”Livslångt lärande, psykisk hälsa och flyttkedjan är pelare för Sveriges framtid”

Människans välmående, kompetensutveckling genom hela livet och rörligheten på bostadsmarknaden. FEI bjuder 2 juli in till ett fullspäckat program i Almedalen tillsammans med Högskolan Väst, Civilekonomerna, VERCITY, Nacka kommun och Fastighetsmäklarförbundet.

– Vi kommer att ta upp centrala frågor för människans och samhällets utveckling, där Sverige ska fortsätta ligga i framkant. Här lyfts, tillsammans med välrenommerade profiler, hur vi som kunskapsland tar klivet vidare in i framtiden, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Seminarierna sker 2 juli i FEIs trädgård på Tunnbindaregatan 7 i Visby. Med under dagen är bland andra Högskolan Västs prorektor Jan Theliander, Jannie Jeppesen, vd Swedish EdTech Industry, Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna, Pär Lager, ordförande Almega Utbildningsföretagen och Rosaline Marbinah, ordförande LSU.

– Genom att belysa Sveriges utveckling tar vi vårt samhällsansvar som ett av näringslivets ledande utbildningsföretag. Vi ser fram emot intressanta seminarier och träffa likasinnade från såväl näringsliv som den politiska arenan, säger Magnus Rolf.

FEIs seminarier i Almedalen 2018

Seminarium – Hur ska företag och organisationer arbeta för att bidra till minskad psykisk ohälsa?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska institutet, Civilekonomerna
Dag: 2 juli 11.00–11.45
Plats: Tunnbindaregatan 7

Även om sjuktalen går ner fortsätter de psykiatriska diagnoserna att öka, vad beror detta på? Vilka långsiktiga konsekvenser har den utbredda psykiska ohälsan på människor och samhälle?

Medverkar gör Civilekonomernas förbundsordförande Lee Wermelin, Maria Grudén, vd på Great Place to Work, Johan Waara, leg. organisationspsykolog och Rosaline Marbinah, ordförande LSU.

Seminarium – Vilka vägar finns för att möta framtida behov av livslångt lärande?

Arrangör: FEI- Företagsekonomiska institutet, Högskolan Väst
Dag: 2 juli 13.00–13.45
Plats: Tunnbindaregatan 7

Är dagens utbildningar anpassade för framtidens krav på livslångt lärande? Hur ser vi till att utbildningarna som erbjuds har en arbetsmarknadsanknytning? Hur nyttjar vi tekniken och ökar tillgängligheten?

Medverkar gör Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Jannie Jeppesen, vd Swedish EdTech Industry, Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef Almega Utbildningsföretagen och Peter Hellberg, vice ordförande Unionen.

Seminarium – Rörlighet på bostadsmarknaden – hur sätter vi igång flyttkedjan?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska institutet, Fastighetsmäklarförbundet
Dag: 2 juli 14.00–14.45
Plats: Tunnbindaregatan 7

Det råder bostadsbrist i Sverige och ett ökat byggande räcker inte för att lösa den nuvarande situationen. Hur sätter vi igång flyttkedjan för att jämna ut det nuvarande bostadsbeståndet? Hur många flyttar behöver vi för att nå en bostadsbalans? Hur kan unga lättare ta sig in på bostadsmarknaden? Vilka blir effekterna på bostadsmarknaden när man bygger bostäder?

Medverkar gör Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet och Carolina Stegman, vd Fastighetsmäklarförbundet.

Seminarium Hur ser framtidens högre utbildning ut?

Arrangör: FEI Företagsekonomiska institutet, VERCITY, Nacka kommun
Dag: 2 juli 15:30–16:30
Plats: Tunnbindaregatan 7

Majoriteten av de barn som går i lågstadiet nu kommer att ha ett yrke som det i dag saknas utbildning för, Sverige saknar 70 000 lärare och samtidigt är kompetens och kunskap allt mer en färskvara. Det är tydligt att högre utbildning måste utvecklas för att kunna hantera framtiden.

Nacka har tillsammans med aktörer öppnat en pilotplats för högre utbildning, VERCITY, en galleria för högre utbildning. Nu kommer Vercity till Almedalen för att bjuda in till samtal om hur tekniken kan påverka pedagogiken, hur utbildning blir mer inkluderande och hur utbildning ska finansieras genom hela livet.

Medverkar gör Ante Runnquist, head of learning bildningskvarteren i Nacka Kommun, Klara Adolphson, medgrundare till Decoding X, Jannie Jeppesen, vd Swedish EdTech Industry, Malin Påhls Hansson, ordförande i Saco Studentråd och Pär Lager, ordförande Almega Utbildningsföretagen.

+