FEI och Hospitality Insights inleder samarbete

FEI och Hospitality Insights har inlett ett partnerskap för att stärka kompetensen inom besöksnäringen. Samarbetet syftar till att öka relevansen och tillämpbarheten av yrkesutbildningar för branschen. Hospitality Insights bidrar genom att använda sitt nätverk och erfarenhet i det kontinuerliga arbetet med att anpassa innehållet i FEI:s utbildningar riktade mot besöksnäringen i takt med dagens snabba omvärldsförändringar.

”På FEI finns en lång tradition av att söka samverkan och samarbeten med näringsliv och omgivande samhälle. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen, och vi är otroligt glada för detta partnerskap riktat mot besöksnäringen. Extra roligt är det att vi samtidigt fördjupar vår närvaro i Göteborg, där vi erbjudit utbildningar under många år.” säger Azadeh Lind, affärsområdeschef på FEI Yrkeshögskola.

Andreas Moene, Björn Bjerregaard och Marcus Danielsson, grundarna och huvudägarna, ser detta som ett steg mot att öka branschens attraktivitet och tillväxt. ”Det bidrar i ett väldigt brett perspektiv till vår vision med bolaget, att öka attraktivitet och tillväxt i besöksnäringen.”

Genom partnerskapet stärker man även FEI:s position i Göteborg som yrkeshögskola inom besöksnäringen, där nätverk och kontakt med branschen fördjupas.”Vi ser att samarbetet möjliggör en betydligt större exponering direkt till branschen för våra studerande vilket medför att steget från examen till arbete blir så kort som möjligt.” säger Karin Sandin, utbildningsledare på FEI Yrkeshögskola.

Eva Tobisson, operativt ansvarig på Hospitality Insights, förklarar behovet inom branschen; ”Vi ser en stark efterfrågan inom två områden – dels söker man extremt skräddarsydda insatser för att maximera avkastningen i sin verksamhet, dels uttrycker man en önskan om en bredare bas av kompetent personal att rekrytera från. Detta partnerskap kommer framför allt att förstärka den senare delen.”

För mer information om aktuella YH-utbildningar inom besöksnäringen på FEI – läs mer här.

Om FEI

FEI grundades år 1888 och är idag en av Sveriges främsta utbildningsaktörer. Med stolt historia och passion för det livslånga lärandet vill FEI driva utvecklingen mot ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle, genom att tillgängliggöra flexibel och högkvalitativ utbildning för individer, näringsliv och offentlig sektor med innovativa lösningar. FEI:s YH-utbildningar bedrivs i samarbete med ledande företag och lärare med yrkesexpertis.

Kontakt:
Karin Sandin, utbildningsledare, tfn: 0730-8490979 – karin.sandin@fei.se

Om Hospitality Insights

Hospitality Insights ingår i bolagsgruppen Hospitality Development Group som består av ägarbolaget, Preopening Management samt Qvanti. Bolagens gemensamma erbjudande sträcker sig genom hela livscykeln av en verksamhet i besöksnäringen. Hospitality Insights vill skapa förutsättningar för människor att utvecklas, trivas och förverkliga sina drömmar i restaurang- & hotellnäringen.

Kontakt:
Marcus Danielsson, vd, tfn: 0768-797463  – danielsson@hospitalityinsights.se
Eva Tobisson, operativt ansvarig, tfn: 0708-250168 – tobisson@hospitalityinsights.se

Publicerat den 2 maj 2024