Food & Beverage Manager 300 yhp

Siktar du på ha en ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen? Då är vår YH-utbildning till Food & Beverage Manager vägen för dig!

Utbildningen ger dig kompetenserna du behöver för att kunna driva och utveckla en restaurang, leda personalgrupper på ett professionellt sätt, samt för att möta framtida krav och utmaningar.

Utbildningen genomförs med vårt hybridformat FEIFLEX. Med den ledande FEIFLEX-tekniken kan du studera på plats eller live online var du än är.

Du har chans att göra en sen ansökan till hösten!

Nästa kursstart
9 september 2024
Omfattning

300 YH-poäng. Omfattar 1.5 år (heltid 100%). Studierna sker på flera orter & online via FEIFLEX.

Avgift 0 kr

Om utbildningen Food & Beverage Manager

Vad är en Food & Beverage Manager?

En Food & Beverage Manager har en ledande befattning inom hotell- och restaurangbranschen, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och kvalitetssäkring.

Denna utbildning syftar till att ge dig kompetens för att kunna driva och utveckla en restaurang samt leda personalgrupper på ett inspirerande och professionellt sätt. Du utvecklar ett helhetsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för alla intressenter i verksamheten.

Exempel på yrkesroller är Food & Beverage Manager, kökschef, driftschef och restaurangchef.

Fyll gärna i en intresseanmälan här så ser vi till att du får aktuell information om utbildningen!

Sen ansökan öppen till höstens utbildningsstart i Göteborg

Vi har öppnat möjligheten för sen ansökan till denna YH-utbildning i Göteborg eftersom vi bedömer att det kan finnas en möjlighet att bli antagen efter vår ordinarie ansökningsomgång.

Alla sena ansökningar som inkommer efter 30 maj 2024 kommer att hanteras löpande och vid mån av plats. De ansökningar som inkommer under denna period konkurrerar inte med ansökningar från den ordinarie ansökningsomgången eller tidigare omgång för sen ansökan.

Snabbspår till examen med YH-flex – sen ansökan öppen till hösten

Har du kunskaper om delar av innehållet i denna YH-utbildning, genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet? Med YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna kunskaperna och läsa enstaka kurser från utbildningen – för att uppnå din YH-examen betydligt snabbare!

Vi har öppnat möjligheten för sen ansökan till YH-flex på denna utbildning eftersom vi bedömer att det kan finnas en möjlighet att bli antagen efter vår ordinarie ansökningsomgång.

Alla sena ansökningar som inkommer efter 30 maj 2024 kommer att hanteras löpande och vid mån av plats. De ansökningar som inkommer under denna period konkurrerar inte med ansökningar från den ordinarie ansökningsomgången eller tidigare omgång för sen ansökan.

 

Om YH-utbildning på FEI

FEI grundades 1888 och är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer. Vårt goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel hela vägen från studier till arbete.

Food & Beverage Manager är en yrkeshögskoleutbildning, som anordnas i samarbete med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Tillsammans med ledningsgruppen, våra samarbetspartners och lärare säkerställer vi att utbildningen är aktuell och håller hög kvalitet.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

 

Kursinnehåll & LIA

Kurser som ingår i utbildningen Food & Beverage Manager:

Affärsutveckling och marknad (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Utvecklingsstegen från affärsidé till affärsmässig verksamhet
 • Sambandet mellan affärsidé, vision, strategi och mål för en organisation
 • Att kunna söka nödvändig information för omvärldsanalys

 

Ansvarsfull alkoholservering (10 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Målen för den svenska alkohol- och drogpolitiken
 • Skadeverkningarna av alkohol, skyldigheter samt vilka befogenheter som tillstånds- och tillsynsmyndigheterna har
 • Förutsättningar för att kunna söka serveringstillstånd

 

Ekonomi (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grunderna inom företagsekonomi
 • Lagar och regler som styr företagets bokföring och redovisning
 • Företagets ekonomiska samband

 

Examensarbete (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Att sammanställa, presentera och redovisa en projektuppgift skriftligt och muntligt
 • Fördjupning inom yrkesområdet och att behandla en undersökning utifrån en problemformulering
 • Opponering på andra studerandes arbete

 

Hållbar restaurangverksamhet (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Området hållbarhet inklusive miljö, antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang i en restaurangverksamhet
 • Leverantörers hållbarhetsarbete utifrån exempelvis uppförandekod, hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem
 • Kostnadsberäkningar för råvarusvinn och hantering av detta
 • Verksamhetens hållbarhetsrapportering
 • Hållbarhet i det egna företagets/organisationens ledningssystem
 • Diskutera och redogöra för hur strukturer, strategier, nätverks- och intressentrelationer påverkar hållbarhetsarbetet

 

Kalkylering & Försäljning (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Kostnadsbaserad prissättning av mat, dryck och tjänster
 • Databaserade kalkyleringsprogram
 • Offertskrivning vid försäljning

 

Kommunikation och service (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika kunders syn på service, förväntningar och behov
 • Kommunikationsteorier och retorikens historia
 • Anpassning av det svenska språket skriftligt och verbalt i olika affärssammanhang

 

Ledarskap (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika kommunikationsprocesser som ledare
 • Olika ledarskapsstilar och betydelsen av ett modernt ledarskap
 • Ledarskapsrollens uppgifter, ansvar samt vikten av etik och moral

Livsmedelskunskap & Livsmedelssäkerhet (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Livsmedelslagen
 • Smitta, smittkällor och matförgiftningar

 

LIA, Lärande i arbete (80 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Att kunna använda teoretiska kunskaper som F&B Manager
 • Betydelsen av miljö och etikaspekter i arbetet inom restaurangdrift
 • Det praktiska arbetet med försäljning, marknadsföring, inköp, drift och
  personalhantering

 

Praktiskt personalarbete (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grundläggande arbetsrätt, lagar och avtal mellan arbetslivets parter
 • Arbetsmarknadens organisationer och utveckling på arbetsmarknaden
 • Arbetsmiljölagstiftningen

 

Revenue Management (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Nyckeltal som styr intäkterna
 • Prissättningsstrategier i restaurangbranschen
 • Boston Matrisen

 

Strategiskt inköp (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • En inköpsfunktions roller och arbetssätt
 • Behovsanalys gällande inköp
 • Val och utvärdering av leverantörer

 

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 16 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

 

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan välja på att närvara på plats i FEI:s lokaler eller online på distans.

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus finns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder moderna och specialutrustade undervisningslokaler. Vårt studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang!

FEI i Göteborg

FEI ligger på Bror Nilssons gata 16, Norra Älvstranden, på minuters avstånd från centrum med buss, båt eller bil. I Göteborg är våra lokaler speciella. I Sågeriet, en gammal industrilokal, har vi skapat unika undervisningslokaler med en takhöjd på sex meter och fullt utrustade med FEIFLEX-teknik.

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Du kan ansöka via Reell kompetens om du saknar betyg i Matematik 1/A, Svenska 1/A eller engelska 5/A, eller inte har en fullständig gymnasieexamen.

Du behöver påvisa att du har relevant erfarenhet och/eller kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Det du behöver göra är att skicka in intyganden om att din tidigare arbetslivserfarenhet eller tidigare akademiska kunskaper motsvarar utbildningens grundläggande behörighetskrav. Detta intyg ska skrivas av t.ex. en arbetsgivare, rektor eller studievägledare. Intyget behöver innehålla såväl en redogörelse på vilka grunder personen kan intyga dina kunskaper samt kontaktuppgifter till den som utför intyget och en signatur.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urvalsprov

Som en del av antagningsprocessen tillämpar vi urvalsprov. Detta gör vi med anledning av att det är fler sökande än vad det finns tillgängliga platser. Urvalsprovet utgör 100% av urvalet och är helt avgörande för att bli antagen. Efter genomfört urvalsprov rangordnas resultatet.

Har du ansökt till flera utbildningar behöver du göra ett urvalsprov per utbildning.

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras resultatet från urvalsprovet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Det är viktigt att notera att du endast kan tacka ja till en YH-utbildning hos oss på FEI. Det betyder att du bara kan delta i en heltidsutbildning hos oss samtidigt. Observera att om du har en reservplats på en YH-utbildning hos en annan utbildningsanordnare, så påverkas den inte av att du accepterar en utbildningsplats på FEI. Om du blir erbjuden plats på en annan YH-utbildning som du föredrar, måste du tacka nej till den YH-utbildning du först har tackat jag till.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Snabbspår till examen

YH-flex – tillgodoräkna tidigare studier eller arbetserfarenhet

Har du redan kunskaper om delar av innehållet i denna YH-utbildning, genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet? Genom YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna kunskaperna och endast läsa enstaka kurser från utbildningen – för att få en YH-examen betydligt snabbare!

Sen ansökan öppen till höstens start

Vi har öppnat möjligheten för sen ansökan till YH-flex på denna utbildning eftersom vi bedömer att det kan finnas en möjlighet att bli antagen efter vår ordinarie ansökningsomgång.

Alla sena ansökningar som inkommer efter 30 maj 2024 kommer att hanteras löpande och vid mån av plats. De ansökningar som inkommer under denna period konkurrerar inte med ansökningar från den ordinarie ansökningsomgången eller tidigare omgång för sen ansökan.

Hur går antagningsprocessen till?

 1. Ansök till YH-flex via yh-antagning.se
 2. Bifoga ifyllt kompetenskartläggningsformulär – ladda ner här
 3. Bedömning av grundläggande behörighet
 4. Inbjudan till urvalsprov för utbildningen
 5. Antagningsbesked under maj 2024
 6. Kompetensbedömning och validering
 7. Individuell studieplan – välkommen till YH-flex!

Efter din ansökan görs en behörighetsbedömning, för att du ska kunna göra ett urvalsprov. Om du blir antagen till YH-flex påbörjas en kompetensbedömning, tillsammans med våra utbildare och utbildningens ledningsgrupp. Sedan får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver gå. Du får en egen studieplan och uppnår din YH-examen snabbare!

Har du frågor om YH-flex?

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig! Maila yh@fei.se eller ring 010-410 59 00.
Är du intresserad av nyheter och information om YH-flex? Fyll i en intresseanmälan här.

YH på FEI – kvalitet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. 133 år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Kontakta oss gärna om du har frågor! Hitta kontaktuppgifter till FEI:s YH-team här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. 

Samarbetspartners

Alla YH-utbildningar utformas i samarbete med arbetslivet och efterfrågan på kompetens.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, som består av representanter från FEI, arbetslivet, skolväsendet och studerande. Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen är aktuell, relevant och håller hög kvalitet. De ansvarar även för att anta sökande, tillgodoräknande av studier, examensbevis, kvalitetsarbete och att utbildningen genomförs enligt lagen för yrkeshögskolan.

Vi samarbetar även med ledande aktörer från arbetslivet som bland annat erbjuder studiebesök och som kan vara intresserade av att ta emot studenter på LIA-praktik eller framtida arbete.

Är du intresserad av att samarbeta med FEI YH? Fyll gärna i detta formulär så kontaktar vi dig!

Samarbetspartners för denna utbildning:

Benchmarking Alliance
Berns
Compass Group
ESS Group
Gothia Towers
Grand Hôtel
Gyldene Freden
Hotel Birger Jarl
Hotel Rival
Hurtigruten
Langley Travel
Lydmar Hotel
Nobis
Nordic Choice
Parks & Resorts
Pizza Hut
Pontus Group
Sabis
Scandic
Stureplansgruppen
TAK
The Winery Hotel
Villa Wera

 

Vanliga frågor

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år, under augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

För alla utbildningar krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det innebär avslutad gymnasieexamen eller motsvarande, samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under “Behörighet & urval”

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Som en del av antagningsprocessen tillämpar vi urvalsprov. Urvalsprovet utgör 100% av urvalet och är helt avgörande för att bli antagen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Det betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbeskedet meddelas vanligtvis under juni månad.

Behöver jag en dator för att studera?

Vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du studerar på distans via FEIFLEX krävs det också att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flesta av våra YH-utbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. Under varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Se CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se.

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se.

Du kanske också är intresserad av...

Vad är det bästa med YH-utbildningen Food & Beverage Manager? – Det absolut bästa med YH-utbildningen är det ökade självförtroendet och den praktiska kunskapen jag fick med mig. Trots att...

Läs mer

Vad är det bästa med YH-utbildningen Food & Beverage Manager? – Det bästa med denna YH-utbildning är variationen av intressanta kurser tillsammans med alla engagerade lärare. Du får läsa kurser...

Läs mer

Strävar du efter att arbeta som köksmästare? Vår YH-utbildning Hållbar administrativ köksmästare ger dig kunskaperna som krävs för framtidsyrket! Utbildningen riktar sig till dig som har minst två års arbetserfarenhet...

Läs mer

+