Koncernredovisning II – i enlighet med K3

Denna kurs bygger vidare på Koncernredovisning I och innehåller det som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Speciell vikt läggs vid den praktiska tillämpningen av regelverket K3.

Undervisningen är flexibel – självstudier genom förinspelade filmer varvas med undervisning på plats hos FEI eller på online på distans via FEIFLEX.

 

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat Koncernredovisning!

Nästa kursstart
19 augusti 2024
Omfattning

2 dagar - självstudier på förmiddagarna, undervisning på eftermiddagarna via FEIFLEX

Avgift 16 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.

För vem?

Kursen är särskilt lämplig för dig som har grundläggande kunskaper i koncernredovisning motsvarande vår kurs Koncernredovisning I.

Kursinnehåll

  • Nyheterna inom koncernredovisningen
  • Enhetssynen och vad det innebär
  • Upprättande av en förvärvsanalys enligt K3
  • Vad händer vid förvärv och avyttringar av dotterföretag?
  • Vad händer i koncernredovisningen vid förändrad ägarandel?
  • Hantering av tilläggsköpeskillingar och transaktionskostnader vid förvärv
  • Hur hanteras omräkningsdifferenser för utländsk valuta?
  • Redovisning av koncernbidrag
  • Hantering av minoritetsintresse
  • Påverkan och redovisning av eget kapital i koncernen

Efter kursen

Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredovisning. Du har god förståelse för metod och samband och du kan lösa de flesta frågor som uppstår i arbetet.

Fakta

Omfattning

Kursen genomförs under 2 dagar kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Koncernredovisning I utnyttjar den flexibilitet som erbjuds med FEI:s unika hybridformat  FEIFLEX, vilket bland annat underlättar för de som har svårt att vara borta från arbetet hela dagar eller av annat skäl vill genomföra en del av kursen var och när det passar bäst.

Teorin består av förinspelade filmer där läraren steg för steg går igenom olika moment inom koncernredovisning. Du kan titta på filmerna när du vill, på egen hand eller hos FEI från kl. 09 med egen dator. Det är viktigt att du gör det innan undervisningen på eftermiddagarna.  

Undervisningen sker på eftermiddagarna kl. 13-16 i FEI:s klassrum eller online via FEIFLEX, där läraren främst går igenom de övningsuppgifter som ingår i kursen.

För den som önskar en god lunch i FEI:s restaurang så ingår den givetvis i kursavgiften! I kursavgiften ingår även möjligheten att ställa frågor till läraren om de förinspelade filmerna.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör ett steg i FEI:s Certifikat Koncernredovisning. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året. Klicka på Certifikat Koncernredovisning i högermenyn.

Avgift

16 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 289 kr/mån.

Kursserien Koncernredovisning I, II

Kursserien inom koncernredovisning innehåller:

Certifikat Koncernredovisning

FEI:s Certifikat Koncernredovisning är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i koncernredovisning, och att du kan lägga sista handen vid företagets koncernredovisning inklusive förmåga att stämma av koncernens fria egna kapital.

För att erhålla Certifikat Koncernredovisning krävs:

a) Godkända tentamina på Koncernredovisning I och Koncernredovisning II-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när båda nivåerna är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Fullföljd Koncernredovisning II-kurs med minst 70 % närvaro.

Även om de flesta väljer att deltaga i Koncernredovisning I-kursen et således inget krav för att erhålla Certifikat Koncernredovisning, det räcker med att den tenteras.

Innehavare av Certifikat Koncernredovisning får rabatt vid fortsatta studier, t ex på Ekonomichefsutbildningen.

Avgift

Avgift för tentamen är 1 000 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad. Tentamen är kostnadsfri vid köp av hela kursserien till paketpris.

Paketerbjudande

Välj hela paketet och få 20 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat i Koncernredovisning!

Väljer du att anmäla dig till Koncernredovisning I och II samtidigt reduceras avgiften med 20 %. I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 2 000 kr. Om du klarar samtliga tentamina erhåller du FEI:s Certifikat i Koncernredovisning, ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Erbjudandet förutsätter att du genomför och tenterar alla kurserna under en 12-månadersperiod.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i:

Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef

Så här tycker våra kursdeltagare

Susanna Harn, 35 år, gick kursen Koncernredovisning I på FEI. Kursen kändes bra och professionellt genomförd vilket ledde till att Susanna även bokade in sig på Koncernredovisning II.

Läs mer

+