändamålsenliga lokaler är belägna på Hans Michelsensgatan 2, endast några minuters promenad från Centralstationen. Med start i november 2018 erbjuder vi här Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Fakta

Omfattning

FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen omfattar drygt ett års studier med lektioner en dag per vecka. Utbildningen innehåller tolv kurser inklusive ett projektarbete.

Lektioner

Vid vårstart ges lektioner måndagar kl. 09.00-16.00, start mars. Vid höststart i september är lektionerna på torsdagar kl. 09.00-16.00. För novemberstarten i Malmö gäller ett något intensivare schema under utbildningens första delkurser för att sedan gå över till torsdagar kl. 09.00-16.00.

Närvarokrav

Vissa kurser i utbildningen examineras genom aktiv närvaro, och då krävs full närvaro på plats i FEI:s lokaler. Kurserna som tillämpar denna typ av examination är Coaching och Ledarskap. Utöver dessa två kurser har dag 2 i Rekrytering & intervjumetodik också obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler.

Examination

Samtliga delkurser examineras genom aktiv närvaro, rapport eller skriftlig examen. Godkänt resultat i samtliga kurser leder till examen med beteckningen FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

147 000 kr exkl. moms. som delfaktureras per kvartal, dvs. 4 x 36 750 kr exkl. moms. Betalningsvillkor 30 dagar. I avgiften ingår de tio delkurserna samt projektarbetet, kurslitteratur och annat kursmaterial, kaffe och lunch i samband med undervisning.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 2 609 kr/mån.

Kursinnehåll

Diplomerad Personalvetare – HR-chesfutbildningen innefattar ett spektrum av delkurser som du har nytta av i en kvalificerad HR-roll. Kursinnehållet speglar den senaste utvecklingen. Du får en gedigen kunskapsplattform som ger säkerhet och pondus i HR-arbetet.

Programmet omfattar tolv delkurser inklusive det avslutande projektarbetet. Kurserna spänner över konkreta ämneskunskaper i ekonomi och arbetsrätt till processinriktade kurser som bygger på kommunikation och reflektion.

Kursdeltagare berättar

”FEIs utbildningar står högt på arbetsmarknaden”

När Centro Kakel och Klinker AB expanderade kraftigt ville Susanne Arnersten, 42 år från Mariefred, få fler verktyg i arbetet som HR-chef. Arbetsgivaren stod helt bakom Susanne och bekostade studierna till HR-chefsutbildningen Diplomerad Personalvetare hos FEI.

”Att studera hos FEI är roligt, utvecklande och kunskapslyftande”

Eva von Eckermann, 49 år från Stockholm, letade efter en skräddarsydd HR-utbildning med målet att söka nytt uppdrag inom sitt nuvarande arbete, Svenska Kyrkan. Valet föll på HR-chefsutbildningen Diplomerad Personalvetare hos FEI.

FEI FLEX i denna utbildning

FEI FLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrummet samtidigt som de streamas live. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator hemifrån eller från ditt kontor. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, hur många gånger du vill. Två kurser i denna utbildning (Coaching och Ledarskap, samt dag 2 i Rekrytering & intervjumetodik) ges av pedagogiska skäl enbart via traditionell lektionsundervisning, då du behöver befinna dig på plats i våra kurslokaler i Stockholm eller Malmö. Läs mer om FEI FLEX här.

 

 

 

 

Det här tycker våra studenter
Kajsa har läst Diplomerad Personalvetare på FEI

Varför valde du att gå utbildningen? – För att få en bredare och djupare utbildning inom HR. Jag har...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+