IFRS I

Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS.

I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS.

 

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat IFRS!

Nästa kursstart
6 november 2024
Omfattning

Intensivt 1 dag

Avgift 10 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Du får kunskaper om redovisningsprinciperna som utgör basen för IFRS samt vilka krav som ställs på innehåll i och utformning av finansiella rapporter. Kursen ger vidare en översikt av övriga standarder och uttalanden som är mest väsentliga.

För vem?

Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett företag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempelvis redovisningskonsulter.

Kursinnehåll

 • Processen att anta en IFRS av IASB till att EU antar en IFRS i form av EU-förordning
 • Föreställningsram för finansiella rapporter: kvalitativa egenskaper, definition och redovisning (recognition), värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
 • Kretsloppsmodellen över en tillgång och skulds liv (förklaringsmodell för IFRS-regelverket)
 • Syftet med IFRS och syftet med finansiella rapporter
 • Skillnader mellan IFRS och Bokföringsnämndens regelverk för finansiell rapportering
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IAS 2 Varulager
 • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
 • IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IFRS I Första gången IFRS tillämpas
 • IFRS 10 Koncernredovisning
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
 • RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Fakta

Omfattning

Intensivkurs 1 dag kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

10 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe och lunch. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 180 kr/mån.

Kursserien IFRS I & II

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom IFRS:

Certifikat IFRS

FEI:s Certifikat IFRS är ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom IFRS, och att du kan upprätta en redovisning i enlighet med IFRS och dess regelverk.

Vad krävs?

 • a) Godkända tentamina på IFRS I och IFRS II-nivå. Först när båda nivåerna är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.
 • b) Fullföljd IFRS II-kurs med minst 70 % närvaro.

 

Även om de flesta väljer att deltaga i IFRS I-kursen är det således inget krav för att erhålla Certifikat IFRS, det räcker med att den tenteras.

Innehavare av Certifikat IFRS får rabatt vid fortsatta studier, t. ex. på Ekonomichefsprogrammet.

Avgift

Avgift för tentamen är 1 000 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad. Tentamen är kostnadsfri vid köp av hela kursserien till paketpris.

Paketerbjudanden

Välj hela paketet och få 25 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat i IFRS!

Väljer du att anmäla dig till IFRS I och II samtidigt reduceras avgiften med 25 %. I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 2 000 kr. Om du klarar samtliga tentamina erhåller du FEI:s Certifikat i IFRS, ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Erbjudandet förutsätter att du genomför och tenterar alla kurserna under en 12-månadersperiod.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i:

Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef

Senast på FEI

Svenska HR-avdelningar underdimensionerade Den största internationella studien på HR-relaterade frågor, Cranet, avslöjar att svenska HR-funktioner är anmärkningsvärt slimmade och decentraliserade. Sverige har ett av de högsta antalet anställda per HR-medarbetare...

Läs mer

Vad är det bästa med YH-utbildningen Betongingenjör? – Det bästa med YH-utbildningen Betongingenjör var att jag lärde mig vikten av att göra rätt när det gäller betong och platsgjutning. Ju...

Läs mer

– FEI har länge bedrivit YH-utbildningar och vi är väldigt glada över att antalet ansökningar har fortsatt öka de senaste åren. Tillsammans med näringslivet ser vi till att anpassa varje...

Läs mer

+