Ekonomichefsprogrammet – Controller

FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen omfattar flera etapper. Den andra – som beskrivs här – vänder sig till dig som vill bli controller eller ha en ekonomichefsroll som innefattar ansvar för intern ekonomisk styrning.

Nästa kursstart
14 januari 2019
Omfattning

13 månader - moduler 2/3 dagar

Avgift 154 600 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Utbildningen är flexibel och på hög nivå för dig som arbetar som, eller vill bli:

Beskrivning

Ekonomichefsprogrammet är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning; ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten.

Lämplig bakgrund

Lämplig teoretiska förkunskaper är ekonomiskt gymnasium och praktisk yrkeserfarenhet från redovisningsområdet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Välj omfattning

Ekonomichefsprogrammet betyder flexibilitet. Den består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. Här beskrivs inriktningen Controller. Den kan läsas som en fristående utbildning eller som en etapp i din fortsatta kompetensutveckling. Under studietiden kan du i lugn och ro bestämma om du vill fortsätta med Ekonomichefsdelen.

Stockholm och FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet ges i Stockholm och via FEI FLEX – vår modell för moderna onlinestudier. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill vara på plats i klassrummet i Stockholm eller medverka aktivt på distans.

Controller: 10 delkurser, 16 månader

Denna inriktning vänder sig till dig som har, eller siktar på, en roll som controller, det vill säga med ansvar för den interna ekonomiska styrningen i företaget. I det avslutande examensarbetet görs en fördjupning inom ekonomistyrningsområdet under ledning av kvalificerade handledare.

 

Delkurs

dagar

Företagsekonomi för ekonomer Online
Affärsjuridik för ekonomer 2 + 3 + 2
Årsredovisning enligt K2 2 + 2
Analysera företag 3
Koncernredovisning I – i enlighet med K3 3
Företagsbeskattning I – introduktion 2 + 3 +3
Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning 2 + 3
Ekonomistyrning II – fördjupning 2 + 3
Ekonomistyrning III – nya styrmodeller 3
Examensarbete 3 mån

 

 

Kursinnehåll

Ekonomichefsprogrammet – Controller innehåller nio delkurser inklusive det avslutande examensarbetet. Utbildningen omfattar cirka 14 månader parallellt med ditt heltidsarbete.

Fakta

Avgift

Ekonomichefsprogrammet – Controller omfattar studier under cirka 16 månader. Avgift 154 600 kr  exkl. moms. Avgiften delas upp i tre delar och faktureras halvårsvis. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 2 744 kr/mån.

Vad leder utbildningen till?

Programmet leder till FEI:s examen Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet med inriktning Controller. Engelsk examensbeteckning är Diploma in Accounting & Financial Management – Controller pathway.

Efter utbildningen

Du har möjlighet att fortsätta dina studier på Ekonomichefsprogrammet för att uppnå ytterligare examen.

Tentamen

Varje delkurs avslutas med examination; antingen genom tentamen och/eller inlämningsuppgift eller muntlig presentation. På examensbeviset anges vilket betyg som erhållits i respektive delkurs. Den akademiska betygsskalan tillämpas, det vill säga Underkänd, Godkänd respektive Väl godkänd. För examen krävs minst godkänt betyg på samtliga delkurser. Närvarokravet är minst 70 % på samtliga delkurser.

Antagningskrav

Lämplig teoretisk bakgrund är ekonomiskt gymnasium och/eller praktisk yrkeserfarenhet från redovisnings- och/eller ekonomistyrningsområdet. De flesta deltagare har 5-10 års eller mer yrkeserfarenhet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Stockholm & FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig ges på plats i Stockholm samt med FEI FLEX distansstudier (undantag kurs 17. Ledarskap för ekonomichefer som endast genomförs i Stockholm).

In English

Course module 1: Introduction to the Firm and its Environment

Course components
1. The relationship of business administration with associated subjects
2. Basic business administration and economic concepts
3. Economics – Growth, inflation and unemployment
4. Organisation behaviour
5. Management Accounting
6. Legislation and regulations for accounting
7. Accrual and valuation issues in relation to annual accounts

Central financial and management accounting concepts are revised. Clarification of the connection between the various elements of business studies – financial accounting, management accounting, organisational behaviour and marketing. The course also looks at basic macroeconomic concepts such as markets and prices, growth, inflation and unemployment. The course aims to provide participants with a common base for further studies in accounting and financial management.

Course module 2: Commercial Law

Course components
1. General jurisprudence
2. Contract law
3. Purchasing law
4. Credit law
5. Laws concerning property and insolvency
6. Laws of association: company entities, the financing of a limited liability company and its organisation, the EU and Swedish legislation regarding limited companies

The course aims to provide a civil law orientation on the basis of important aspects of commercial law in the Contract Act, the Act concerning Purchasing, and Debt Instrument legislation. Property law issues are also taken up such as lien, surety and floating charges along with insolvency issues such as bankruptcy and arrangement schemes. An important element of the course is the laws of association where the most significant limited company legislation issues are addressed.

Course module 3: Financial Accounting and Finance – the K2 framework

Course components
1. Regulations and standards for accounting.
2. Generally accepted accounting principles
3. Civil and fiscal valuation rules
4. The Book-keeping Act and the Annual Accounts Act
5. Interim reports and other external reporting
6. Funds statements and financial analyses

The course aims to provide more in-depth knowledge of business accounting, financial analysis and financing according to the K2 regulatory framework for primarily Small and Medium sized Enterprises. In the section on financial analysis the participants are trained to examine, group and adjust accounting material depending on the purpose of the analysis to be conducted.

Course module 4: Analysing Companies and their Performance

Course components
1. Internal and external analysis
2. Financial analysis, growth ratios, working capital, financial balance, profitability, labour and capital efficiency
3. The relationship between a company’s growth, profitability, and financial position
4. P/E ratio and net worth calculations
5. Operational risk and financial risk analyses
6. Clarification of the affect on a company’s ratios
7. Cash flow analysis

The course comprises general methods for the analysis of companies based on information drawn from the annual report The objective of the analysis decides what is of importance, which in turn determines the choice of method and interpretation. The core parts of the course are financial analysis and cash flow analyses.

Course module 5: Group Accounting

Course components
1. Methods for presenting consolidated accounts
2. Legislation and recommendations
3. Acquisition and disposal of subsidiaries
4. Calculation and reporting of minority shareholdings
5. Internal transactions
6. Translation of foreign subsidiaries

The course provides the basic knowledge required to be able to present consolidated accounts in accordance with the recommendations of the Swedish Financial Accounting Standards Council, the Swedish Accounting Standards Board and the requirements of the Annual Accounts Act

Course module 6: Taxation Law

Course components
1. The structure of income taxation
2. Income from employment and capital
3. Income from business activities
4. The taxation of close companies
5. The taxation of Groups
6. The taxation process and appeal procedures
7. Practical tax return exercises

The course aims to illustrate the regulations concerning corporate taxation from both a theoretical and practical viewpoint. Corporate taxation and its consequences take a central role in the course. Indirect taxation, regulations concerning taxation and tax collection along with criminal law provisions are dealt with more generally.

Course module 7: Management Accounting I

Course components
1. Financial management and financial systems
2. Calculations as a basis for decisions
3. Product calculation
4. Investment appraisal
5. Decision theory

The course examines practical and useful methods of financial management. Calculations as a basis for decision-making and their connection with budget and reporting are examined in detail. From this perspective a general ‘toolbox’ is provided to simplify the analysis of a company’s central decision for how it will distribute its resources.

Course module 8: Management Accounting II

Course components
1. Budget principles
2. Internal accounting
3. Management and key ratios
4. Cash management
5. Financial strategies
6. Financial systems

The course aims to provide knowledge of how an operation can be actively steered towards predetermined goals. Participants should be able to discuss how objectives are formulated, how a plan of action is devised which leads to these objectives, and be able to evaluate the degree to which the objectives are fulfilled. Practical exercises in a program for financial management are included as an integral part of the teaching.

Course module 9: Management Accounting III

Course components
1. Managing without budgets
2. Strategic Management Accounting
3. Recent developments in Activity Based Costing
4. Lifecycle costing
5. Japanese management accounting
6. Balanced Scorecards
7. Intellectual property

The continued evolvement of new ideas and strategies how a company should be managed, have resulted in the development of new management accounting models and theories. This course explores recent developments in the management accounting field. Furthermore, the course further penetrates the methods which are most widely used.

Course module 10: Project & Dissertation

The course will be concluded by the students presenting their dissertations within one of the course’s main fields. The aim of the dissertation is to train the ability to solve problems independently, in other words, to define problems, look for and structure information and present the results. The dissertation requires the equivalent of 5 weeks’ work.

Det här tycker våra studenter
Josefine Karlström har läst ekonomichefsprogrammet controller på FEI

Varför valde du just Ekonomichefsprogrammet Controller? – Jag ville fördjupa kunskaperna inom ekonom...

Läs mer

  Varför valde du att gå Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef? – Den innehåller de viktig...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+