Praktisk arbetsrätt

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det ger dig en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av.

Nästa kursstart
9 september 2019
Omfattning

1 dag 09.00-16.00/vecka - 5 veckor.

Avgift 25 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Förändringar inom företag får ofta arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att denna typ av åtgärder ska bli korrekt genomförda är det viktigt att de är väl underbyggda.

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området innefattar dock inte bara lagstiftning utan även reglering som återfinns i avtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens organisationer. Arbetsrätten innehåller såväl rättigheter som skyldigheter för alla parter.

Syftet med kursen är att genom praktiska exempel, diskussioner och övningar träna förmågan att lösa juridiska problem inom det arbetsrättsliga området. Kursen behandlar aktuell lagstiftning och tar upp viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal med mera.

För vem?

Kursen vänder sig till chefer och medarbetare på personalavdelningar som efterfrågar insikt och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Kursinnehåll

 • Arbetsrätt
 • Kollektivavtal
 • Arbetstagarinflytande & arbetsledning
 • Anställningsförhållandets rätt
 • Arbetsmiljö och arbetstid
 • Arbetsrätten i EU

Fakta

Omfattning

Totalt 40 lektioner:

1 dag/vecka kl. 09.00- 16.00 under fem veckor, sammanlagt 5 dagar 

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Diplom

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

25 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 460 kr/mån.

Kursledare

Kursledare i Praktisk arbetsrätt är en av Sveriges ledande och mest erfarna experter inom området.

 • Kent Brorsson är vice vd och ansvarar för arbetsrätt på EnergiFöretagens Arbetsgivareförening.

Ingår också i

Denna kurs för HR-specialister kan läsas fristående men ingår också i den utbildningen:

In English

Employment Law in Practice

Changes within businesses often result in labour law consequences in the form of negotiations, the hiring of new employees, transfers and redundancies. For these types of measures to be correctly carried out, it is important that they are solidly supported.

Employment law is a generic term for the legislation governing relations between employers and employees. However, the area includes not only legislation but also regulations, which are established through agreements between employers, employees and labour-market organisations. Employment law contains both rights and obligations of all parties.

The aim of the course is that through practical examples, discussions and exercises improve the ability to solve legal problems within the labour law sphere. The course deals with current legislation and highlights aspects that are important when hiring and dismissing employees, and for participation in decision making, agreements, etc.

This course is for managers and personnel department staff who need insight into and knowledge of the present employment law.

Course contents

 • Employment
 • Collective agreements
 • Employee influence & the management
 • Working condition laws
 • Working environment and working-hours
 • Employment in the EU

Scope

The course covers 3 days of teaching 09.00-16.00.

Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+