Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

FEI:s Certifikat

Våra certifikat förutsätter inga förkunskaper men du kan snabbt och steg-för-steg utveckla dina färdigheter inom ämnet från nybörjare till avancerad nivå. För dig som redan behärskar en eller flera områden, går det givetvis bra att inleda studierna på valfri nivå.

Tentamen i samtliga nivåer måste vara godkända för att man ska erhålla certifikatet.

Erbjudande: Välj hela paketet i en kursserie och få upp till 25 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat.

Kurser & program

Bokföring

FEI:s Certifikat Bokföring är för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

Certifikatet kräver minst 70 % närvaro för Bokföring III eller Bokföring IV. Det räcker således med att tentera Bokföring I och II.

Koncernredovisning

FEI:s Certifikat Koncernredovisning är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i Koncernredovisning, och att du kan lägga sista handen vid företagets koncernredovisning inklusive förmåga att stämma av koncernens fria egna kapital.

IFRS

FEI:s Certifikat IFRS är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom IFRS, och att du kan upprätta en redovisning i enlighet med IFRS och dess regelverk.

Ekonomiassistent

En ekonomiassistents uppgifter kan variera men rollen är alltid viktig. FEI:s Certifikat lär dig mer om bland annat företagsekonomiska begrepp, bokföring och lön.

Ekonomistyrning

FEI:s Certifikat Ekonomistyrning bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna upprätta bland annat kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande, göra budget- och investeringsbedömningar och formulera en finansiell strategi som leder mot uppsatta mål.

Analys

FEI:s Certifikat Analys lär dig att kunna läsa och förstå ett bokslut, beräkna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning, upprätta en kassaflödesanalys samt göra företagsvärdering och besiktning (due diligence).

Företagsbeskattning

FEI:s Certifikat Företagsbeskattning visar att du har en god kännedom om företagsbeskattningens struktur samt att du har förmågan att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena, bl.a. företagsöverlåtelser och generationsskiften.

Moms

FEI:s Certifikat Moms är ett bevis på att du har fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt.

Lön

FEI:s Certifikat Lön ger dig kunskaper i bland annat löneadministration för att självständigt kunna göra löneberäkningar och sköta nödvändig rapportering till myndigheterna, använda vanligt förekommande datorprogram för lönehantering samt tolka och tillämpa de lagar och avtal som styr löneadministrationen.

Digital marknadsföring

Marknadsföring är ett ständigt aktuellt ämne och utvecklingen går stadigt framåt. Alla verksamheter som är beroende av marknadsföring för att uppnå högt ställda försäljningsmål måste hänga med i utvecklingen.

Dessa kurser ger svar på era frågor.

Ledarskap

Bli en riktigt bra chef som inspirerar och skapar teamkänsla! Denna genomtänkta och mycket effektiva certifikatkurs stärker dig i din roll.

Förhandling

Denna certifikatkurs ger dig träning i förhandling och ökar din kunskap, skicklighet och kompetens inom området. Detta medför att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överenskommelser med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter.

HR

Certifikat HR ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga HR/personalfrågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-funktionens roll, den affärsnytta den skapar och att lära sig de viktigaste begreppen.

Projektledning

Den här kursen utvecklar din förmåga att planera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Projekt är en lämplig arbetsform när det finns behov att samordna resurser för att utföra ett tidsbegränsat uppdrag som kräver olika erfarenheter och kompetens..

Senast på FEI

StyrelseAkademien är en rikstäckande och oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. De har idag omkring 8000 medlemmar med 16 lokalföreningar...

Läs mer

Mäklarbyrån Bjurfors Liljeholmen/Hägersten har funnits sedan 2019 och där arbetar idag fyra medarbetare. Koordinatorn Sophie von Rosen valde under hösten att ta nästa karriärsteg och börja utbilda sig till fastighetsmäklare....

Läs mer

Hej Elvina, hur kommer det sig att du började arbeta med utbildning och kompetensutveckling som vänder sig till yrkesverksamma?   – Det är ett område där min akademiska bakgrund kommer väl till...

Läs mer

+