Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Vill du jobba på FEI?

På FEI är vi alltid intresserade av att hitta duktiga medarbetare och uppdragstagare. Det gäller till vår omfattande administration som krävs för att driva ett utbildningsföretag men också lärare/föreläsare som levererar våra kurser.

Vilken profil behöver du ha för att bli medarbetare på FEI?

Du måste brinna för kompetensutveckling! FEI är numera ett teknikdrivet kunskapsföretag, det betyder att vi vill att du ska vara digitalt kompetent, vilken roll du än har inom FEI. Hur denna digitala kompetens bör se ut beror givetvis på vilken tjänst du söker. Din utbildningsbakgrund kan variera men för de flesta jobb på FEI krävs en relevant, eftergymnasial examen

Vad har vi för krav på lärare?

Vår lärarkår är stor och varierad, alla är yrkesverksamma och anlitas av FEI för att de är experter inom sina respektive områden. Undervisningsuppdragen på FEI kan vara vid enstaka tillfällen eller återkommande under längre perioder.

Våra lärare kan i huvudsak indelas i två kategorier. Dels personer som är aktiva inom sina respektive professioner; till exempel advokater, revisorer, ingenjörer och konsulter/rådgivare/experter, dels lärare och forskare som är verksamma vid universitet och högskolor, i Sverige eller utomlands.

Vi anlitar endast de allra bästa lärarna inom respektive ämnesområde! För att jobba på FEI måste du ha djupa kunskaper, dokumenterad erfarenhet och kunna påvisa att du kan genomföra kurser inom ditt område med 100 % nöjda deltagare.

Då nästan alla kurser på FEI ges med hyrbridkonceptet FEIFLEX behöver även lärare vara digitalt kompetenta (självklart får samtliga lärare en utbildning i hur FEIFLEX används, både tekniskt och pedagogiskt).

Aktuella tjänster/uppdrag

Se menyvalet för aktuella tjänster/uppdrag nedan. Här återfinns närmare beskrivningar och kontaktuppgifter för respektive tjänst.

+