HR-chefer ställs inför högre krav med förändrat rekryteringslandskap

Handslag, doft, kön och ålder är några faktorer som kan påverka en rekryterare omedvetet. Hur många känner inte igen uttrycket ”jag gick på magkänslan”? Men enligt Anki Stafwerfeldt, huvudansvarig för FEI:s kurs Rekrytering/Talent Acquisition som även ingår i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen, finns det ingen sämre metod att rekrytera med än just magkänsla.

– Kompetensbaserad rekrytering är en metod som fått större genomslag under senare år. Alla människor bär på fördomar och det är naturligt. Insikten om detta utgör grunden i fördomsfri och inkluderande rekrytering. Det är därför viktigt att rekryterare och chefer använder vetenskapliga och objektiva metoder, istället för att gå på magkänslan när de rekryterar, säger Anki Stafwerfeldt.

Anki Stafwerfeldt har en bakgrund som chef inom marknad/kommunikation och har jobbat med rekrytering i 20 år. Först som ledare och sedan 10 år tillbaka i rekryteringsvärlden på heltid. Hon är en av grundarna till Home of Recruitment, driver sedan 2018 Rekryteringspodden och har tillsammans med kollegan Josefin Malmer skrivit Rekryteringsboken för chefer (Liber, 2018). När Anki började fördjupa sig inom HR och framför allt kompetensbaserad rekrytering märkte hon att många chefer och även HR-utbildade hade svårt med rekryteringsförfarandet.

– Rekrytering ingår inte i alla HR-utbildningar och vi har sett att det finns ett uppbenbart behov på marknaden att tillgodogöra sig kompetensbaserad rekrytering. Många chefer har haft svårt att ta till sig metoden eftersom den tyvärr inte uppfattats som så enkel att använda, något vi önskat förändra.

Kunskap blir till kompetens

FEI:s kurs Rekrytering/Talent cAquisition löper under tre dagar och ges som en fristående kurs, men ingår även Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

– Vi vill skapa förståelse kring olika rekryteringsfällor. Kursen utgår ifrån beteendeperspektivet, där kunskap om våra egna fördomar är en viktig del av kursen. Viktigt är givetvis också att man får praktisk och teoretisk kunskap om allt från kravprofiler till kompetensbaserade intervjuer och hur man rekryterar för att säkerställa mångfald.

Stor vikt läggs vid att deltagarna får omsätta sina kunskaper omgående. Praktiska övningar genomförs i olika moment och ger utrymme för deltagaren att både ge och ta emot feedback. Kursen avslutas med en uppgift där deltagaren får berätta om sin egen rekryteringsprocess. Deltagarna får också tillgång till en digital plattform före kursstart där de kan ta del av filmer, artiklar och poddavsnitt. Materialet och undervisningen uppdateras kontinuerligt.

Rekryteringsprocessen har förändrats

– Rekryteringsprocessen är ett område i ständig förändring. Det har tack och lov blivit allt vanligare att slopa det personliga brevet och ofta även CV, vilket är helt i linje med den kompetensbaserade metoden. I stället läggs vikt vid att jobbet ska kunna sökas med några få klick. Det ska vara enkelt för kandidaten att söka jobbet, annars går hen någon annanstans.

Rekryteringen har delvis också förändrats på grund av Covid. Kandidaterna, särskilt de yngre, ställer högre krav på processen. Snabb återkoppling och insyn i processen har blivit ett krav. De digitala intervjuerna har ersatt de personliga och lett till en effektivitetsökning menar Anki.

– Det görs bättre bedömningar i en Teamsintervju och det är ett förfarande som är här för att stanna. Rekryterare blir mer objektiva och påverkas inte av exempelvis handslag, längd och parfym. Är det en matchning så ses man.

En trend är att många företag på senare år väljer att ta hem sin rekrytering. Då äger företaget hela sin rekryteringsprocess, vilket Anki tycker är bra. Men hon ser även tydliga utmaningar i rekryteringsbranschen.

–  Tesen att ’så här har vi alltid gjort’ gäller fortfarande på många arbetsplatser. Det känns tryggt. Men det är viktigt att bryta dessa vanor eftersom det bidrar till fördomar.

Läs mer om kursen Rekrytering/Talent Acquisition här.

Läs mer om Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen här.

Publicerat den 12 oktober 2022