Therese fick ny tjänst på Northvolt under FEI:s HR-chefsutbildning: “När man går en utbildning mitt i karriären är det är viktigt att det blir rätt”

För Therese Reinfeldt var det en självklarhet att tacka ja till tjänsten som Senior Executive Talent Acquisition Manager på Northvolt, samtidigt som hon gick FEI:s Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildning. Tack vare disciplin, planering och orubblig vilja lyckades hon balansera arbetet med att rekrytera till ett av Sveriges snabbast växande företag med en krävande utbildning. Therese får redan kvitton på att satsningen är värd besväret.

– Efter många år som konsult inom Executive Search, både som anställd och egenföretagare, ville jag ta steget in i näringslivet med en bred HR-roll där jag får göra det jag gillar bäst, att ställa frågor och skapa matchningar mellan människor. Redan efter ett par månader i min roll på Northvolt märkte jag hur stor nytta jag har av utbildningen. Den ger en grundläggande förståelse och en bred kunskapsbas som gör att jag blir mer effektiv, proaktiv och trygg i min roll, säger Therese Reinfeldt.

Therese utbildade sig först i ekonomi och statsvetenskap och ville från början bli journalist inom politik och ekonomi. Under sin första anställning, som pensions- och placeringsrådgivare, utkristalliserade sig dock en annan inriktning som bättre motsvarade hennes talang.

– Jag märkte snabbt att det var så mycket mer givande att arbeta med människorna och organisationen än med placeringarna. Jag drivs av att arbeta med relationer, att skapa matchningar som leder till utveckling och bättre affärer. I mitt arbete med att rekrytera seniora ledare upplever jag att kunskapen från FEI-utbildningen kompletterar min talang och stärker mig på många plan, framför allt när det gäller arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor.

Therese valde FEI:s utbildning Diplomerad Personalvetare till stor del baserat på vad många kollegor i näringslivet berättade. Det genomgående budskapet var att FEI:s utbildningar motsvarar näringslivets behov och krav på ett överlägset sätt och att HR-chefsutbildningen specifikt är mycket väl ansedd i HR- och rekryteringsbranschen.

– Att gå en utbildning mitt i karriären är ett stort steg och det är viktigt att det blir rätt. Det var mycket utifrån alla varma rekommendationer som jag valde FEI.

Northvolt har ett stort rekryteringsbehov på alla nivåer och det pågår ett ständigt arbete med att försörja det snabbväxande bolaget med kompetenta ledare och medarbetare. Företaget arbetar värdegrundsbaserat och varje rekrytering handlar om att hitta människor vars grundvärderingar rimmar med organisationens värdeord: Bold, Passionate, Excellence.

– Vi rekryterar mycket utefter ordet Bold. Vi vill ha modiga medarbetare och ledare som är riskbenägna, framåtlutade, proaktiva och inte rädda för att göra fel. Ledarskapsdelarna i FEI-utbildningen har gett mig djupare förståelse för hur viktigt det är att alla i en organisation, oavsett nivå, aktivt jobbar och agerar utifrån samma värden. Jag har också fått verktyg i hur jag som chef kan jobba med andra för att ytterligare etablera gemensamma värden och mål.

Northvolt är ett ungt bolag, med genomsnittsåldern 34 år. Organisationens medarbetare är genomgående mycket missionsdrivna – man vill arbeta för en bättre, fossilfri värld, och är beredd på hårt arbete. Men inom ramarna för värdeordet Passionate ingår även Work Balance.

– Om Passionate-delen tar över blir det inte balans. På Northvolt arbetar vi kontinuerligt för att människor ska arbeta hållbart och må bra, både på jobbet och hemma, samtidigt som de är passionerade och drivna. Det är en utmaning att hitta balansen mellan det missionsdrivna, affärsinriktade och att säkerställa att medarbetarna håller över tid. Det finns många tillfällen att använda de verktyg och den kunskap i arbetsmiljö som jag får med mig från FEI:s utbildning.

Det tredje värdeordet, Excellence, genomsyrar allt Northvolt gör och strävar mot, inklusive HR-arbetet. Det är en ständig utmaning att under pågående scale up-fas leverera högsta kvalitet.

– Vi vet att vi måste leverera och därför jobbar vi aktivt med detta värdeord varenda minut.

Therese är idag nöjd över att hon vågade satsa på ett krävande jobb samtidigt som hon gått FEI:s utbildning, även om det tidvis varit en utmaning.

– Utbildningen har på alla plan motsvarat mina förväntningar. Jag har fått kunskap, verktyg, sammanhang och grundläggande insikter som jag dagligen har användning för i mitt arbete. Jag ser redan att utbildningen ger mig en plattform för att på sikt även kunna axla en ännu bredare roll på Northvolt.

Läs mer om utbildningen och boka din plats här.

Publicerat den 23 maj 2022