Arbetsmiljö & rehabilitering

Arbetsmiljöns betydelse för medarbetares fysiska och psykiska hälsa är ställd utom tvivel. I denna kurs behandlas hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas och hur man bör arbeta med både systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och bättre arbetsmiljö, BAM. Kursen tar vidare ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor. Angreppssättet är påtagligt praktiskt med målet att du ska kunna använda kunskaperna direkt i arbetet.

Nästa kursstart
12 september 2019
Omfattning

1 dag 09.00-16.00/vecka - 3 veckor

Avgift 17 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Kursbeskrivning

Många frågor dyker upp när en anställd behöver rehabiliteras. Hur stort ansvar har arbetsgivaren? Vilka åtgärder ska sättas in och när? Då kostnaderna i samband med rehabilitering kan bli mycket stora för företaget bör man agera tidigt och förebyggande också med en god arbetsmiljö. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna hantera dessa frågor på bästa sätt.

Arbetsmiljöverket har, genom den nya författningen AFS 2015:4, betonat vikten av organisatorisk och social arbetsmiljö. Kursen behandlar bland annat hur man kan arbeta med dessa nya föreskrifter som träder i kraft 31 mars 2016.

Kursen vänder sig till medarbetare på personal/HR-avdelningar som har särskilt ansvar eller intresse för arbetsmiljöfrågor. Kursen är också lämplig för andra som berörs av arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, till exempel företagare, miljöombud, fackliga företrädare, arbetsmiljö- och/eller rehabiliteringsansvariga i offentliga verksamheter eller frivilligsektorn.

Nu finns det möjlighet för arbetsgivare inom privat sektor att ansöka om ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning. Se mer information om detta på AFA Försäkrings hemsida.

Kursinnehåll

  • Vad du som HR-ansvarig behöver kunna om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifterna
  • Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljön? Vad gäller för chefer, arbetsledare, HR, skyddsombud och anställda?
  • Hur arbetsgivaren kan bedriva ett hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbetsmiljöarbete
  • Hur ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas, och vilka steg ingår?
  • När behöver riskbedömningar göras?
  • När och hur ska samverkan ske? Vilka ska delta?
  • Vad gäller beträffande föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) och hur ska den omsättas i praktiken?
  • Hur upptäcker man tidiga signaler på ohälsa för att undvika sjukskrivningar?
  • Vilka aktörer finns vid rehabilitering och vem gör vad?

 

 

 

Fakta

Omfattning

Totalt 24 lektioner. Genomförs som: en dag/vecka kl. 09.00 – 16.00 under tre veckor, sammanlagt tre dagar.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Diplom

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

17 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Nu finns det möjlighet för arbetsgivare inom privat sektor att ansöka om ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning. Se mer information om detta på AFA Försäkrings hemsida.

Plats

FEI, Kammakargatan 10, Stockholm

Kursserien

Denna kurs för HR-specialister kan läsas fristående men ingår också i den utbildningen:

Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+