Högre utbildning på landsorten, fackets roll i framtiden och vad som kan lösa flyttkedjan

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

– Vi gör detta tillsammans med våra nära samarbetspartners och vill själva vara med och verka för tillgänglig kompetensutveckling för alla i arbetslivet oavsett offentlig verksamhet eller näringsliv, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Den 1 juli kl 10.30 arrangerar FEI fyra seminarier på Tunnbindaregatan 7 i Visby, tillsammans med Civilekonomerna, Fastighetsmäklarförbundet, Campus Västervik och Högskolan Väst. Panelerna lyfter aktuella ämnen som kompetensutveckling, digitalisering, flyttkedjan och vikten av modern utbildningsteknik.

– Det behövs satsningar för att möjliggöra kompetensutveckling för fler i Sverige, framförallt högre utbildning. Modern utbildningsteknik är en viktig nyckel till att Sverige fortsätter vara ett föregångsland för arbetstagare och arbetsgivare.

Onsdag 3 juli 08:30 livesänder FEI en frukostföreläsning från huset i Visby på temat ”Kan glesbygdens framtid och tillväxt för samhälle och näringsliv finnas i digitala affärsmodeller?”. Välkommen att delta på distans med FEI FLEX, eller var med på plats.

Program

  • Seminarium: Nya på bostadsmarknaden – nyckeln till att lösa hela flyttkedjan?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Fastighetsmäklarförbundet
Dag:
1 juli, 10:30-11:15
Plats:
Tunnbindaregatan 7

Den svenska bostadsmarknaden behöver ökad rörlighet och de som står längst bort från marknaden behöver en ingång. Kan särlösningar för förstagångsköpare vara det som får igång hela marknaden? Vilka lösningar finns det?

Medverkar gör Jenny Stenberg, vd på Fastighetsmäklarförbundet, Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige och Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

  • Seminarium: Facket, individen, globaliseringen – hur sjutton går det här ihop?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Civilekonomerna
Dag:
1 juli, 11:30-12:15
Plats:
Tunnbindaregatan 7

Fackförbunden har under många år tappat medlemmar. Nya studier visar att andelen personer som är anslutna till ett fackförbund har sjunkit från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. Vilka är de underliggande faktorerna?

Medverkar gör Lee Wermelin, ordförande för Civilekonomerna, Göran Arrius, ordförande för SACO, Sara Farnebo, vd på Preera och Anna Dyhre, styrelsemedlem i förbundsstyrelsen Jusek.

  • Seminarium: Vilka samverkansmodeller fungerar för livslångt lärande genom högre utbildning i hela landet?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Campus Västervik, Högskolan Väst
Dag:
1 juli, 14:00-14:45
Plats:
Tunnbindaregatan 7

Livslångt lärande är viktigt för den enskilda individen och för kompetensförsörjningen i näringsliv och offentlig verksamhet. Detta gäller inte minst för kommuner som ligger långt från lärosätena. Sverige har idag 197 landsortskommuner, i princip saknar samtliga närhet till högre utbildning.

Medverkar gör Jerry Engström, campuschef på Campus Västervik, Lena Lindhé, projektledare samverkan på Högskolan Väst, Bodil Båvner, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv samt Tomas Kronståhl, ledamot riksdagens utbildningsutskott, Socialdemokraterna.

  • Seminarium: Hur mycket ska arbetsmarknadens behov styra högskolornas utbud?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet, Högskolan Väst
Dag:
1 juli, 15:00-15:45
Plats:
Tunnbindaregatan 7

Den svenska arbetsmarknaden har svårt att hitta rätt kompetens, men hur mycket kan och bör samhället styra högskolor/studenter för att trygga försörjning av efterfrågad arbetskraft?

Medverkar gör Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, Jacob Adamowicz, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv och Tomas Kronståhl, ledamot riksdagens utbildningsutskott, Socialdemokraterna.

  • Frukostseminarium: Kan glesbygdens framtid och tillväxt för samhälle och näringsliv finnas i digitala affärsmodeller?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet
Dag: 3 juli, 08:30-09:15 (frukostmingel från 08:00)
Plats:
Tunnbindaregatan 7 och distans med FEI FLEX

I vår digitala värld finns möjlighet att skapa affärsmodeller som snabbt når bortom geografiska gränser. I Sverige har vi flera uppmärksammade exempel. Men hur kan man agera för att nå en global och digital marknad? Och vilka utmaningar möter sådana digitala affärsmodeller?

Föreläser gör Mathias Cöster, universitetslektor på Uppsala Universitet Campus Gotland.

+