FEI:s Certifikat

Våra certifikat förutsätter inga förkunskaper men du kan snabbt och steg-för-steg utveckla dina färdigheter inom ämnet från nybörjare till avancerad nivå. För dig som redan behärskar en eller flera områden, går det givetvis bra att inleda studierna på valfri nivå.

Tentamen i samtliga nivåer måste vara godkända för att man ska erhålla certifikatet.

Erbjudande: Välj hela paketet i en kursserie och få upp till 25% rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat.

Kurser & program

VD-kompetens

FEI:s utbildning Certifikat VD-kompetens ger dig verktygen, kunskaperna och inspirationen du behöver för att nå framgång i rollen som VD och i utvecklingen av din verksamhet. Efter godkänt slutprov får du ditt certifikat, som ett kvitto på dina ledarkunskaper inför framtida uppdrag.

Näringslivsutveckling

Genom ett samarbete med SKNT, intresseorganisationen för kommunal näringslivsutveckling, erbjuder FEI möjligheten att certifiera näringslivsutvecklarkompetensen. Syftet är att skapa en gemensam kompetensbas bland näringslivsutvecklare, samt ge stöd i att kvalitetssäkra kommunens service och myndighetsutövning oavsett hur verksamheten är organiserad.

 

Bokföring

FEI:s Certifikat Bokföring är för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

Certifikatet kräver minst 70 % närvaro för Bokföring III eller Bokföring IV. Det räcker således med att tentera Bokföring I och II.

Koncernredovisning

FEI:s Certifikat Koncernredovisning är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i Koncernredovisning, och att du kan lägga sista handen vid företagets koncernredovisning inklusive förmåga att stämma av koncernens fria egna kapital.

IFRS

FEI:s Certifikat IFRS är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom IFRS, och att du kan upprätta en redovisning i enlighet med IFRS och dess regelverk.

Ekonomiassistent

En ekonomiassistents uppgifter kan variera men rollen är alltid viktig. FEI:s Certifikat lär dig mer om bland annat företagsekonomiska begrepp, bokföring och lön.

Ekonomistyrning

FEI:s Certifikat Ekonomistyrning bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna upprätta bland annat kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande, göra budget- och investeringsbedömningar och formulera en finansiell strategi som leder mot uppsatta mål.

Analys

FEI:s Certifikat Analys lär dig att kunna läsa och förstå ett bokslut, beräkna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning, upprätta en kassaflödesanalys samt göra företagsvärdering och besiktning (due diligence).

Företagsbeskattning

FEI:s Certifikat Företagsbeskattning visar att du har en god kännedom om företagsbeskattningens struktur samt att du har förmågan att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena, bl.a. företagsöverlåtelser och generationsskiften.

Moms

FEI:s Certifikat Moms är ett bevis på att du har fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt.

Lön

FEI:s Certifikat Lön ger dig kunskaper i bland annat löneadministration för att självständigt kunna göra löneberäkningar och sköta nödvändig rapportering till myndigheterna, använda vanligt förekommande datorprogram för lönehantering samt tolka och tillämpa de lagar och avtal som styr löneadministrationen.

Ledarskap

Bli en riktigt bra chef som inspirerar och skapar teamkänsla! Denna genomtänkta och mycket effektiva certifikatkurs stärker dig i din roll.

Förhandling

Denna certifikatkurs ger dig träning i förhandling och ökar din kunskap, skicklighet och kompetens inom området. Detta medför att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överenskommelser med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter.

HR

Certifikat HR ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga HR/personalfrågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-funktionens roll, den affärsnytta den skapar och att lära sig de viktigaste begreppen.

Projektledning

Den här kursen utvecklar din förmåga att planera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Projekt är en lämplig arbetsform när det finns behov att samordna resurser för att utföra ett tidsbegränsat uppdrag som kräver olika erfarenheter och kompetens..

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+