Varför FEI?

Anledningarna till att studera på FEI är många. Vad som är den främsta anledningen för dig vet kanske bara du och din arbetsgivare, men det finns ett flertal aspekter som är givande oavsett vilken bakgrund du kommer ifrån och vilket mål du har med dina studier.

En investering som ger avkastning

I nio fall av tio är det arbetsgivaren som finansierar medarbetares studier på FEI. Vi är stolta över detta. Vi ser det som en bekräftelse på att en investering i komptensutveckling på FEI ger avkastning i form av bättre och mer effektiva medarbetare som kan bidra till företagets utveckling.

Kvalitet och renommé

Vi har rötter som sträcker sig över tre sekel. Det renommé som sitter i en kurs, utbildning eller examen från FEI är välkänt i näringslivet och kräver ofta inga vidare förklaringar inför din arbetsgivare eller i ett CV. Historiken ger tyngd åt de utbildningar som FEI erbjuder. Vår långa erfarenhet har också mycket stor betydelse i vårt kvalitetsarbete. Nöjda kunder är vårt främsta mål.

Fysisk och digital tillgänglighet

Vi är unikt tillgängliga: du kan studera på FEI oberoende av var du befinner dig! Vi erbjuder dels en fin studiemiljö i våra ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, London och Alicante, dels geografiskt obundna studier via vårt koncept FEIFLEX till din dator, surfplatta eller mobil var du än bor. Valet är ditt!

Kursledarna

Lärarna som leder undervisningen är ett annat bärande signum. FEI:s kursledare har alla en aktuell och uppdaterad insyn i det verkliga näringslivet. De har konkret erfarenhet inom de området de undervisar i och kan förmedla sina kunskaper på ett sätt som uppskattas av yrkesverksamma deltagare.

Relevans och nytänkande

FEI har visserligen en lång och anrik historia men vi är framförallt ett modernt utbildningsföretag. Vårt kursutbud är relevant och aktuellt, du får alltid de senaste kunskaperna. Vi står också för nytänkande inom företagsutbildning. FEI är och har varit pionjärer inom många områden, exempelvis internationella samarbeten, utbildningar och forskning i partnerskap med den akademiska världen, IT-lösningar och moderna distansutbildningar.

Deltagarnas åsikter

De viktigaste kommentarerna till varför du ska välja att studera på FEI kommer dock från andra deltagare. Det är deras åsikter och insikter som kan ge dig viktig vägledning inför ditt utbildningsval. Det är ett faktum att många deltagare väljer FEI för att kollegor eller vänner har rekommenderat oss.

+