Rekordmånga YH-flexplatser till FEI

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har beslutat om årets YH-flexplatser. YH-flex ger personer med tidigare erfarenhet möjligheten att ta en examen i snabbare takt. Av totalt 562 utbildningsplatser har FEI beviljats 102 platser.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få erbjuda detta snabbspår till över 100 personer som redan har en kunskapsbas inom sina respektive specialområden, säger Magnus Rolf, vd på FEI.


MYH:s försöksverksamhet YH-flex riktar sig till personer som har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en YH-utbildning. Genom att få tillgodoräkna sig kunskaperna ges personerna möjligheten att ta en YH-examen snabbare. Försöksverksamheten har pågått sedan 2020 och FEI medverkar som en av 28 utbildningsanordnare. Inför hösten 2022 har FEI blivit beviljade flest YH-flexplatser i landet; 102 platser fördelade på nio utbildningar.

– Försöksverksamheten med YH-flex passar oss väl. FEI har under många år hjälpt arbetsgivare att bedöma medarbetares kunskaper som grund för fortsatt kompetensutveckling. Denna erfarenhet har vi, och i förlängningen de studerande som väljer att ansöka till YH-flex på FEI, stor nytta av, säger Magnus Rolf, vd på FEI

FEI erbjuder YH-flex inom nio YH-utbildningar till hösten: Account Manager/ B2B-säljare, Betongingenjör, Energiingenjör, Event Manager, Food & Beverage Manager, Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare, Kvalificerad inköpare, Projektinköpare/ Entreprenadingenjör inom Bygg och Anläggning och Redovisningskonsult.

Samtliga YH-utbildningar på FEI ges via FEIFLEX, ett unikt koncept för hybridutbildning. Det innebär att studerande kan välja att delta i lektioner på plats i klassrummet eller live online.

– Det här är två flexibla lösningar som tillsammans avsevärt förstärker enskilda personer möjligheter till livslångt lärande. FEIFLEX står för smart och effektiv kompetensutveckling, oavsett geografisk placering. YH-flex är en brygga mellan arbete och utbildning som ger människor mitt i arbetslivet en chans att bygga på sin kompetens för att utvecklas ytterligare – som individer och i karriären, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Om YH-flex

YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en YH-utbildning. För att kunna bli antagen behöver personen uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Om behörighetskraven uppfylls och personen blir antagen till YH-flex, så påbörjas en validering av tidigare erfarenheter. Efter detta skapas en individuell studieplan och beroende på hur mycket kompletterande studier som behövs, så kan en examen uppnås betydligt snabbare.

Läs mer om YH-flex hos FEI.

Publicerat den 8 mars 2022