Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Food & Beverage Manager 300 yhp

Sen ansökan till utbildingsstart hösten 2021 öppen för platser i Göteborg och Västervik. Skicka in din ansökan nu! Utbildningen Food & Beverage Manager är för dig som vill ha en ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen. Den ger dig kunskaper för att leda och utveckla en restaurangverksamhet. I utbildningen får du verktyg som gör att du kan möta framtida krav, förväntningar och utmaningar på ett professionellt sätt. Utbildningen genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier. FEI:s YH-utbildningar kan även köpas som uppdragsutbildning av din arbetsgivare. Läs mer om Food & Beverage Manager 300 yhp – Uppdragsutbildning.

Nästa kursstart
20 september 2021
Omfattning

300 yhp, 1,5 år, FEIFLEX: Stockholm, Göteborg, Västervik & Distans

Sen ansökan till hösten 2021

Vi har öppnat en sen ansökan till Food & Beverage 300 yhp med start den 13 september 2021 för orterna Göteborg och Västervik. Antagning sker löpande i mån av plats, så ansök nu!

Om utbildningen

Food & Beverage Manager är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under tre terminer och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till branschen.

Vad är en Food & Beverage Manager?

En Food & Beverage Manager har en ledande befattning, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och kvalitetssäkring.

Utbildningen syftar till att utveckla din kompetens för att kunna driva och utveckla en restaurang samt leda personalgrupper på ett inspirerande och professionellt sätt. Du utvecklar ett helhetsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för alla intressenter i restaurangverksamheten.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

  • leda, organisera och utveckla verksamheter inom området Food & Beverage
  • driva en lönsam restaurang
  • utveckla företaget utifrån dess marknadsspecifika förutsättningar

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Food & Beverage Manager, kökschef, driftschef eller restaurangchef, beroende på företagets organisationsstruktur.

Omfattning

Utbildningens omfattning är 300 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 60 veckor. 16 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 16 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Berns
ESS Group
Hotel Birger Jarl
Nordic Choice
Pizza Hut
Grand Hôtel
Scandic
Nobis
Pontus Group
Hotel Rival
Stureplansgruppen
Benchmarking Alliance
Hurtigruten
Parks & Resorts
Gothia Towers
Langley Travel
TAK
The Winery Hotel
Compass Group
Gyldene Freden

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

Scandic
Nordic Choice
Grand Hôtel Stockholm
Lydmar Hotel
Sabis
ESS Group
Stureplansgruppen
Villa Wera
Gothia Towers

Kursinnehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 300 yhp inklusive LIA.

Kommunikation och service (20 yhp)

Målet med kursen är att de studerande ska kunna identifiera kunders olika förväntningar på kommunikation, service och värdskap. Kursen ska leda till att utveckla färdighet i att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

Ledarskap (25 yhp)

Målet med kursen är att utveckla de studerandes färdighet i att självständigt utveckla och leda en personalgrupp. Kursen ger kunskap om olika ledarstilar och ledarskapsteorier samt även insikter i gruppers utveckling och kommunikation.

Ekonomi (25 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande nödvändiga kunskaper i företagsekonomi för att praktiskt kunna agera utifrån företagets förutsättningar. Kursen ska leda till att ge kunskaper om Grunderna i företagsekonomi; Företagets ekonomiska samband; Rapporthantering; Redovisning; Budgetering samt Bokslut.

Kalkylering & Försäljning (15 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom branschspecifik kalkylering för att kunna erbjuda sin marknad konkurrentkraftiga och lönsamma produkter och tjänster. Kursen är även inriktad mot att ge färdigheter i upphandling och offertskrivande.

Revenue management (15 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i hur en restaurang genom att ta kontroll över priserna och efterfrågan kan optimera sina intäkter för maximal lönsamhet. Kursen ger även Kursen ger färdigheter i Menu Engineering genom Boston Matrisen.

Hållbar restaurangverksamhet (15 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande hållbarhetsbegreppets betydelse i en restaurangverksamhet. Det inkluderar både hur man arbetar med enskilda hållbarhetsfrågor, men också hållbarhet som en del av restaurangverksamhetens affärsstrategi.

Livsmedelskunskap & Livsmedelssäkerhet (15 yhp)

Målet med kursen är att de studerande ska förvärva de kunskaper som krävs för att god livsmedelshygien skall uppnås utifrån på området gällande lagar. Kursen ger även de studerande en inblick i de vanligast förekommande livsmedlens egenskaper samt de kemiska processer som uppstår när dessa kommer i kontakt med varandra.

Ansvarsfull alkoholservering (10 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om ansvarfull alkoholhantering så att de utvecklar kompetens för att kunna bygga upp rutiner i samband med servering av alkoholhaltiga drycker i restaurangverksamhet.

Praktiskt personalarbete (25 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap om såväl de rättigheter som skyldigheter en arbetsgivare har gentemot sina medarbetare. Kursen ska ge de verktyg som behövs för att kunna utveckla färdighet i att arbeta effektivt med bl.a. schemaläggning, rekrytering och konflikthantering mm.

Affärsutveckling och marknad (15 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap i hur ett företag inom restaurangbranschen utvecklas utifrån ekonomiska och dess specifika förutsättningar i en konkurrenssituation.

LIA Lärande i arbete (80 yhp)

LIA-kursen består av 16 veckors praktik där den studeranden ska kunna fungera som en trainee inom sitt LIA-företag och få tillfälle att omsätta sina samlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett brett verksamhetsfält. Målet med LIAn är att de studerande efter en kort introduktion ska fungera som en trainee inom sitt LIA-företag och få tillfälle att omsätta sina samlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett brett verksamhetsfält. De studerande ska också få tillfälle att ta eget ansvar för någon eller några arbetsuppgifter på arbetsplatsen för att erhålla en reell yrkeskompetens samt att uppnå anställningsbarhet. Kursen ska även ge de studerande möjlighet att genomföra sitt examensarbete i form av projektarbete parallellt med LIA kursen.

Strategiskt inköp (15 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i inköpsfunktionens funktion, utvärdering av leverantörer och inköpsplanering. Kursen ger även färdigheter i förhandlingsteknik.

Examensarbete (25 yhp)

Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition. Kursen består i utförandet av exempelvis marknadsplan, intäkts- och kostnadsanalys, affärsutveckling, etableringsplan eller personalrelaterad fördjupning som med fördel kan formuleras tillsammans med LIA-företaget utifrån anvisningar. Arbetet bedöms dels ämnesteoretiskt och dels i faktisk affärsnytta utifrån uppdragsgivarens verksamhetsperspektiv.

Ta del av hela utbildningsplanen

Om du vill fördjupa dig ännu mer i utbildningen och dess innehåll och mål kan du ta del av utbildningsplanen nedan. Utbildningsplanen är ett officiellt och övergripande dokument som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och andra förutsättningar.

Klicka här för att läsa utbildningsplanen för Stockholm

Klicka här för att läsa utbildningsplanen för Göteborg/Västervik

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. I denna utbildning kan du välja på att:

  • närvara på plats i FEI:s lokaler i Stockholm eller
  • delta aktivt på distans var du än befinner dig

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Vårt luftiga studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

FEI i Göteborg

FEI ligger på Bror Nilssons gata 16, Norra Älvstranden, på minuters avstånd från centrum med buss, båt eller bil. I Göteborg är våra lokaler speciella. I Sågeriet, en gammal industrilokal, har vi skapat unika undervisningslokaler med en takhöjd på sex meter och fullt utrustade med FEIFLEX-teknik.

FEI & Campus Västervik

Utbildningen Food & Beverage Manager går även att läsa i Västervik. Detta är möjligt genom ett samarbete med Campus Västervik.

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Särskilt prov

De flesta utbildningar kommer ha ett särskilt prov ett så kallat urvalsprov/antagningsprov. Det ligger till grund för urvalet till utbildningen. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om provet kommer du att få efter att du ansökt och blivit behörig till utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras poängtal från betygsvärdering och särskilt prov. De utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Väljer du att inte svara går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

YH på FEI – kvalitet och valfrihet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Efter YH – bygg på med universitetsexamen

Om du väljer en tvåårig YH-utbildning på FEI som leder till en yrkeshögskoleexamen erbjuds du en unik möjlighet. Efter YH-utbildningen kan du bygga på med fortsatta studier för att uppnå en internationell universitetsexamen, detta till förmånliga villkor. Du behöver inte göra ett karriäravbrott – studierna kan med fördel bedrivas på deltid parallellt med arbetet. Läs mer om top up-utbildningar inom International Business Management respektive Fashion Management with Marketing.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. Drygt år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Välkommen att läsa mer om utbildningarna. Kontakta gärna oss på FEI om du har frågor eller vill ha råd, skicka e-post till yh@fei.se, ring 010-410 59 00 eller se om vi är online i chatten längst ner till höger.


Andreas Degerfeldt,
Verksamhetschef för FEI Yrkeshögskola

En snabbare väg till examen

Tillgodoräkna tidigare studier eller erfarenhet

Kan du redan något av det som ingår i Food & Beverage Manager 300 yhp? Har du samlat på dig dessa kunskaper genom tidigare utbildning eller relevant yrkeslivserfarenhet inom området? Vill du ha möjlighet att ”hoppa över” de avsnitt som du redan behärskar? Genom YH-flex, ej att förväxla med FEIFLEX, kan du tillgodoräkna dig de delar av utbildningen där du redan har tillräckliga kunskaper och endast läsa enstaka kurser för att därmed få en yrkeshögskoleexamen på kortare tid.

Vem kan välja YH-flex?

Om du bedömer att du redan har kunskaper som motsvarar ungefär halva utbildningen kan YH-flex vara något för dig. För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Uppfyller du alla behörighetskraven och blir antagen till YH-flex så påbörjas en validering, dvs kartläggning och bedömning, av din tidigare erfarenhet.

Hur går valideringen till?

Kompetenskartläggningen inleds genom att du fyller i ett kartläggningsformulär med uppgifter om tidigare utbildning, yrkeslivserfarenhet, arbetsuppgifter, etc. En bedömning av din nuvarande kompetens görs tillsammans med näringslivet i form av våra yrkesverksamma lärare och företagsrepresentanter från utbildningens ledningsgrupp. Bedömningen kan innefatta intervjuer, prov och tester. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att få en examen. Du får en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna.

Hur ansöker man till YH-flex?

Genom att bifoga kompetenskartläggningsformuläret i din ansökan till Food & Beverage Manager i Stockholm är du med i urvalet för YH-flex. Om du blir antagen till YH-flex så kommer du att bli erbjuden möjligheten att validera din kompetens, tillgodoräkna dig delar av utbildningen och därmed snabbare kunna ta examen. Om du bor i Göteborg eller Västervik med omnejd ber vi dig att även söka till utbildningen i Göteborg/Västervik.

Klicka här för att läsa utbildningsplanen för Stockholm

Klicka här för att läsa utbildningsplanen för Göteborg/Västervik

Klicka här för att ladda ner kompetenskartläggningsformuläret

Öppet hus 2022

Våra öppna hus är en utmärkt möjlighet att bilda dig en uppfattning om FEI är rätt val för dig. Du träffar oss som jobbar här och vi presenterar FEI och hur vårt kvalitetsarbete genomsyrar vår verksamhet. Du får information om hur det är att studera hos en etablerad utbildare som FEI inklusive en genomgång av vår unika hybridmodell FEIFLEX – särskilt viktigt om du tänker läsa i huvudsak på distans. I samband med detta får du också tillfälle att träffa de ambassadörer som bäst kan förmedla vad utbildningarna handlar om: nuvarande och tidigare studerande!

Under 2021 hålls inga fler Öppet hus då årets YH-ansökan är stängd. Nya Öppet hus-tillfällen kommer under våren 2022 efter att nästa års YH-ansökan har öppnat.

Vill du få en inbjudan till nästa Öppet hus? Anmäl dig här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. 

Vanliga frågor

När är sista ansökningsdag?

Vi har öppnat sen ansökan till höstens utbildningsstarter för Food & Beverage Manager i både Stockholm och Göteborg. Den ordinarie starten stängdes den 12 maj och sen ansökan är stängdes den 15 augusti.

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år. Dessa sker i augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

I alla utbildningar är det krav på grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det betyder avslutad gymnasieexamen eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under Ansökan & CSN.

Utbildningen Energiingenjör är vår enda utbildning som kräver mer än grundläggande behörighet. Läs mer på utbildningssidan för att se vilka behörigheter som krävs.

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Ja, i alla utbildningar kommer det vara ett särskilt prov som ligger till grund för urvalet. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om detta får du när du ansökt till utbildningen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Ja alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Vilket betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked meddelas under juni månad för den ordinarie ansökningsperioden och under andra hälften av augusti vid sen ansökan (sen ansökan stängde den 15 augusti).

Behöver jag en dator för att studera?

Ja, vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du väljer att följa utbildningen på distans via FEIFLEX krävs det att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flest av våra yrkeshögskoleutbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Ja, alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet alltid är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Ja, du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är online i chatten längst ner till höger på sidan.

Senast på FEI
Mihaela Årebjer - Ekonomichefsprogrammet

Mihaela Årebjer arbetar numera som Chief Financial Officer på CBG, ett globalt företag som erbjuder professionella språktjänster och översättningsteknik med verksamhet runt om i världen. De har en bred kundbas...

Läs mer

Rasmus Olofsson

Rasmus Olofsson har haft flera olika yrkesroller på Scanias moderbolag. Bland annat har han arbetat med strategisk planering, som  projektledare,  teamleader och inom  kommersiella områden som ansvarar för Scanias globala offertsystem....

Läs mer

Markus Forsstsröm, Företagsekonom 60 hp

Skyhill är ett konsultbolag inom arkitektur och projektledning som hjälper kunderna med allt från att rita, planera, bygga och underhålla fastigheter. – Som konsultbolag måste vi i varje enskild del...

Läs mer

+