Årsredovisning enligt K3

Kursen Årsredovisning enligt K3 är det sista steget i vår Bokföringsserie. Den ger både en ordentlig teoretisk genomgång av regelverket K3 och en omfattande övning i att upprätta årsredovisning med kassaflödesanalys. Den är lämplig för dig som arbetar i ett företag som måste – eller väljer att – tillämpa K3.

Undervisningen är flexibel – självstudier genom förinspelade filmer varvas med undervisning på plats hos FEI eller på online på distans via FEIFLEX.

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat Bokföring!

Nästa kursstart
8 oktober 2024
Omfattning

4 dagar - självstudier på förmiddagarna, undervisning på eftermiddagarna via FEIFLEX

Avgift 27 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen utgår från BFNAR 2012:1 (K3) vilket är det huvudregelverk som gäller för aktiebolag i Sverige. Det innebär bland annat att det är obligatoriskt för större företag att tillämpa K3 medan mindre företag i många fall kan välja att tillämpa det enklare K2- regelverket.

I denna omfattande och mycket praktiska kurs ges först en ordentlig teoretisk genomgång av K3, hur regelverket är uppbyggt och hur du ska hitta information. Därefter får du lära dig att upprätta en årsredovisning inklusive kassaflödesanalys, för ett aktiebolag där årsredovisningen uppfyller de krav som ställs enligt K3. I samband med detta kommer du, med hjälp av kunniga lärare, att lösa ett antal övningsuppgifter relaterade till K3. I kursen ingår också att titta på och förstå skillnader mellan regelverken K2 och K3.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som siktar på att upprätta eller ta del av upprättandet av en årsredovisning för:

  • ett större företag eller ett företag som planerar att upprätta sin årsredovisning enligt K3
  • ett mindre företag som inte behöver använda K3 men som ändå väljer att följa K3-regelverket.

 

För denna kurs krävs förkunskaper motsvarande FEI:s kurs Bokslut. Om du även/istället har gått FEI:s kurs Årsredovisning enligt K2 är det bara en fördel.

Kursinnehåll

Ordentlig genomgång av K3

  • Vem ska tillämpa K3
  • Vilka andra regelverk finns och vad utmärker dem
  • Hur regelverket K3 är uppbyggt
  • Hur man läser och hittar i regelverket
  • Jämförelser mellan K3 och K2
  • Ett flertal praktiska övningsuppgifter: kassaflödesanalys, komponentavskrivning, intäktsredovisning, operationell och finansiell leasing, uppskjutna skatter m.m.

Efter kursen

Efter kursen ska du självständigt kunna ansvara för att upprätta årsredovisningen i ett mindre K3-företag eller kunna bidra väsentligt i detta arbete i ett större K3-företag.

Fakta

Omfattning

4 dagar kl. 09.00-16.00. 

Genomförande

Årsredovisning enligt K3 utnyttjar den flexibilitet som erbjuds med FEI:s unika hybridformat FEIFLEX, vilket bland annat underlättar för de som har svårt att vara borta från arbetet hela dagar eller av annat skäl vill genomföra en del av kursen var och när det passar bäst.

Teorin består av förinspelade filmer där läraren steg för steg går igenom olika moment inom koncernredovisning. Du kan titta på filmerna när du vill, på egen hand eller hos FEI från kl. 09 med egen dator. Det är viktigt att du gör det innan undervisningen på eftermiddagarna.  

Undervisningen sker på eftermiddagarna kl. 13-16 i FEI:s klassrum eller online via FEIFLEX, där läraren främst går igenom de övningsuppgifter som ingår i kursen.

För den som önskar en god lunch i FEI:s restaurang så ingår den givetvis i kursavgiften! I kursavgiften ingår även möjligheten att ställa frågor till läraren om de förinspelade filmerna.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

27 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 477 kr/mån.

Kursserien Bokföring

FEIs klassiska kursserie innefattar fyra steg. Välj var du ska börja utifrån dina förkunskaper och erfarenhet. Efter varje steg kan du bygga på med nästa kurs för att lära dig mer. Om du vill: välj att tentera för att kontrollera dina kunskaper och för att erhålla FEI:s Certifikat Bokföring.

Certifikat Bokföring

FEI:s Certifikat Bokföring är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna sköta löpande bokföring, göra bokslut för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i detta arbete i en större rörelse, upprätta årsredovisning för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i en större rörelse.

Vad krävs?

  • a) Godkända tentamina på Löpande bokföring, Bokslut och Årsredovisning enligt K2 eller Årsredovisning enligt K3. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Bokföringscertifikatet. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.
  • b) Dessutom krävs minst 70 % närvaro för Årsredovisning enligt K2 eller Årsredovisning enligt K3. Det räcker således med att tentera kurserna Löpande bokföring och Bokslut.

 

Innehavare av Bokföringscertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, t.ex. på Ekonomichefsprogrammet.

Avgift

Avgift för tentamen är 1 000 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad. Tentamen är kostnadsfri vid köp av hela kursserien till paketpris.

Paketerbjudande

Välj hela paketet och få 25 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat i Bokföring!

Väljer du att anmäla dig till Löpande bokföring, Bokslut och Årsredovisning enligt K2 samtidigt reduceras avgiften med 25 %. I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 3 000 kr. Om du klarar samtliga tentamina erhåller du FEI:s Certifikat i Bokföring, ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Erbjudandet förutsätter att du genomför och tenterar alla kurserna under en 12-månadersperiod.

Vill du gå Årsredovisning enligt K3 istället för Årsredovisning enligt K2, kontakta oss för att kunna ta del av paketpriset – 010-410 59 00.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i:

Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef

Du kanske även är intresserad av...

Årsredovisning enligt K2 är det tredje steget i vår Bokföringsserie. Du lär dig hur en årsredovisning upprättas och analyseras i ett företag som har valt K2 som regelverk. Teori varvas...

Läs mer

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att praktiskt utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Speciell vikt läggs vid den praktiska tillämpningen av regelverket K3. Undervisningen är...

Läs mer

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar...

Läs mer

+