Så påverkar digitalisering och CSR framtiden

FEI, Högskolan Väst och Hello Future tog under Almedalsveckan upp ämnesområden såsom framtiden för företag och arbetsmarknad. Tre olika seminarier arrangerades om Industri 4.0, Demokrati som CSR-fråga samt Forskningens roll för en digitaliserad arbetsmarknad.

FEI vill lyfta kompetensutveckling som en av nycklarna för att Sverige ska kunna vara ledande i ny digital och industriell revolution.

Under seminarierna lyftes viktiga och aktuella samhällsfrågor, där kompetensutveckling är en av nycklarna för att Sverige ska kunna vara ledande i ny digital och industriell revolution.

Seminarierna arrangerades i FEIs trädgård på Tunnbindaregatan 5-7. Medverkade gjorde bland andra Lena Carlsson, chefsstrateg på Tillväxtverket, Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst och Olle Wästberg, fd. ordförande i demokratiutredningen.

 

Program i Almedalen 2017

Hur kan forskningen lösa framtidens utmaningar på en digitaliserad arbetsmarknad?

FEI & Högskolan Väst
Tid: 3 juli, 11:00-11:45

Digitaliseringen medför enorma samhällsförändringar, arbetsmarknaden fortsätter att förändras drastiskt. Enligt Stiftelsen för Strategisk Forskning kan omkring 2,5 miljoner arbeten försvinna de kommande 20 åren i Sverige, många av dem är på tjänstemannasidan och ekonomijobb. Men hur ersätts arbeten?

FEIs forskningsseminarium i Almedalen 2017

Medverkande

 • Karim Jebari, Filosof, Institutet för framtidsforskning
 • Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO
 • Jesper Kennholt, Trend- och digitaliseringsexpert, Lernia
 • Martin Hellström, Rektor, Högskolan Väst
 • Mattias Lundberg, Moderator

 

Är demokrati en Corporate Responsibility-fråga?

FEI & Högskolan Väst
Tid: 3 juli, 12:00-12:45

Kan ett CSR-arbete som grundar sig i demokratiska värderingar stärka det sociala ansvarstagandet och agera som motkraft till populismen? Skulle det vara förenligt med marknadsekonomins krav på lönsamhet? Hur tar hela samhället ett gemensamt ansvar för att stärka Sveriges demokratiska framtid?

Seminarium i Almedalen 2017 med FEI

Medverkande

 • Fredrik Sjögren, Universitetslektor, Högskolan Väst
 • Olle Wästberg, fd. ordförande i Demokratiutredningen
 • Günther Mårder, VD, Företagarna
 • Fredrik Sunnemark, Moderator

 


Industri 4.0: Hur ska Sveriges industriella framtid omfatta mer än storstäder och startups?

FEI & Hello Future
Tid: 3 juli, 13:00 -14:00

Sverige befinner sig mitt i det paradigmskifte som drivs av digitaliseringen, den fjärde industriella revolutionen. Det ger effekter i både möjligheter och enorma samhällsutmaningar. Hur tar hela Sverige del av utvecklingen, och inte bara storstädernas innovations-kluster?

Seminarium med FEI i Almedalen med TIllväxtverket, Hello Future, Po Tidholm

Medverkande

 • Po Tidholm, Journalist
 • Lena Carlsson, Chefsstrateg digitalisering, Tillväxtverket
 • Johan Carlstedt, Senior projektledare, IVA
 • Kalle Jegers, Senior researcher, Hello Future
 • David Mothander, Förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen
 • Petter Hanberger, Moderator

 

FEIs mingel i Almedalen 2017

Under det årliga minglet i FEIs trädgård bjöds det på mat och vin och inleddes med en 20 minuters föreläsning från Katarina Ladenfors, partner på advokatfirman MarLaw AB. Temat var digital kommunikation, juridiken bakom influencer marketing, digitala tips för de som arbetar med marknadsföring med mera. Minglet arrangerades tillsammans med FEIs samarbetspartners Högskolan Väst och Hello Future.

+