KTH lanserar uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp i samarbete med FEI

Stefan Carlberg (Foto: Calle Tillberg), Inga-Lill Söderberg (Foto: Albin Karlén) Björn Berggren (Foto: KTH) 

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, lanserar i samarbete med FEI en ny uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och genomförs under cirka 18 till 20 månader med flera utbildningsstarter per termin. Den första starten sker redan i juni 2024.

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante och online via hybridformatet FEIFLEX. Det innebär att deltagare inför varje lektionstillfälle kan välja om de vill delta på plats, eller online på distans i realtid, var de än befinner sig.

– Att köpa en bostad är en av de mest omfattande transaktioner som en privatperson gör under sin livstid, samtidigt som det kanske inte sker så många gånger. Det innebär att fastighetsmäklare, och den kompetens de erbjuder, fyller en viktig roll i samhället. Med den gemensamma ambitionen att förbättra uppdragsutbildningens kvalitet och stärka samverkan med branschen vill vi samtidigt arbeta för att stärka konsumentskyddet, säger docent Inga-Lill Söderberg, prefekt vid Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH, som ansvarar för 13 av de totalt 14 kurser som omfattas av samarbetet.

– Vi arbetar aktivt för att utveckla och bredda vårt utbildningsutbud för att möta behoven hos yrkesverksamma som vill fortsätta sin kompetensutveckling. På KTH värdesätter vi livslångt lärande och ser det som en central del av vårt uppdrag. Vi har identifierat ett omfattande behov av fortbildning inom bl.a. juridik och skatterätt. Tillsammans med FEI gör vi nu en betydande satsning, och genom att förena vår akademiska expertis med en stark samarbetspartner är vi väl rustade för att vara ledande inom detta område, säger professor Björn Berggren, skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH.

– Vi är oerhört glada att KTH har valt att ingå ett samarbete med FEI för att erbjuda uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Redan för 30 år sedan började FEI kompetensutveckla fastighetsmäklare från hela Sverige. Vi ser nu fram emot att fortsätta göra det tillsammans med ett framstående partneruniversitet, som delar vår vision om ett livslångt lärande och en hållbar samhällsutveckling. FEI:s gedigna erfarenhet av uppdragsutbildning och unika hybridformat FEIFLEX, i kombination med KTH:s akademiska expertis, gör utbildningen till ett självklart val för många fastighetsmäklarföretag. Tillsammans kommer vi kunna erbjuda en uppdragsutbildning som tillgängliggör effektiva studier och säkerställer att framtidens fastighetsmäklare får kunskaperna som de behöver, säger Stefan Carlberg, vd på FEI.

Vid sidan av denna satsning på att utveckla uppdragsutbildning inom området har KTH sedan tidigare en treårig kandidatutbildning Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, vilken vid Universitets- och högskoleämbetets (UKÄ) nyligen genomförda granskning av samtliga utbildningar inom området var ett av tre lärosäten som fick betyget: Hög kvalitet.

– Vi är glada att se att vårt systematiska kvalitetsarbete i utbildning ger önskad effekt. Med forskande universitetslärare inom teknik, juridik och ekonomi kan KTH bidra till en ny uppdragsutbildning med hög kvalitet, säger Inga-Lill Söderberg.

Om uppdragsutbildning

Högskolor och universitet ska samverka med det omgivande samhället, bland annat gällande kompetensutveckling av yrkesverksamma. När det sker på uppdrag av en extern finansiär kallas det för uppdragsutbildning. En uppdragsutbildning såsom Fastighetsmäklare 120 hp, samt de uppdragskurser som ingår, kan enbart finansieras av deltagarens arbetsgivare.

Om KTH

Sedan 1827 har Kungliga Tekniska högskolan, KTH, vuxit till att bli ett framstående internationellt tekniskt universitet. Som det största lärosätet i Sverige för teknisk utbildning och forskning, samlar de studenter, forskare och lärare från hela världen. KTH:s verksamhet är grundad på en stark tradition av att driva framstående vetenskap och innovation med fokus på att främja det livslånga lärandet och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Om FEI

Företagsekonomiska Institutet, FEI, är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer sedan år 1888. Med stolt historia och passion för det livslånga lärandet vill FEI driva utvecklingen mot ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle, genom att tillgängliggöra flexibel och högkvalitativ utbildning för individer, näringsliv och offentlig sektor med innovativa lösningar.

Kontakt

FEI: Jon Lindsmyr, Försäljnings- och marknadschef: jon.lindsmyr@fei.se, +46 (0) 8-54513794

KTH: Josefin Backman, Kommunikatör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, josbackm@kth.se, 08-7909416

Läs mer om KTH:s uppdragsutbildning Fastighetsmäklare 120 hp i samarbete med FEI här.

Publicerat den 8 maj 2024