Samarbetspartners

Att bedriva utbildning som är relevant i näringslivet handlar mycket om att förankra vår vision och vårt kursutbud i omvärlden. På FEI lägger vi därför stor vikt vid att skapa samarbeten med andra aktörer. Samarbeten som är till nytta för dig som kund.

Almega Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. FEI innehar auktorisation – en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen.

Swedish Edtech Industry

FEI är medlem branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry. Organisationen verkar för att Sverige ska bli det ledande landet i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter och skapa goda effekter i hela utbildningssystemet. FEI har under många år varit med att driva utvecklingen av nya utbildningsformer där FEIFLEX är ett av marknadens mest digitaliserade utbildningssystem.

Yrkeshögskoleförbundet

FEI är fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet är en ideell organisation som verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.

The Network of International Business Schools

The Network of International Business Schools, NIBS, en sammanslutning av över 70 högskolor och universitet i fler än 30 länder. Inom det internationella nätverket NIBS delar medlemsskolorna idéer och best practice. FEI är en av få medlemmar som verkar utanför den ordinarie högskolesektorn. Vi är stolta över att ha blivit invalda i NIBS på basis av hög utbildningskvalitet och innovativa användande av modern utbildningsteknik genom FEIFLEX.

Pearson

Pearson är ett världens största utbildningsföretag med särskild inriktning på certifiering och granskning av utbildningar. Pearson har över 24 000 anställda i 70 länder med uppdraget att hjälpa människor göra framsteg i sina liv genom nya kunskaper. FEI har efter en omfattande utvärderingsprocess som första svenska aktör blivit godkända som ett Pearson International Centre.

InsureSec

Försäkringsförmedlarnas verksamheter regleras huvudsakligen genom lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. InsureSec, ett institut för självreglering, bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen.

FAR Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

FAR arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. FAR godkänner FEI:s utbildning Redovisningsekonom DFEI 120 hp som teoretisk kompetens på både grund- och påbyggnadsnivå för blivande Auktoriserade Redovisningskonsulter.

BAS Gruppen

En av de viktigaste organisationerna inom bokföringsområdet är BAS-intressenternas förening där FEI är medlem tillsammans med många av de tongivande organisationerna inom området.

Swedish Chamber of Commerce for the UK; Swedish American Chamber of Commerce New York; Thai-Swedish Chamber of Commerce; La Cámara de Comercio Hispano-Sueca

De svenska handelskamrarna i London, New York, Bangkok och Madrid är fristående organisationer som har en viktig roll för svensk företagsverksamhet i Storbritannien, USA, Spanien och Sydostasien. Som medlem i kamrarna får FEI hjälp i samband med utlandsförlagda kurser samt vid kontakter med företag och universitet i respektive land.

Företagsekonomiska Föreningen

Företagsekonomiska Föreningen (FEF) är en annan anrik organisation som stödjer företagsekonomisk utveckling. FEF i erbjuder i samarbete med FEI högklassiga lunchföredrag med många av de främsta företrädarna för näringslivet  och den akademiska världen. Föredragen är gratis för deltagare i FEI:s längre utbildningar.

+