Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Food & Beverage Manager 300 yhp

Yrkeshögskoleutbildningen Food & Beverage Manager är för dig som vill ha en ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen! Utbildningen ger dig verktygen du behöver för att möta framtida krav och utmaningar på ett professionellt sätt.

Utbildningen genomförs med vårt hybridformat FEIFLEX. Det ger dig möjligheten att studera både på plats hos FEI och live online, med ledande teknik som säkerställer en högkvalitativ studieupplevelse.

Nästa kursstart
18 september 2023
Omfattning

300 yhp, 1,5 år, FEIFLEX: Stockholm, Göteborg, Västervik & Distans

Om utbildningen

Vad är en Food & Beverage Manager?

En Food & Beverage Manager har en ledande befattning inom hotell- och restaurangbranschen, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och kvalitetssäkring.

Denna utbildning syftar till att ge dig kompetens för att kunna driva och utveckla en restaurang samt leda personalgrupper på ett inspirerande och professionellt sätt. Du utvecklar ett helhetsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för alla intressenter i verksamheten.

Exempel på yrkesroller är Food & Beverage Manager, kökschef, driftschef och restaurangchef.

Nästa ansökningsperiod öppnar 1 februari 2023

Utbildningen erbjuds återigen till hösten 2023. Ansökningsperioden öppnar 1 februari 2023. Fyll gärna i en intresseanmälan så ser vi till att du får aktuell information om denna utbildning!

Om YH-utbildning på FEI

FEI grundades 1888 och är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer. Vårt goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel hela vägen från studier till arbete.

Food & Beverage Manager är en yrkeshögskoleutbildning, som anordnas i samarbete med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Tillsammans med ledningsgruppen, våra samarbetspartners och lärare säkerställer vi att utbildningen är aktuell och håller hög kvalitet.

Utbildningen sker på heltid under 1,5 år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

Utöver i Stockholm, Göteborg och på distans, är vi glada att även kunna erbjuda utbildningen i samarbete med ett lärcenter i Västervik. Detta möjliggörs genom att studerande kan träffas på Campus Västervik och tillsammans delta i lektioner live online via FEIFLEX.

Läs mer under fliken “FEIFLEX & studieorter”.

Kursinnehåll & LIA

Kurser som ingår i utbildningen Food & Beverage Manager:

Affärsutveckling och marknad (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Utvecklingsstegen från affärsidé till affärsmässig verksamhet
 • Sambandet mellan affärsidé, vision, strategi och mål för en organisation
 • Att kunna söka nödvändig information för omvärldsanalys

 

Ansvarsfull alkoholservering (10 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Målen för den svenska alkohol- och drogpolitiken
 • Skadeverkningarna av alkohol, skyldigheter samt vilka befogenheter som tillstånds- och tillsynsmyndigheterna har
 • Förutsättningar för att kunna söka serveringstillstånd

 

Ekonomi (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grunderna inom företagsekonomi
 • Lagar och regler som styr företagets bokföring och redovisning
 • Företagets ekonomiska samband

 

Examensarbete (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Att sammanställa, presentera och redovisa en projektuppgift skriftligt och muntligt
 • Fördjupning inom yrkesområdet och att behandla en undersökning utifrån en problemformulering
 • Opponering på andra studerandes arbete

 

Hållbar restaurangverksamhet (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Området hållbarhet inklusive miljö, antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang i en restaurangverksamhet
 • Leverantörers hållbarhetsarbete utifrån exempelvis uppförandekod, hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem
 • Kostnadsberäkningar för råvarusvinn och hantering av detta
 • Verksamhetens hållbarhetsrapportering
 • Hållbarhet i det egna företagets/organisationens ledningssystem
 • Diskutera och redogöra för hur strukturer, strategier, nätverks- och intressentrelationer påverkar hållbarhetsarbetet

 

Kalkylering & Försäljning (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Kostnadsbaserad prissättning av mat, dryck och tjänster
 • Databaserade kalkyleringsprogram
 • Offertskrivning vid försäljning

 

Kommunikation och service (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika kunders syn på service, förväntningar och behov
 • Kommunikationsteorier och retorikens historia
 • Anpassning av det svenska språket skriftligt och verbalt i olika affärssammanhang

 

Ledarskap (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika kommunikationsprocesser som ledare
 • Olika ledarskapsstilar och betydelsen av ett modernt ledarskap
 • Ledarskapsrollens uppgifter, ansvar samt vikten av etik och moral

Livsmedelskunskap & Livsmedelssäkerhet (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Livsmedelslagen
 • Smitta, smittkällor och matförgiftningar

 

LIA, Lärande i arbete (80 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Att kunna använda teoretiska kunskaper som F&B Manager
 • Betydelsen av miljö och etikaspekter i arbetet inom restaurangdrift
 • Det praktiska arbetet med försäljning, marknadsföring, inköp, drift och
  personalhantering

 

Praktiskt personalarbete (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grundläggande arbetsrätt, lagar och avtal mellan arbetslivets parter
 • Arbetsmarknadens organisationer och utveckling på arbetsmarknaden
 • Arbetsmiljölagstiftningen

 

Revenue Management (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Nyckeltal som styr intäkterna
 • Prissättningsstrategier i restaurangbranschen
 • Boston Matrisen

 

Strategiskt inköp (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • En inköpsfunktions roller och arbetssätt
 • Behovsanalys gällande inköp
 • Val och utvärdering av leverantörer

 

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 16 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

Kurs på tom plats

Läs en kurs kostnadsfritt som ingår i en YH-utbildning med lediga platser! Att delta i en kurs på tom plats ger dig möjligheten att utveckla kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Förutom att samla på dig nya kunskaper så får du dessutom YH-poäng efter att ha läst kursen.

Kurser på tom plats från YH-utbildningen Food & Beverage Manager

• Ledarskap, 20 yhp

Målet med kursen är att ge studerande de verktyg som behövs för att kunna utveckla ett starkt ledarskap inom sin roll i restaurangföretaget.

Omfattning
20 YH-poäng (4 veckor)
Heltidsstudier 100%
Online på distans via FEIFLEX
16 januari – 10 februari 2023
Ansök till kursen här

• Kommunikation och service, 15 yhp

Målet med kursen är att studerande ska erhålla de verktyg som behövs för att kunna agera kreativt i situationer som uppstår i kontakten med medarbetare och gäster.

Omfattning
15 YH-poäng (3 veckor)
Heltidsstudier 100%
Online på distans via FEIFLEX
13 februari – 3 mars 2023
Ansök till kursen här

• Ekonomi, 25 yhp

Målet med kursen är att ge studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i företagsekonomi för att praktiskt kunna fatta beslut utifrån företagets förutsättningar och förväntningar.

Omfattning
25 YH-poäng (5 veckor)
Heltidsstudier 100%
Online på distans via FEIFLEX
6 mars – 13 april 2023
Ansök till kursen här

• Ansvarsfull alkoholservering, 10 yhp

Målet med kursen är att ge studerande kunskaper att kunna bygga upp rutiner för ett förebyggande arbete i samband med servering av alkoholhaltiga drycker i restaurangverksamhet.

Omfattning
10 YH-poäng (2 veckor)
Heltidsstudier 100%
Online på distans via FEIFLEX
10 april – 21 april 2023
Ansök till kursen här

• Kalkylering och försäljning, 15 yhp

Målet med kursen är att ge de studerande kompetenser inom branschspecifik kalkylering för att kunna erbjuda sin marknad konkurrenskraftiga och lönsamma produkter och tjänster.

Omfattning
15 YH-poäng (3 veckor)
Heltidsstudier 100%
Online på distans via FEIFLEX
24 april – 12 maj 2023
Ansök till kursen här

• Revenue Management, 15 yhp

Målet med kursen är att ge de studerande färdigheter i hur en restaurang genom att ta kontroll över priserna och efterfrågan kan optimera sina intäkter för maximal lönsamhet.

Omfattning
15 YH-poäng (3 veckor)
Heltidsstudier 100%
Online på distans via FEIFLEX
15 maj – 2 juni 2023
Ansök till kursen här

 

Behörighet

Grundläggande behörighet att bli antagen till kursen har du som uppfyller något av kriterierna:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i första punkten
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 

Ansökan

Antagning sker löpande och din ansökan behandlas i turordning.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan välja på att närvara på plats i FEI:s lokaler eller online på distans.

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus finns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder moderna och specialutrustade undervisningslokaler. Vårt studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang!

FEI i Göteborg

FEI ligger på Bror Nilssons gata 16, Norra Älvstranden, på minuters avstånd från centrum med buss, båt eller bil. I Göteborg är våra lokaler speciella. I Sågeriet, en gammal industrilokal, har vi skapat unika undervisningslokaler med en takhöjd på sex meter och fullt utrustade med FEIFLEX-teknik.

FEI & Campus Västervik

Vi är glada att även kunna erbjuda utbildningen i Västervik, i ett samarbete med Campus Västervik. Det möjliggörs genom att studerande kan träffas på Campus Västervik och därifrån delta i lektionerna live online via hybridformatet FEIFLEX. Du får lokalt stöd och hjälp under din studietid och inför LIA-praktik om du väljer detta alternativ – det är ett tryggt sätt att studera.

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Urvalsprov

De flesta utbildningar kommer ha ett urvalsprov, som till stor del utgör urvalet till utbildningen. Provet består av delar i svenska, engelska och matematik. Du får mer information om provet efter att du ansökt och bedömts vara behörig till utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras poängtal från betygsvärdering och särskilt prov. De utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Väljer du att inte svara går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Sen ansökan

Vi öppnar för sen ansökan till denna utbildning eftersom vi bedömer att det finns en möjlighet att bli antagen i ett senare skede.

Alla ansökningar som inkommit senast den 11 maj under den ordinarie ansökningsperioden är med i den första urvalsomgången. Sena ansökningar som inkommer senast den 2 juni kommer därefter att hanteras i en andra urvalsomgång. Sena ansökningar kommer inte att konkurrera med ansökningar från ordinarie ansökningsperiod.

Antagningsbesked kommer i början av juli.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Snabbspår till examen

Tillgodoräkna tidigare studier eller erfarenhet med YH-flex

Kan du redan något av det som ingår i Food & Beverage Manager 300 yhp? Har du samlat på dig dessa kunskaper genom tidigare utbildning eller relevant yrkeslivserfarenhet inom området? Vill du ha möjlighet att ”hoppa över” de avsnitt som du redan behärskar? Genom YH-flex, ej att förväxla med FEIFLEX, kan du tillgodoräkna dig de delar av utbildningen där du redan har tillräckliga kunskaper och endast läsa enstaka kurser för att därmed få en yrkeshögskoleexamen på kortare tid.

Vem kan välja YH-flex?

Om du bedömer att du redan har kunskaper som motsvarar ungefär halva utbildningen kan YH-flex vara något för dig. För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Uppfyller du alla behörighetskraven och blir antagen till YH-flex så påbörjas en validering, dvs kartläggning och bedömning, av din tidigare erfarenhet.

Hur går valideringen till?

Kompetenskartläggningen inleds genom att du fyller i ett kartläggningsformulär med uppgifter om tidigare utbildning, yrkeslivserfarenhet, arbetsuppgifter, etc. En bedömning av din nuvarande kompetens görs tillsammans med näringslivet i form av våra yrkesverksamma lärare och företagsrepresentanter från utbildningens ledningsgrupp. Bedömningen kan innefatta intervjuer, prov och tester. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att få en examen. Du får en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna.

Om du blir antagen till YH-flex kommer du att bli erbjuden möjligheten att validera din kompetens, tillgodoräkna dig delar av utbildningen och därmed snabbare kunna ta examen.

YH på FEI – kvalitet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. 133 år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Kontakta oss gärna om du har frågor! Hitta kontaktuppgifter till FEI:s YH-team här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. 

Samarbetspartners

Alla YH-utbildningar utformas i samarbete med arbetslivet och efterfrågan på kompetens.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, som består av representanter från FEI, arbetslivet, skolväsendet och studerande. Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen är aktuell, relevant och håller hög kvalitet. De ansvarar även för att anta sökande, tillgodoräknande av studier, examensbevis, kvalitetsarbete och att utbildningen genomförs enligt lagen för yrkeshögskolan.

Vi samarbetar även med ledande aktörer från arbetslivet som bland annat erbjuder studiebesök och som kan vara intresserade av att ta emot studenter på LIA-praktik eller framtida arbete.

Samarbetspartners för denna utbildning:

Benchmarking Alliance
Berns
Compass Group
ESS Group
Gothia Towers
Grand Hôtel
Gyldene Freden
Hotel Birger Jarl
Hotel Rival
Hurtigruten
Langley Travel
Lydmar Hotel
Nobis
Nordic Choice
Parks & Resorts
Pizza Hut
Pontus Group
Sabis
Scandic
Stureplansgruppen
TAK
The Winery Hotel
Villa Wera

 

Är du intresserad av att samarbeta med FEI? Kontakta Azadeh Lind, affärsområdeschef YH, azadeh.lind@fei.se eller 070-710 29 69.

Vanliga frågor

När öppnar ansökningsperioden för höstterminen 2023?

Ansökningsperioden öppnar 1 februari 2023 för YH-utbildningar med start hösten 2023.

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år. Dessa sker i augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

I alla utbildningar är det krav på grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det betyder avslutad gymnasieexamen eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under Ansökan & CSN.

Utbildningen Energiingenjör är vår enda utbildning som kräver mer än grundläggande behörighet. Läs mer på utbildningssidan för att se vilka behörigheter som krävs.

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Ja, i alla utbildningar kommer det vara ett särskilt prov som ligger till grund för urvalet. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om detta får du när du ansökt till utbildningen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Ja alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Vilket betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked meddelas under juni månad för den ordinarie ansökningsperioden och under andra hälften av augusti vid sen ansökan (sen ansökan stängde den 15 augusti).

Behöver jag en dator för att studera?

Ja, vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du väljer att följa utbildningen på distans via FEIFLEX krävs det att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flest av våra yrkeshögskoleutbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Ja, alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet alltid är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Ja, du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är online i chatten längst ner till höger på sidan.

Relaterade nyheter

Azadeh Lind, affärsområdeschef för FEI Yrkeshögskola, svarar på 5 aktuella frågor om yrkeshögskoleutbildningen Food & Beverage Manager 300 yhp. Jag jobbar inom restaurangbranschen, kan jag ändå gå utbildningen? Definitivt! Utbildningen...

Läs mer

Utbildningen Food & Beverage Manager riktar sig till personer som vill ha en ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och...

Läs mer

Vad gör utbildningen Food & Beverage Manager på FEI Yrkeshögskola unik? Det som gör F&B Managerutbildningen unik är att vi har möjlighet att erbjuda en utbildning som har en stark...

Läs mer

+