YH-flex – snabbspår till examen

Har du yrkeskunskaper från tidigare utbildning eller relevant arbetserfarenhet, som motsvarar delar av innehållet i en YH-utbildning hos FEI?

Genom YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna dig de kurser från utbildningen som du redan har kunskaper om. Du läser endast några kurser och kan därmed få en YH-examen betydligt snabbare!

I år erbjuder vi flest antal YH-flexplatser i Sverige. Du har möjlighet att skicka in en sen ansökan till YH-flex på några av höstens YH-utbildningar!

Nyfiken på YH-flex? Gör en intresseanmälan här.

Kurser & program

Vem kan välja YH-flex?

YH-flex erbjuder ett snabbspår till examen! Om du genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet har kunskaper om delar av innehållet i en YH-utbildning kan du välja YH-flex.

FEI har beviljats flest antal utbildningsplatser för YH-flex 2024 och är därmed den största utbildningsanordnaren av YH-flex i Sverige! Vi erbjuder ett antal platser på 8 utbildningar.

Sen ansökan öppen till dessa YH-flexutbildningar

Vi har öppnat möjligheten för sen ansökan till YH-flex på dessa utbildningar eftersom vi bedömer att det kan finnas en möjlighet att bli antagen efter vår ordinarie ansökningsomgång.

Alla sena ansökningar som inkommer efter 30 maj 2024 kommer att hanteras löpande och vid mån av plats. De ansökningar som inkommer under denna period konkurrerar inte med ansökningar från den ordinarie ansökningsomgången eller tidigare omgång för sen ansökan.

Hur går ansökan till?

  1. Ansök till YH-flex via länken till ansökan på utbildningssidan
  2. Bifoga ifyllt kompetenskartläggningsformulär – ladda ner här
  3. Bedömning av grundläggande behörighet
  4. Inbjudan till urvalsprov för utbildningen
  5. Antagningsbesked under maj 2024
  6. Kompetensbedömning och validering
  7. Individuell studieplan – välkommen till YH-flex!

Efter din ansökan görs en bedömning av behörighet, för att du ska kunna göra ett urvalsprov. Om du blir antagen till YH-flex påbörjas en bedömning och validering av dina kunskaper, med våra utbildare och ledningsgruppen. Därefter får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du ska läsa. Du får en egen studieplan och uppnår en YH-examen snabbare!

Varför ska du välja YH-flex på FEI Yrkeshögskola?

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+