Koncernredovisning I – i enlighet med K3

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att praktiskt utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Speciell vikt läggs vid den praktiska tillämpningen av regelverket K3.

Undervisningen är flexibel – självstudier genom förinspelade filmer varvas med undervisning på plats hos FEI eller på online på distans via FEIFLEX.

 

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat Koncernredovisning!

Nästa kursstart
29 april 2024
Omfattning

3 dagar - självstudier på förmiddagarna, undervisning på eftermiddagarna via FEIFLEX

Avgift 21 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.

För vem?

Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

Kursinnehåll

 • Koncernbegreppet
 • Lagar och normer för koncernredovisning
 • Koncernen ur beskattningssynpunkt
 • Förvärvsmetoden
 • Förvärv av helägda dotterbolag
 • Interna transaktioner
 • Förvärv av dotterbolag med minoritetsandel
 • Hantering av intressebolag enligt kapitalandelsmetoden

Efter kursen

Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredovisning. Du har god förståelse för metod och samband och du kan lösa de flesta frågor som uppstår i arbetet.

Fakta

Omfattning

Kursen genomförs under 3 dagar kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Koncernredovisning I utnyttjar den flexibilitet som erbjuds med FEI:s unika hybridformat  FEIFLEX, vilket bland annat underlättar för de som har svårt att vara borta från arbetet hela dagar eller av annat skäl vill genomföra en del av kursen var och när det passar bäst.

Teorin består av förinspelade filmer där läraren steg för steg går igenom olika moment inom koncernredovisning. Du kan titta på filmerna när du vill, på egen hand eller hos FEI från kl. 09 med egen dator. Det är viktigt att du gör det innan undervisningen på eftermiddagarna.  

Undervisningen sker på eftermiddagarna kl. 13-16 i FEI:s klassrum eller online via FEIFLEX, där läraren främst går igenom de övningsuppgifter som ingår i kursen.

För den som önskar en god lunch i FEI:s restaurang så ingår den givetvis i kursavgiften! I kursavgiften ingår även möjligheten att ställa frågor till läraren om de förinspelade filmerna.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70% erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör ett steg i FEI:s Certifikat Koncernredovisning. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året.

Avgift

21 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 368 kr/mån.

Kursserien Koncernredovisning I, II

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom koncernredovisning:

Certifikat Koncernredovisning

FEI:s Certifikat Koncernredovisning är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper i Koncernredovisning, och att du kan lägga sista handen vid företagets koncernredovisning inklusive förmåga att stämma av koncernens fria egna kapital.

För att erhålla Certifikat Koncernredovisning krävs:

a) Godkända tentamina på Koncernredovisning I och Koncernredovisning II-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när båda nivåerna är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Fullföljd Koncernredovisning II-kurs med minst 70 % närvaro.

Även om de flesta väljer att deltaga i Koncernredovisning I-kursen et således inget krav för att erhålla Certifikat Koncernredovisning, det räcker med att den tenteras.

Innehavare av Certifikat Koncernredovisning får rabatt vid fortsatta studier, t ex på Ekonomichefsprogrammet.

Avgift

Avgift för tentamen är 1 000 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad. Tentamen är kostnadsfri vid köp av hela kursserien till paketpris.

Paketerbjudande

Välj hela paketet och få 20 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat i Koncernredovisning!

Väljer du att anmäla dig till Koncernredovisning I och II samtidigt reduceras avgiften med 20 %. I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 2 000 kr. Om du klarar samtliga tentamina erhåller du FEI:s Certifikat i Koncernredovisning, ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Erbjudandet förutsätter att du genomför och tenterar alla kurserna under en 12-månadersperiod.

FAQ

Vem bör kunna koncernredovisning?

 • Redovisningsexperter och ekonomer: Förstås är det mest grundläggande att redovisningsexperter, revisorer och ekonomer som arbetar inom koncernen behärskar koncernredovisning.
 • VD och företagsledning: För att fatta välgrundade beslut krävs en helhetsbild av koncernens finansiella läge, som koncernredovisning ger.
 • Styrelsemedlemmar: Styrelsen har det yttersta ansvaret för företaget och behöver därför en fullständig bild av koncernens finansiella status för att kunna utöva sitt ansvar effektivt.
 • Investerare och aktieägare: Dessa grupper har ett intresse av att förstå företagets verkliga finansiella ställning, och koncernredovisningen ger en mer komplett bild än enskilda bolagsredovisningar.
 • Banker och andra finansiella institutioner: För att kunna bedöma kreditrisk och andra finansiella aspekter är det viktigt att ha tillgång till en korrekt koncernredovisning.
 • Analytiker och rådgivare: Dessa personer behöver förstå koncernredovisning för att ge kvalificerade råd och analyser till kunder och andra intressenter.
 • Regulatoriska myndigheter: För att kunna utöva tillsyn och säkerställa att lagar och regler följs behöver myndigheter som Skatteverket och Finansinspektionen förstå koncernredovisning.

Varför är koncernredovisning viktigt?

 • Transparens: Koncernredovisning ger en klar och transparent bild av ett företags finansiella situation, vilket är viktigt för alla intressenter.
 • Beslutsunderlag: Korrekt och komplett finansiell information är avgörande för att fatta strategiska beslut, både inom företaget och för externa intressenter som investerare.
 • Compliance: Korrekt koncernredovisning är inte bara bra praxis, det är ofta också en lagstadgad skyldighet. Felaktigheter kan leda till böter och juridiska påföljder.
 • Riskhantering: Genom att förstå alla delar av en koncerns finansiella situation kan företaget bättre hantera risker och möjligheter.
 • Konkurrenskraft: En korrekt och effektiv koncernredovisning kan bidra till bättre kostnadskontroll och kapitalallokering, vilket i sin tur kan förbättra företagets konkurrenskraft.
 • Förtroende: En transparent och korrekt koncernredovisning bygger förtroende hos investerare, kreditgivare och andra viktiga intressenter.
Du kanske även är intresserad av...

Susanna Harn, 35 år, gick kursen Koncernredovisning I på FEI. Kursen kändes bra och professionellt genomförd vilket ledde till att Susanna även bokade in sig på Koncernredovisning II.

Läs mer

+