Bildpar till FEI.SE4

Bokföring & Redovisning

FEI är en Sveriges främsta och största anordnare av utbildning i bokföring och redovisning för yrkesverksamma. Vi har erfarenhet av området som få andra utbildningsföretag. Vårt utbud är dock i högsta grad aktuellt. Redovisning är ett område som ständigt utvecklas genom nya regler, lagstiftning och praxis. FEI:s kurser ger dig alltid relevanta kunskaper som är direkt tillämpbara i ditt arbete.
Hela utbudet
Bokföring I - grunder
Bokföring II - årsbokslut
Bokföring III - årsredovisning enligt K2
Bokföring IV - årsredovisning enligt K3
Ekonomiassistent I
Ekonomiassistent II
Ekonomichefsprogrammet - Controller
Ekonomichefsprogrammet - Ekonomichef
Ekonomichefsprogrammet - Redovisningsansvarig
Extern redovisning I 7,5 hp
Extern redovisning II 7,5 hp
Extern redovisning III 7,5 hp
IFRS I
IFRS II
Koncernredovisning I - i enlighet med K3
Koncernredovisning II - i enlighet med K3
Redovisningsekonom DFEI 120 hp
Hoppa till verktygsfältet