Betongingenjör 300 yhp

Vill du kunna leda projekt inom betongområdet? Betong är ett av de mest använda byggmaterialen och behovet av kompetens ökar kontinuerligt.

På FEI:s YH-utbildning till Betongingenjör får du kunskaperna som behövs för detta framtidsyrke! Du lär dig bland annat om byggteknik, ritningslära, regler och standarder, samt provningsmetoder.

Utbildningen bedrivs i Stockholm och Malmö via FEIFLEX. Med den ledande FEIFLEX-tekniken kan du studera på plats eller live online var du än är.

Du kan göra en sen ansökan fram till 30 maj 2024!

Nästa kursstart
16 september 2024
Omfattning

300 YH-poäng. Omfattar 1.5 år (heltid 100%). Studierna sker i Stockholm, Malmö & online via FEIFLEX.

Avgift 0 kr

Om utbildningen till betongingenjör

Vad är en betongingenjör?

Som betongsingenjör är du expert på betong, ett av världens mest använda byggmaterial! Arbetet kan bestå av att göra beräkningar, besvara frågor om regelverk samt utförande- och materialteknik, och utföra kontroller. Du har även förmågan att arbetsleda och planera projekt.

Under vår utbildning får du kunskaper om bland annat materialteknik, byggteknik, ritningslära, regler och standarder, provningsmetoder, kontroller, planerings- och kalkylverktyg.

Exempel på yrkesroller är betongingenjör, betongkonsult, projektledare, arbetsledare, processtekniker och byggsamordnare.

Fyll gärna i en intresseanmälan så ser vi till att du får aktuell information om utbildningen!

Sen ansökan öppen fram till 30 maj

Du kan göra en sen ansökan fram till 30 maj 2024, inför utbildningsstarten hösten 2024.

OBS sena ansökningar konkurrerar inte med ansökningar från ordinarie ansökningsperiod.

Snabbspår till examen med YH-flex – sen ansökan fram till 30 maj

Har du kunskaper om delar av innehållet i denna YH-utbildning, genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet? Med YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna kunskaperna och läsa enstaka kurser – för att få en YH-examen betydligt snabbare! Läs mer om YH-flex här.

Du kan göra en sen ansökan till YH-flex fram till 30 maj 2024, inför starten hösten 2024.

OBS sena ansökningar konkurrerar inte med ansökningar från ordinarie ansökningsperiod.

 

Om YH-utbildning på FEI

FEI grundades 1888 och är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer. Vårt goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel hela vägen från studier till arbete.

Betongingenjör är en yrkeshögskoleutbildning, som anordnas i samarbete med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Tillsammans med ledningsgruppen, våra samarbetspartners och lärare säkerställer vi att utbildningen är aktuell och håller hög kvalitet.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

 

Kursinnehåll & LIA

Kurser som ingår i utbildningen Betongingenjör:

 

Betongskador (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Skademekanismer som kan angripa betongen
 • Provningsmetoder i fält och på laboratorium samt analys av dessa
 • Tillståndsbedömningar
 • Rapportskrivning

 

Betongteknik (30 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Ingående delmaterials egenskaper och dess samverkan
 • Cementkemi
 • Betongens egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd
 • Receptframtagning, blandning och tillverkning
 • Form- och armeringsteknik
 • Gjutning, bearbetning och härdning
 • Specialbetonger och speciella utförandetekniker
 • Tekniska termer och begrepp på svenska och engelska
 • Provning och kontroll av färsk och hårdnad betong

 

Byggmateriallära och hållbart byggande (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • De grundläggande hållbarhetsbegreppen
 • De vanligaste byggmaterialen förr och nu
 • Samverkan och kompabilitet mellan olika material samt livslängder
 • Hur man kan välja lämpligaste materialet
 • Byggmaterialets miljöaspekter och hur det påverkar

 

Byggteknik och ritningsläsning (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika byggtekniker som används för att uppföra olika typer av byggnader och anläggningar
 • Hur fukt och energi transporteras i byggnader samt hur man beräknar energieffektivitet
 • Grundläggande hållfasthetslära så som laster, moment och påkänningar
 • Byggprocessen – samverkan mellan olika aktörer i samhället i små och stora projekt
 • Grundläggande om ritningslära och tolkning av konstruktionsritningar

 

Digital dokumentation (10 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Betongingenjörens behov av systemstöd för beslut, planering, uppföljning och styrning
 • Presentations- och kalkyleringsprogram som hjälpmedel i betongingenjörens vardag

 

Ekonomi, entreprenadjuridik och upphandling (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Entreprenadformer, standardavtal och ersättningsformer
 • Revisioner, besiktningar, kvalitetssäkringssystem och tillståndskontroller
 • Byggherrens samordningsansvar
 • Ekonomiska fördelar och nackdelar, risker och ansvarsfördelningar
 • Olika hjälpmedel vid kalkyl och anbud

 

Examensarbete (30 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Hur ett projekts beskrivning, analys, tidsplan och resursfördelning formuleras och definieras
 • Hur ett uppdrag genomförs och presenteras utifrån lämplig metod och
  frågeställning

 

LIA, Lärande i Arbete (85 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Arbetsprocesserna inom LIA-företaget
 • Att praktisera förkovrade teoretiska modeller

 

Projektledning, arbetsledning och arbetsmiljö (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Projektledning – ingående moment samt projektledarens roll och ansvar
 • Kontrollansvariges roll enligt Plan- och Bygglagen
 • Arbetsledarens roll
 • Arbetsmiljö – planering, rutiner och procedurer samt regelverk

 

Reparationsteknik och material (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Reparationsmaterial och reparationssystem som finns på marknaden
 • Egenskaperna och funktionssätten hos olika reparationsmaterial
 • Samverkan mellan reparationsmaterial och befintlig konstruktion
 • Tillverkning och utveckling av olika material
 • Olika reparationsmetoder
 • Olika sätt att ta bort skadat material samt olika lagnings- och
  gjutningstekniker
 • Ytbehandling och förstärkningsmetoder
 • Underhåll och förebyggande underhåll efter reparation

 

Teknisk engelska (10 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Byggtekniska termer på engelska
 • Standarder skrivna på engelska
 • Kommunikation i tal och skrift, både formellt och informellt

 

Tekniska beräkningar (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Matematik relevant för yrket såsom volymberäkningar, sannolikhetslära, grundläggande trigonometri och algebra
 • Grundläggande hållfasthetslära och statik
 • Hur man använder digitala hjälpmedel för att redovisa resultat – såsom diagram, tabeller och olika figurer

 

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 17 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan välja att närvara på plats i FEI:s lokaler eller online på distans.

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus finns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder moderna och specialutrustade undervisningslokaler. Vårt studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang!

FEI i Malmö

I Bylgiahuset på Hans Michelsensgatan 2 i centrala Malmö har FEI fantastiska utbildningslokaler, komplett utrustade med FEIFLEX unika utbildningsteknik. FEI har varit verksamma i Malmö i flera år, men 2018 flyttade vi in i permanenta lokaler för att kunna erbjuda fler kunder i södra Sverige möjligheten att läsa våra kurser och lättare utveckla personliga nätverk.

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Du kan ansöka via Reell kompetens om du saknar betyg i Matematik 1/A, Svenska 1/A eller engelska 5/A, eller inte har en fullständig gymnasieexamen. 

Du behöver påvisa att du har relevant erfarenhet och/eller kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Det du behöver göra är att skicka in intyganden om att din tidigare arbetslivserfarenhet eller tidigare akademiska kunskaper motsvarar utbildningens grundläggande behörighetskrav. Detta intyg ska skrivas av t.ex. en arbetsgivare, rektor eller studievägledare. Intyget behöver innehålla såväl en redogörelse på vilka grunder personen kan intyga dina kunskaper samt kontaktuppgifter till den som utför intyget och en signatur.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urvalsprov

Som en del av antagningsprocessen tillämpar vi urvalsprov. Detta gör vi med anledning av att det är fler sökande än vad det finns tillgängliga platser. Urvalsprovet utgör 100% av urvalet och är helt avgörande för att bli antagen. Efter genomfört urvalsprov rangordnas resultatet.

Har du ansökt till flera utbildningar behöver du göra ett urvalsprov per utbildning.

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras resultatet från urvalsprovet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Det är viktigt att notera att du endast kan tacka ja till en YH-utbildning hos oss på FEI. Det betyder att du bara kan delta i en heltidsutbildning hos oss samtidigt. Observera att om du har en reservplats på en YH-utbildning hos en annan utbildningsanordnare, så påverkas den inte av att du accepterar en utbildningsplats på FEI. Om du blir erbjuden plats på en annan YH-utbildning som du föredrar, måste du tacka nej till den YH-utbildning du först har tackat jag till.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Snabbspår till examen

YH-flex – tillgodoräkna tidigare studier eller arbetserfarenhet

Har du redan kunskaper om delar av innehållet i denna YH-utbildning, genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet? Genom YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna kunskaperna och endast läsa enstaka kurser från utbildningen – för att få en YH-examen betydligt snabbare!

Du kan göra en sen ansökan till YH-flex fram till 30 maj, inför starten hösten 2024!

Hur går antagningsprocessen till?

 1. Ansök till YH-flex via yh-antagning.se
 2. Bifoga ifyllt kompetenskartläggningsformulär – ladda ner här
 3. Bedömning av grundläggande behörighet
 4. Inbjudan till urvalsprov för utbildningen
 5. Antagningsbesked under maj 2024
 6. Kompetensbedömning och validering
 7. Individuell studieplan – välkommen till YH-flex!

Efter din ansökan görs en behörighetsbedömning, för att du ska kunna göra ett urvalsprov. Om du blir antagen till YH-flex påbörjas en kompetensbedömning, tillsammans med våra utbildare och utbildningens ledningsgrupp. Sedan får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver gå. Du får en egen studieplan och uppnår din YH-examen snabbare!

Sena ansökningar konkurrerar inte med ansökningar från den ordinarie ansökningsperioden.

Har du frågor om YH-flex?

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig! Maila yh@fei.se eller ring 010-410 59 00.
Är du intresserad av nyheter och information om YH-flex? Fyll i en intresseanmälan här.

YH på FEI – kvalitet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. 133 år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Kontakta oss gärna om du har frågor! Hitta kontaktuppgifter till FEI:s YH-team här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. 

Samarbetspartners

Alla YH-utbildningar utformas i samarbete med arbetslivet och efterfrågan på kompetens.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, som består av representanter från FEI, arbetslivet, skolväsendet och studerande. Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen är aktuell, relevant och håller hög kvalitet. De ansvarar även för att anta sökande, tillgodoräknande av studier, examensbevis, kvalitetsarbete och att utbildningen genomförs enligt lagen för yrkeshögskolan.

Vi samarbetar även med ledande aktörer från arbetslivet som bland annat erbjuder studiebesök och som kan vara intresserade av att ta emot studenter på LIA-praktik eller framtida arbete.

Är du intresserad av att samarbeta med FEI YH? Fyll gärna i detta formulär så kontaktar vi dig!

Samarbetspartners för denna utbildning:

Betroj AB
Betongindustri
Betong och Stalteknik AB
Högskolan Dalarna
Implenia AB
LKAB Betong och Berg
NCC Construction Sverige
Pen-Tec Nordic AB
RISE/CBI Betonginstitutet AB
Sika Sverige
Skanska Asfalt och Betong
Skanska Sverige
Sto Scandinavia
Stockholms Stad, avdelningen Anläggning/Konstbyggnadsteknik
Thomas Betong AB
Trafikverket, Område Investering
Vattenfall AB, Betongprovning
Vattenfall AB, R&D Laboratories
Veidekke Entreprenad AB
W-Tech Entreprenad AB

 

 

Vanliga frågor

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år, under augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

För alla utbildningar krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det innebär avslutad gymnasieexamen eller motsvarande, samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under “Behörighet & urval”

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Som en del av antagningsprocessen tillämpar vi urvalsprov. Urvalsprovet utgör 100% av urvalet och är helt avgörande för att bli antagen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Det betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbeskedet meddelas vanligtvis under juni månad.

Behöver jag en dator för att studera?

Vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du studerar på distans via FEIFLEX krävs det också att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flesta av våra YH-utbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. Under varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Se CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se.

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se.

Relaterade nyheter

Vad är det bästa med YH-utbildningen Betongingenjör? – Det bästa med YH-utbildningen Betongingenjör var att jag lärde mig vikten av att göra rätt när det gäller betong och platsgjutning. Ju...

Läs mer

Allt fler söker sig till yrkeshögskolan. Under perioden 2014-2021 har antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan gått från cirka 40 000 till cirka 70 000. Idag får 9 av 10 studerande som tar...

Läs mer

Anders Torén – Vad gör utbildningen Betongingenjör på FEI Yrkeshögskola unik? Betong är det vanligaste byggmaterialet i husgrunder, flervåningshus och anläggningar. Det kan användas i många olika konstruktioner, både ovan...

Läs mer

+