Historia

FEI är ett av Sveriges äldsta utbildningsinstitut. Vi är stolta över vår anrika och spännande historia som sträcker sig över tre sekel. 1888 var året då Thomas Edison tog patent på fonografen och Jack the Ripper härjade i Londons slum. Sommaren i Sverige var torr och storbränder utbröt i Sundsvall och Umeå. Men vår berättelse börjar en kall decemberdag året innan då kontoristen Edwin Björkman begav sig till Börshuset i Stockholm ….

 

Det var veckan före julafton då Edwin Björkman lämnade sin bostad på Västerlånggatan 36 och gick upp mot Stortorget. Det var bitande kallt och snön knarrade under skosulorna. Från fönstren lyste det svagt från fotogenlampor. Edwin höll sig nära husväggarna. Hästar och vagnar trängde undan de gående. Men det var inte det han tänkte på, utan på det möte i Börshuset med Herrar Kontorister som han var på väg till. Han skulle redogöra för mötets syfte, som bland annat var att undersöka intresset för att bilda en Kontoristförening med ändamål att anordna ”undervisningskurser i för kontoristfacket nödvändiga ämnen”.

Skulle man kunna samla tillräckligt många intresserade så här nära julafton? Han behövde inte vara orolig. Börshuset fylldes. Det kom över 250 personer. Edwin Björkman invaldes i den kommitté som utsågs för att göra förslag till stadgar. Den 17 mars 1888 var Sveriges Kontoristförening bildad.

Föreningen fick snabbt en framträdande roll. Det befästes av att HKH kronprins Gustaf accepterade att bli hederspresident föreningen. När han blev kung fortsatte han sitt uppdrag som föreningens ”höge beskyddare”. Traditionen har sedan förts vidare av Gustaf VI Adolf till Carl XVI Gustaf.

Utbildningsverksamheten har alltid spelat en viktig roll i föreningens historia. År 1889 startade den första kursen i tyska, den följdes senare av andra kurser i engelska samt ryska. Den nuvarande inriktningen mot företagsekonomisk utbildning började 1944.

Under det förra seklets sista decennier expanderade utbildningsverksamheten kraftigt. Som ett led i utvecklingen ändrade föreningen namn till Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Ett namn som passade verksamheten bättre, både avseende kursinnehåll och våra kunders roll i arbetslivet.

Numera är vi mest kända som FEI – en kärnfull förkortning som blivit ett av de starkaste varumärkena i utbildningsbranschen. Vi är ett modernt utbildningsföretag för nutidens näringsliv och medarbetare.

+