Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Samarbetspartners

Att bedriva utbildning som är relevant i näringslivet handlar mycket om att förankra vår vision och vårt kursutbud i omvärlden. På FEI lägger vi därför stor vikt vid att skapa samarbeten med andra aktörer. Samarbeten som är till nytta för dig som kund.

Almega Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. FEI innehar auktorisation – en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen. FEI är också representerade Utbildningsföretagens styrelse och valberedning.

Swedish Edtech Industry

FEI är medlem branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry. Organisationen verkar för att Sverige ska bli det ledande landet i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter och skapa goda effekter i hela utbildningssystemet. FEI har under många år varit med att driva utvecklingen av nya utbildningsformer där FEIFLEX är ett av marknadens mest digitaliserade utbildningssystem.

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner avseende uppdragsutbildning, bland annat när det gäller utbildning till Fastighetsmäklare utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens krav. Högskolan står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

The Network of International Business Schools

The Network of International Business Schools, NIBS, en sammanslutning med över 70 högskolor i fler än 30 länder. Inom det internationella nätverket NIBS delar medlemsskolorna idéer och best practice med syftet att använda ny teknik på bästa sätt och allmänt öka kvaliteten på högskoleprogram. FEI erbjöds medlemskap tack vare deras digitaliserade utbildningar och innovativa utbildningsmetoder med en blandning av traditionella klassrum och moderna distanskoncept

London South Bank University

FEI har ett mångårigt samarbete med London South Bank University, ett av Londons största universitet. Universitetet, som liksom FEI grundades i slutet av 1800-talet, har en uttalad policy att erbjuda kvalitetsutbildning till ambitiösa yrkesmänniskor från alla delar av samhället. Universitetet är offentligt och verksamheten regleras av den brittiska tillsynsmyndigheten Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). En examen från LSBU motsvarar enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) en examen från svenskt universitet eller högskola.

Solent University

FEI samarbetar med Solent University i Southampton på Englands sydkust. Universitetet erbjuder akademiska utbildningar med tydlig koppling till arbetslivet. Solent är liksom LSBU ett offentligt universitet med Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) som tillsynsmyndighet. En examen från Solent University motsvarar enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) en examen från svenskt universitet eller högskola.

InsureSec

Försäkringsförmedlarnas verksamheter regleras huvudsakligen genom lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. InsureSec, ett institut för självreglering, bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen. FEI deltar och bidrar aktivt i InsureSecs utbildningsråd.

FAR Branschorganisationen för revisorer och rådgivare

FAR arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. FAR godkänner FEI:s utbildning Redovisningsekonom DFEI 120 hp som teoretisk kompetens på både grund- och påbyggnadsnivå för blivande Auktoriserade Redovisningskonsulter.

BAS Gruppen

En av de viktigaste organisationerna inom bokföringsområdet är BAS-intressenternas förening där FEI är medlem tillsammans med många av de tongivande organisationerna inom området.

Swedish Chamber of Commerce for the UK; Swedish American Chamber of Commerce New York; Thai-Swedish Chamber of Commerce

De svenska handelskamrarna i London, New York och Bangkok är fristående organisationer som har en viktig roll för svensk företagsverksamhet i Storbritannien, USA och Sydostasien. Som medlem i kamrarna får FEI hjälp i samband med utlandsförlagda kurser samt vid kontakter med brittiska, amerikanska och asiatiska universitet och handelshögskolor.

Företagsekonomiska Föreningen

Företagsekonomiska Föreningen (FEF) är en annan anrik organisation som stödjer företagsekonomisk utveckling. FEF i erbjuder i samarbete med FEI högklassiga lunchföredrag med många av de främsta företrädarna för näringslivet  och den akademiska världen. Föredragen är gratis för deltagare i FEI:s längre utbildningar.

Michael Page

Michael Page är en del av PageGroup, ett av de största och mest omtalade rekryteringsföretagen i världen. Företaget engagerar sig i att hjälpa arbetssökande att förbereda sig inför arbetslivet; deras konsulter ger råd och tips på hur man skriver ett CV och intervjuförberedelser. Spana in en guide här för att se de tips och tricks du behöver för att starta din karriär.

Söker du ett permanent jobb eller ett tillfälligt uppdrag? Michael Page har erfarenheter och resurser för att hitta dig ett. Deras kunder innefattar ledande företag och varumärken och har hängivna konsulter redo att hjälpa dig med din jobbsökning. Se lediga jobb här för att hitta ditt drömjobb.

+