Praktisk arbetsrätt

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det ger dig en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av.

Nästa kursstart
14 februari 2019
Omfattning
5x1 dagar - Stockholm & FEI FLEX
Visa varianter på omfattning

1 dag 09.00-16.00/vecka - 5 veckor, intensivt 5 dagar eller 3+2 dagar

Avgift 29 800 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Förändringar inom företag får ofta arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att denna typ av åtgärder ska bli korrekt genomförda är det viktigt att de är väl underbyggda.

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området innefattar dock inte bara lagstiftning utan även reglering som återfinns i avtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens organisationer. Arbetsrätten innehåller såväl rättigheter som skyldigheter för alla parter.

Syftet med kursen är att genom praktiska exempel, diskussioner och övningar träna förmågan att lösa juridiska problem inom det arbetsrättsliga området. Kursen behandlar aktuell lagstiftning och tar upp viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal med mera.

För vem?

Kursen vänder sig till chefer och medarbetare på personalavdelningar som efterfrågar insikt och kunskaper i gällande arbetsrätt.

Kursinnehåll

 • Arbetsrätt
 • Kollektivavtal
 • Arbetstagarinflytande & arbetsledning
 • Anställningsförhållandets rätt
 • Arbetsmiljö och arbetstid
 • Arbetsrätten i EU

Fakta

Omfattning

Totalt 40 lektioner. Välj mellan:

– Intensivkurs 5 dagar kl. 09.00-16.00 (dag 1 börjar kl. 10.00)

– 1 dag/vecka kl. 09.00- 16.00 under fem veckor, sammanlagt 5 dagar 

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Diplom

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

29 800 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 529 kr/mån.

Kursledare

Kursledare i Praktisk arbetsrätt är två av Sveriges ledande och mest erfarna experter på området.

 • Kent Brorsson är vice vd och ansvarar för arbetsrätt på EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
 • Lars Gellner är arbetsrättsjurist på Svenkt Näringsliv

Ingår också i

Denna kurs för HR-specialister kan läsas fristående men ingår också i den utbildningen:

In English

Employment Law in Practice

Changes within businesses often result in labour law consequences in the form of negotiations, the hiring of new employees, transfers and redundancies. For these types of measures to be correctly carried out, it is important that they are solidly supported.

Employment law is a generic term for the legislation governing relations between employers and employees. However, the area includes not only legislation but also regulations, which are established through agreements between employers, employees and labour-market organisations. Employment law contains both rights and obligations of all parties.

The aim of the course is that through practical examples, discussions and exercises improve the ability to solve legal problems within the labour law sphere. The course deals with current legislation and highlights aspects that are important when hiring and dismissing employees, and for participation in decision making, agreements, etc.

This course is for managers and personnel department staff who need insight into and knowledge of the present employment law.

Course contents

 • Employment
 • Collective agreements
 • Employee influence & the management
 • Working condition laws
 • Working environment and working-hours
 • Employment in the EU

Scope

The course covers 3 days of teaching 09.00-16.00 (the first day, however, starts at 10.00).

Senast på FEI
Tanya Corporate Events FEI Gullers Grupp

Människor har alltid intresserat Tanya, hon har tidigare arbetat som bland annat florist, lärare, in...

Läs mer

Jessica läser Fastighetsmäklare på FEI

Sommarvärmen kom till Sverige med en knäpp. Våra duktiga mäklardeltagare kämpade på trots att seglin...

Läs mer

Nytt internationellt samarbete med Fastighetsbyrån Utbildningen som nu erbjuds Fastighetsbyråns meda...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +