Fastighetsmäklare 120 hp

Många av dagens etablerade och framgångsrika fastighetsmäklare har fått sin utbildning via FEI. Redan för 30 år sedan började vi utbilda blivande mäklare enligt dåvarande regelverk. Sedan 2015 har vi med en tidigare samarbetspartner erbjudit en gedigen och modern uppdragsutbildning.

FEI strävar efter att återigen kunna erbjuda en uppdragsutbildning till fastighetsmäklare inom kort, tillsammans med en ny samarbetspartner.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna oss eller fyll i en intresseanmälan nedan så hör vi av oss!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

FEIFLEX: Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante & online.

Om utbildningen

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. För att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och genomförd praktik.

FEI har lång erfarenhet av samarbeten med både svenska och utländska högskolor/universitet. Vi började utbilda blivande fastighetsmäklare redan på 1990-talet enligt dåvarande regelverk.

Sedan 2015 har vi tillsammans med en tidigare samarbetspartner erbjudit en modern och gedigen uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. Utbildningen har utgått ifrån FMI:s krav på innehåll och fördelning, med kurser inom områden som är specifika för att kunna arbeta som fastighetsmäklare, och även allmänna kurser inom bland annat juridik och företagsekonomi. Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad fastighetsmäklare.

FEI har som målsättning att inom kort återigen kunna erbjuda en värdefull uppdragsutbildning för framtidens fastighetsmäklare – i samarbete med en ny akademisk huvudman.

Vill du veta mer om utbildningen? Fyll gärna i en intresseanmälan, så håller vi dig uppdaterad!

Uppdragsutbildning

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del av deras samverkansuppdrag handlar om fortbildning av yrkesverksamma, och när det sker på uppdrag av en extern finansiär kallas det för uppdragsutbildning. Fastighetsmäklare 120 hp är en sådan uppdragsutbildning.

En uppdragsutbildning finansieras av arbetsgivare, och kan inte köpas av privatpersoner.

Vem är rätt kandidat för vår mäklarutbildning?

Om du funderar på att jobba som fastighetsmäklare eller redan arbetar inom branschen och vill utveckla dina kompetenser, är vår mäklarutbildning det perfekta valet för dig. Det är arbetsgivaren som väljer ut deltagare och ansvarar för att de har rätt bakgrund och förutsättningar för att framgångsrikt klara av studierna. Det är viktigt att både arbetsgivare och medarbetare har en klar plan för att säkerställa att studierna passar in i det dagliga arbetet.

Vår utbildning riktar sig särskilt till yrkesverksamma från fastighetsmäklarföretag, banker, fastighetsbolag och liknande, som vill stärka sina färdigheter och utöka sin kunskap för att bli framstående fastighetsmäklare. Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet innan de börjar vår mäklarutbildning. Dessutom rekommenderas generell behörighet för högskolestudier, men vår mäklarutbildning är också mycket relevant för dem som redan har tidigare akademiska studier.

FEIFLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete. Undervisningen på FEI ges via FEIFLEX. Det innebär att du vid varje enskilt studietillfälle kan välja om du vill delta på plats i FEI:s klassrum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller live online på distans. Vår ledande FEIFLEX-teknik säkerställer att du får bästa möjliga studieupplevelse, var du än befinner dig.

Lärare

Till utbildningen handplockas de bästa lärarna och gästföreläsarna från såväl näringslivet som den akademiska världen, med erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma. Det säkerställer att du får kunskaper som är praktiska och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

 

 

Att jobba som fastighetsmäklare

Att jobba som fastighetsmäklare är kort beskrivet en nyckelroll. Det innebär att man förmedlar kommersiella fastigheter, bostadsrätter, villor, fritidshus och tomträtter.

Som fastighetsmäklare har man i uppgift att förmedla kontakter mellan säljare och köpare, samt att sköta förhandlingarna mellan de inblandade parterna och upprätta kontrakt när de har kommit överens. Målsättningen är att båda parterna ska komma överens. När mäklaren lyckas med detta byter bostaden ägare.

Man ska kunna ge de upplysningar och råd som behövs för att affären ska kunna genomföras. Det ligger även i en mäklares ansvar att kontrollera exempelvis ägarförhållandena och inteckningarna, att ta fram en skriftlig beskrivning av fastigheten, att beräkna köparens boendekostnader samt att annonsera efter köpare och att visa upp objektet för intressenter.

De vanligaste anställningsformerna för fastighetsmäklare är att vara anställd vid en fastighetsmäklarbyrå eller att vara egen företagare. Vanligt är att fastighetsmäklare är specialiserade inom en specifik marknad. Exempelvis att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller att förmedla semesterbostäder utomlands.

Hur är det att jobba som fastighetsmäklare och vad innebär det mer exakt?

Hur är jobbet som mäklare? De flesta vet vad en fastighetsmäklare är och förstår på ett ungefär vad en sådan gör. Däremot har inte alla koll på vad en mäklare gör mer exakt eller vad som krävs för att bli mäklare.

En vanlig tro som många har är att en fastighetsmäklare håller visningar för att sedan inkassera en stor provision för några få och relativt enkla timmars arbete. Dock är det ganska långt ifrån verkligheten.

Som mäklare har man ett stort ansvar med myndigheter som konstant granskar ens arbete, vilket gör att regler och lagar måste följas till punkt och pricka. Regelboken är tjock och den lag som styr mäklarna heter fastighetsmäklarlagen. Utöver denna lag måste en mäklare följa något som kallas för god fastighetsmäklarsed. Det är ytterligare en ”regelbok” som styr hur mäklare ska uppträda samt hur de ska sköta sitt jobb.

För att få arbeta som fastighetsmäklare krävs en högskoleutbildning och ett särskilt antal högskolepoäng. Samtliga mäklare som är aktiva måste vara registrerade och betala en årsavgift för att få vara licensierade.

Jobbmöjligheter för fastighetsmäklare

Den som utbildar sig till fastighetsmäklare har ett brett spektrum av jobbmöjligheter framför sig. Som fastighetsmäklare kan du arbeta inom en rad olika sektorer och med olika typer av fastigheter – från bostadsrätter och villor till kommersiella fastigheter och tomträtter. Möjligheterna sträcker sig från att vara anställd vid en fastighetsmäklarbyrå, till att driva egen mäklarfirma.

Det finns även specialiseringar inom yrket, som att sälja fritidshus till utländska köpare eller att förmedla semesterbostäder utomlands. Denna mångsidighet gör yrket som fastighetsmäklare både spännande och dynamiskt.

Med en gedigen utbildning från FEI, som ger 120 högskolepoäng och inkluderar praktik, blir du väl förberedd för de olika aspekterna av mäklaryrket. Utbildningen ger dig inte bara den teoretiska grunden som krävs utan också praktiska färdigheter som är nödvändiga för att framgångsrikt kunna sköta ditt arbete.

Som fastighetsmäklare har du även ett stort ansvar gentemot dina kunder och måste följa fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed. Därför är det viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om de senaste lagarna och reglerna i branschen.

FEI:s utbildning för fastighetsmäklare gör dig inte bara redo för en karriär inom fastighetsförmedling, utan ger dig också möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Med rätt utbildning och tillvägagångssätt kan en karriär som fastighetsmäklare vara både lönsam och givande.

Vad har en fastighetsmäklare i lön?

Normalt sätt får en fastighetsmäklare cirka 20-25% i lön av pengarna som de drar in till mäklarföretaget. Resterande belopp går till mäklarfirman och firmans kostnader. En framgångsrik mäklare kan relativt enkelt tjäna från omkring 50.000 kronor i månaden och upp till 150.000 kr i månaden under sina bästa år.

Kort om svenska mäklares lön och provision:

  • En mäklare får behålla cirka 20-25% av indragen provision i lön
  • En mäklare säljer i snitt cirka 30-50 stycken bostadsrätter per år eller cirka 25-30 st fastigheter/friköpta hus per år.

Vilken utbildning behöver man för att bli fastighetsmäklare?

För att bli fastighetsmäklare måste man gå en högskoleutbildning och det krävs ett visst antal olika högskolepoäng för att bli godkänd och registrerad som fastighetsmäklare.

Är man inte en registrerad mäklare, är det direkt olagligt att agera fastighetsmäklare och att förmedla bostäder.

Följande krävs:

  • Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng.
    Minst 10 veckors praktik under utbildningen är ett krav.
  • Man måste vara en redbar person och får ej ha näringsförbud.
  • Det finns tydliga regler och lagar gällande hur en mäklare ska utföra sitt arbete som måste följas.
  • Det är ett krav på att alla mäklare har en ansvarsförsäkring i sitt arbete.
  • Alla mäklare måste betala en årlig avgift på 3 250 kronor till FMI.
  • Fastighetsmäklarinspektionen granskar samtliga fastighetsmäklares arbete.

Bli mäklare!

Bli mäklare med FEI:s Fastighetsmäklarprogram på 120 hp, en omfattande utbildning som förbereder dig för en framgångsrik karriär inom fastighetsmäkleri. Om du strävar efter att bli mäklare och vill ha en utbildning som kombinerar teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet, är detta program det perfekta valet. För att bli mäklare krävs förståelse för fastighetsvärdering, kontraktsförhandling och kundrelationer, allt detta ingår i FEI:s program.

FEI:s flexibla FEIFLEX-format gör det enkelt att studera samtidigt som du arbetar, vilket underlättar för dig som vill bli mäklare utan att pausa din karriär. Programmet täcker alla nödvändiga aspekter för att bli mäklare, från juridik till företagsekonomi, och förbereder dig för de etiska och professionella krav som yrket innebär.

Om ditt mål är att bli mäklare och du söker en utbildning som ger dig en solid grund att stå på, är FEI:s Fastighetsmäklarprogram på 120 hp det rätta steget mot din framtida karriär inom fastighetsbranschen.

Är du intresserad av att läsa till fastighetsmäklare?

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer.

Varmt välkommen!

Kursinnehåll

Utbildningen utgår i FMI:s krav på huvudsakligt innehåll och fördelning. Här ingår specialiserade kurser inom de områden som är specifika för att jobba som fastighetsmäklare, men även allmänna kurser i bland annat juridik och företagsekonomi. Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare enligt FMI:s krav.

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning måste en fastighetsmäklare förhålla sig till och agera utifrån?

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet och tolkningssvårigheter med utgångspunkt i interaktionen mellan parterna i fastighetsförmedlingsprocessen och de frågeställningar som kan uppkomma.

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Ekonomiska kunskaper är viktiga i en fastighetsmäklares yrkesutövning. Denna specialkurs utgår från att deltagaren kan läsa och förstå ett “vanligt” bokslut. Kursen ställer det i relation till de regler som gäller för bostadsrättsföreningars årsredovisningar och utforskar likheter och skillnader. Vidare ges ordentliga genomgångar av bostadsfinansiering med särskilt fokus på banker samt hur kapitalmarknaden fungerar.

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt.

Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Försäljning, förhandling & dialogkonst, 7,5 hp

Om kursen

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

 

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt.

Kursen beskattningsrätt får att läsa på distans med FEIFLEX.

 

Fastighetsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer.

Byggnadsteknik, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEIFLEX. Det innebär att deltagaren kan välja att gå kursen i FEI:s lokaler eller på distans i realtid.

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus. Den vänder sig till dig som vill komplettera dina studier för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Kursen är också lämplig för dig som arbetar med fastigheter i andra yrkesroller.

Bostadsrätt, 7,5 h

Om kursen

Detta är en fördjupningskurs i bostadsrätt med praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen riktar sig till dem med goda förkunskaper, och är lämplig både för deltagare i Fastighetsmäklare 120 hp och till yrkesverksamma registrerade fastighetsmäklare som vill fördjupa sin kompetens inom bostadsrätter.

Screeningtjänst

Rekrytera rätt med FEI

Personalen är en verksamhets allra viktigaste resurs. Därför är också rekryteringsprocesser av helt avgörande betydelse för företagets fortsatta framgång och tillväxt.

Arbetsgivare är duktiga på att hitta personer med rätt egenskaper och förutsättningar för att bli bra fastighetsmäklare. Men det kan ibland vara svårare att ta reda på om en person också har förutsättningar för att klara av krävande studier. Här kan screeningtjänsten vara till hjälp.

Vad innebär screeningtjänsten?

Med FEI:s screeningtjänst har du som arbetsgivare möjlighet att få ett bättre beslutsunderlag när du väljer vem som ska få gå uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare via FEI. Den ger dig ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt tre tester.

Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper som kandidaten besitter.

Kognitiva testet visar på potentialen att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande.

Diagnostiska provet mäter förkunskaper inom områden som är relevanta för utbildningen.

Hur går det till?

Kandidaten genomför de tre testerna som ett moment i din rekryteringsprocess. Du som arbetsgivare beställer testet för din kandidat av FEI. Vi skickar ut ett mejl till kandidaten inom 24 timmar med länkar till testerna. När de är utförda skickas en resultatrapport till kandidaten och till dig som arbetsgivare. I samband med det ringer vi dig för en genomgång av resultaten. Från att vi mottagit beställningen har du ett färdigt underlag inom 3–5 arbetsdagar.

Oavsett resultat är det ditt beslut om du önskar anställa kandidaten för att gå utbildningen.

Vad kostar det?

Screeningtjänsten beställs till självkostnadspris: 5 000 kronor exklusive moms.

 

Vill du veta mer, kontakta:
Anna-Karin Gisslén
Kursområdesansvarig, akademiska utbildningar
010-410 59 00
anna-karin.gisslen@fei.se

Diagnostiskt prov

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det är arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

Det diagnostiska provet innefattar fyra delar: matematik, försäljningsuppdrag, rättstavning och ordförståelse. Maximalt antal rätt är 73 poäng. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilken poäng kandidaten bör ha. Vi rekommenderar att använda resultatet som diskussionsunderlag.

Som ett riktmärke bör kandidaten ha över 55 poäng (dvs. minst 75 % korrekta svar) för att kunna tillgodogöra sig framtida studier på uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Relaterade nyheter

Uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp har erbjudits av Högskolan Väst i samarbete med FEI sedan 2015 och vänder sig till mäklarföretag som vill utbilda och utveckla sina medarbetare. Den utgår från...

Läs mer

– De lagar som reglerar fastighetsmäklares verksamhet och den praxis som bildas är oerhört dynamisk i det att den förändras ständigt. Det kräver mycket av både de yrkesverksamma och av...

Läs mer

Mathilda Karlsson och Jonas Magnusson startade Fastighetsbyrån Växjö för 13 år sedan. Idag är de 16 medarbetare och använder utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp som ett sätt att locka fler talanger...

Läs mer

+