Coaching

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. Coaching fungerar som hjälp till självhjälp. Som coach arbetar du som ledsagare och hjälper medarbetare och chefer att själva hitta lösningar. Med hjälp av coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, vilket gör att både individen och gruppen fungerar bättre.

Nästa kursstart
3 oktober 2019
Omfattning

1 dag 09.00-16.00/vecka - 2 veckor

Avgift 14 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I kursen visas hur coaching fungerar som ”hjälp till självhjälp”. Genom övningar får du färdigheter i hur en coach arbetar och hur du som ledsagare kan hjälpa medarbetare och chefer att själva hitta lösningar. Kursen tar upp syftet med och värdet av coaching samt coaching som förhållningssätt.

Du får lära dig att arbeta strukturerat med coaching, att lyssna, ställa frågor samt ge feedback. Vidare behandlas hur coaching ökar medarbetarnas och gruppens självkännedom, med resultatet att både individen och gruppen fungerar bättre.

För vem?

Kursen vänder sig till medarbetare och chefer inom HR-/personalfunktionen. Kursen är även lämplig för andra, exempelvis linjechefer, som vill utveckla sin coachingförmåga

Kursinnehåll

 • Syftet med och värdet av coaching
 • Coaching som förhållningssätt
 • Kommunikation och coaching
 • Coaching i praktiken
 • Att arbeta strukturerat med coaching
 • Att lyssna, ställa frågor samt ge feedback

Metod

Kursen Coaching genomförs i en påtagligt praktisk studiemiljö med interaktion mellan kursledare och deltagare, samtal och diskussioner, praktiska exempel och, framförallt, omfattande övningar.

Fakta

Omfattning

Kursen omfattar 2 dagar med undervisning kl 09.00-16.00. Dag 1 går att närvara på distans via FEI FLEX eller på plats i Stockholm. Dag 2 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler i Stockholm.

Intyg

Denna kurs tillämpar interaktiva lärmetoder och kräver aktivt deltagande. För att erhålla FEI:s studieintyg med kursbeskrivning krävs därför full närvaro.

Diplom

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

14 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe och lunch. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Kursserien

Denna kurs för HR-specialister kan läsas fristående men ingår också i:

In English

Coaching

Coaching is not about past mistakes, but about future opportunities! Committed, independent and knowledgeable co-workers are a prerequisite for success in the work of tomorrow. This course is aimed at personnel specialists, managers, supervisors or employees who want to work with their colleagues in a coaching manner. Coaching functions as an aid to self-help. As a coach, you work as a guide, and help your co-workers to find solutions themselves. With the help of coaching the self-knowledge of your co-workers and your group increases, making both the individual and the group work better.

Course contents

 • The purpose and value of coaching
 • Coaching as an attitude
 • Communication and coaching
 • Coaching in practice
 • A structured approach to coaching
 • Listening, asking questions, and giving feedback

Scope

The course covers 2 days of teaching 09.00-16.00.

Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+