Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp

Denna utbildning är för dig som vill få kunskaperna som krävs för att bedriva ett effektivt inköpsarbete inom en expansiv bransch! Du lär dig att planera och genomföra inköp i byggprocessens olika steg, från avtal och val av upphandlingsform till kontroll.

Utbildningen genomförs med vårt hybridformat FEIFLEX. Det ger dig möjligheten att studera både på plats hos FEI och live online, med ledande teknik som säkerställer en högkvalitativ studieupplevelse.

 

Nästa kursstart
5 september 2023
Omfattning

400 yhp, 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Om utbildningen

Vad är en Projektinköpare/ Entreprenadingenjör?

Som inköpare eller entreprenadingenjör inom bygg och anläggning ser du till att inköpsarbetet utförs på ett korrekt och effektivt sätt genom de olika stegen i byggprocessen. Under denna utbildning får du färdigheterna du behöver för detta efterfrågade yrke på arbetsmarknaden!

Du får bland annat kunskap om lagar som styr, olika avtalsformer, tillämpning av metoder för kalkylering samt budgetering, formulering av krav och tolkning av konstruktionsritningar.

Exempel på yrkesroller är projektinköpare, entreprenadingenjör, kategoriinköpare, sortimentinköpare, anbudsingenjör och kalkylator.

Nästa ansökningsperiod öppnar 1 februari 2023

Utbildningen erbjuds återigen till hösten 2023. Ansökningsperioden öppnar 1 februari 2023. Fyll gärna i en intresseanmälan så ser vi till att du får aktuell information om denna utbildning!

Om YH-utbildning på FEI

FEI grundades 1888 och är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer. Vårt goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel hela vägen från studier till arbete.

Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning är en yrkeshögskoleutbildning, som anordnas i samarbete med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Tillsammans med ledningsgruppen, våra samarbetspartners och lärare säkerställer vi att utbildningen är aktuell och håller hög kvalitet.

Utbildningen sker på heltid under två år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

Kursinnehåll & LIA

Kurser som ingår i utbildningen Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp:

Avtal och avtalsformer (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Köpavtal, årsavtal, ramavtal, standardavtal, avrop
 • Grundläggande avtalsjuridik
 • Köplagen
 • Behovsanalysen som grund för avtalsarbetet
 • Analys och värdering av avtal

 

Byggprocessen och byggmateriallära (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Byggprocessen och dess olika skeden
 • Byggbranschens aktörer och deras uppdrag
 • Inköparens roll vid de olika skedena i byggprocessen
 • Handlingar och gällande regelverk
 • Produktionstidsplan och inköpstidsplan
 • De vanligaste byggmaterialen och deras egenskaper
 • Samverkan och kompabilitet mellan olika material samt livslängder
 • Olika certifikat för humankapital, t.ex. för betonggjutning

 

Digitalisering inom byggsektorn (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Inköps behov av systemstöd för beslut, planering, uppföljning och styrning
 • En typisk inköpsmoduls funktioner och uppbyggnad i standardsystemen
 • Presentations- och kalkyleringsprogram som hjälpmedel i inköpsarbetet
 • Hur projekteringsverktygen är uppbyggda och dess metodik
 • Mängdning i modeller
 • Produktionsplanering och kalkylering

 

Ekonomi för inköpare (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Resultat- och balansräkning, bokslut
 • Ekonomi för projekt och produktion
 • Nyckeltal
 • Vikten av uppföljning och analys av ekonomisk information

 

English for the Construction Industry (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Presentationsteknik på engelska
 • Rapportskrivning på engelska
 • Byggtekniska facktermer och vokabulär för affärskommunikation med särskilt fokus på förhandling och produktion inom bygg och anläggning
 • Standarder skrivna på engelska
 • Kommunikation i tal och skrift, både formellt och informellt
 • Mötes- och förhandlingsengelska

 

Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling (35 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Alla steg i entreprenadprocessen från val av entreprenad och upphandlingsform, förfrågningsunderlag, upphandling och byggskede till kontroll och entreprenadbesiktning. Orientering om berörda lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd, branschstandarder samt fasta bestämmelser och täckbestämmelser.
 • Allmänna bestämmelser ABK04, ABK 06 samt ABK09
 • Regler för ÄTA, avvikelse, särreglering, hävning samt tvistelösning
 • Skadeståndslagar, avtalslagen och jordabalken
 • AMA och AF
 • LOU
 • Fackliga, arbetsrättsliga och skattemässiga regler

 

Examensarbete (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem
 • Fördjupad kunskap om valt område inom branschen

 

Förhandlingsteknik (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Förhandlingsprocessen inklusive förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och förutsättningar
 • Förhandlingsstrategi, att komma till avslut och att förstå betydelsen av relationer vid förhandlingsarbete
 • Förhandlingsteam, sammansättning, roller, kompetenser
 • Förhandlingar nationellt och internationellt

 

Hållbarhet i byggande och leveranskedjan (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Området hållbarhet, antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter samt miljö i inköpsprocessen
 • Leverantörs hållbarhetsarbete utifrån exempelvis uppförandekod, hållbarhetsrapportering samt miljöledningssystem
 • Företagets/organisationens hållbarhetsrapportering
 • Hållbarhet I det egna företagets/organisationens ledningssystem
 • Byggmaterials och byggmetoders hållbarhet

 

Inköp (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Inköps olika roller, nivåer och organisation inom byggbranschen
 • Inköps betydelse för företagets lönsamhet
 • Inköpsprocessen
 • Leverantörsmarknadsanalys, leverantörsval och leverantörsanalys
 • Att mäta inköp
 • Nyckeltal
 • Totalkostnadsberäkningar i inköp
 • Leverantörssamverkan
 • Spendanalys

 

Kommunikation samt projekt- och mötesledning (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Presentationsteknik. Muntlig och skriftlig kommunikation och hur den kan anpassas till olika situationer och sammanhang beroende på tillfälle och mottagare
 • Muntliga presentationer av skriftligt material samt retorik i skrift och tal i olika affärssammanhang
 • Verktyg och redskap för effektiv kommunikation både internt och externt
 • Att arbeta i projekt och att leda projekt
 • Projektmål, projektplanering samt projektstyrning
 • Uppföljning och rapportering

 

Konstruktion och ritningslära (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika byggtekniker som används för att uppföra olika typer av byggnader och anläggningar
 • Begrepp såsom laster, moment och påkänningar
 • Grundläggande om ritningslära samt tolkning av konstruktionsritningar

 

LIA, Lärande i Arbete (60 yhp + 70 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Det dagliga arbetet på en byggarbetsplats och det dagliga arbetet för en projektinköpare/entreprenadingenjör
 • Inköpsfunktionens betydelse för lönsamhet för projektet
 • Byggprocessen och inköpsprocessen och dess olika skeden
 • Vanligt förekommande programvaror inom yrkesområdet

 

Supply Chain och logistik för byggbranschen (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • De moderna logistiksystemens holistiska grund samt logistikens begrepp och definitioner
 • Supply Chain och Supply Chain Management
 • Orientering inom lean och leanverktyg
 • Integration och samverkan internt och externt
 • Totalkostnaden i ett logistiksystem
 • Grundläggande principer för produktion och logistikens tillämpning inom bygg och anläggning
 • Olika distributionssystem och upplägg generellt och inom byggsektorn

 

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 26 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan välja på att närvara på plats i FEI:s lokaler eller online på distans.

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus finns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder moderna och specialutrustade undervisningslokaler. Vårt studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang!

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Urvalsprov

De flesta utbildningar kommer ha ett urvalsprov, som till stor del utgör urvalet till utbildningen. Provet består av delar i svenska, engelska och matematik. Du får mer information om provet efter att du ansökt och bedömts vara behörig till utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras poängtal från betygsvärdering och särskilt prov. De utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Väljer du att inte svara går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Sen ansökan

Vi öppnar för sen ansökan till YH-flexplatser på denna utbildning eftersom vi bedömer att det finns en möjlighet att bli antagen i ett senare skede.

Alla ansökningar som inkommit senast den 11 maj under den ordinarie ansökningsperioden är med i den första urvalsomgången. Sena ansökningar som inkommer senast den 2 juni kommer därefter att hanteras i en andra urvalsomgång. Sena ansökningar kommer inte att konkurrera med ansökningar från ordinarie ansökningsperiod.

Antagningsbesked kommer i början av juli.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Snabbspår till examen

Tillgodoräkna tidigare studier eller erfarenhet med YH-flex

Kan du redan något av det som ingår i Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp? Har du samlat på dig dessa kunskaper genom tidigare utbildning eller relevant yrkeslivserfarenhet inom området? Vill du ha möjlighet att ”hoppa över” de avsnitt som du redan behärskar? Genom YH-flex, ej att förväxla med FEIFLEX, kan du tillgodoräkna dig de delar av utbildningen där du redan har tillräckliga kunskaper och endast läsa enstaka kurser för att därmed få en yrkeshögskoleexamen på kortare tid.

Vem kan välja YH-flex?

Om du bedömer att du redan har kunskaper som motsvarar ungefär halva utbildningen kan YH-flex vara något för dig. För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Uppfyller du alla behörighetskraven och blir antagen till YH-flex så påbörjas en validering, dvs kartläggning och bedömning, av din tidigare erfarenhet.

Hur går valideringen till?

Kompetenskartläggningen inleds genom att du fyller i ett kartläggningsformulär med uppgifter om tidigare utbildning, yrkeslivserfarenhet, arbetsuppgifter, etc. En bedömning av din nuvarande kompetens görs tillsammans med näringslivet i form av våra yrkesverksamma lärare och företagsrepresentanter från utbildningens ledningsgrupp. Bedömningen kan innefatta intervjuer, prov och tester. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att få en examen. Du får en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna.

Om du blir antagen till YH-flex kommer du att bli erbjuden möjligheten att validera din kompetens, tillgodoräkna dig delar av utbildningen och därmed snabbare kunna ta examen.

YH på FEI – kvalitet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. 133 år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Kontakta oss gärna om du har frågor! Hitta kontaktuppgifter till FEI:s YH-team här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. 

Samarbetspartners

Alla YH-utbildningar utformas i samarbete med arbetslivet och efterfrågan på kompetens.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, som består av representanter från FEI, arbetslivet, skolväsendet och studerande. Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen är aktuell, relevant och håller hög kvalitet. De ansvarar även för att anta sökande, tillgodoräknande av studier, examensbevis, kvalitetsarbete och att utbildningen genomförs enligt lagen för yrkeshögskolan.

Vi samarbetar även med ledande aktörer från arbetslivet som bland annat erbjuder studiebesök och som kan vara intresserade av att ta emot studenter på LIA-praktik eller framtida arbete.

Samarbetspartners för denna utbildning:

Bravida Sverige
Caverion Sverige
Cobab
Elajo El & Energiteknik
Göteborgs Egnahem
Hemsö Fastighets AB
Hent
HMB Construction
Implenia
Infranord
KNPP Bygg & Plåtarbeten
KTH
NCC
Peab Sverige
Riksbyggen
Serneke Anläggning
Serneke Bygg
Stockholm stad
Svevia
Tage & Söner Byggnads
Thyssenkrupp
Veidekke Entreprenad
VTG entreprenad
Wästbygg AB

 

Är du intresserad av att samarbeta med FEI? Kontakta Azadeh Lind, affärsområdeschef YH, azadeh.lind@fei.se eller 070-710 29 69.

Vanliga frågor

När öppnar ansökningsperioden för höstterminen 2023?

För YH-utbildningar med start hösten 2023 öppnar ansökningsperioden efter årsskiftet 2023.

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år. Dessa sker i augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

I alla utbildningar är det krav på grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det betyder avslutad gymnasieexamen eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under Ansökan & CSN.

Utbildningen Energiingenjör är vår enda utbildning som kräver mer än grundläggande behörighet. Läs mer på utbildningssidan för att se vilka behörigheter som krävs.

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Ja, i alla utbildningar kommer det vara ett särskilt prov som ligger till grund för urvalet. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om detta får du när du ansökt till utbildningen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Ja alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Vilket betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked meddelas under juni månad.

Behöver jag en dator för att studera?

Ja, vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du väljer att följa utbildningen på distans via FEIFLEX krävs det att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flest av våra yrkeshögskoleutbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Ja, alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet alltid är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Ja, du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är online i chatten längst ner till höger på sidan.

Bygg på din YH-examen till en universitetsexamen

Top-up degrees i samarbete med Coventry University

FEI har lång erfarenhet av samarbeten med svenska och utländska universitet och högskolor. Till följd av det kan vi bidra till en unik övergång från yrkeshögskolan till den akademiska världen med Top-up degrees, för dig som vill bygga på din YH-examen till en universitetsexamen.

FEI är den enda aktören i Sverige som erbjuder Top-up degrees, i samarbete med Coventry University i Storbritannien. Tillsammans erbjuder vi Top-up degrees med olika inriktningar:

Vem ska läsa en Top-up degree?

Grundkravet för att kunna gå en Top-up degree är att du ska ha antingen:

 • YH-examen omfattande minst två år (400 YH-poäng) inom relevant område, eller
 • Högskolestudier omfattande minst 120 högskolepoäng inom relevant område

Top-up degrees bedrivs på engelska, vilket innebär att du behöver ha goda språkkunskaper. Det krävs 6,5 IELTS-poäng, motsvarande betyg C eller högre i Engelska A och B från gymnasiet.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Som student är du inskriven vid Coventry University och deltar i undervisningen via FEIFLEX. Med vårt ledande hybridformat FEIFLEX genomförs lektionerna i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds live. Du kan välja att delta på plats i FEI:s klassrum i Stockholm, eller live online var du än befinner dig. Dessutom kan du se och repetera alla lektioner i efterhand.

Du kan läsa en Top-up degree på heltid under ett år, alternativt på deltid under två år. Därmed kan du välja studietakt utifrån dina förutsättningar och även arbeta parallellt med utbildningen.

Informationsmöten

Vill du få aktuell information om våra Top-up degrees? Fyll gärna i intresseanmälan här.

Vill du träffa oss för att ställa just dina frågor om FEI:s Top-up degrees i samarbete med Coventry University? Håll utkik efter tillgängliga informationsmöten och anmäl dig här.

Coventry University

Coventry University grundades år 1843 och är ett högt rankat universitet samt ett av de största i hela Storbritannien. Det är ett modernt universitet med en lång erfarenhet av internationella samarbeten. Coventry University har idag flera internationella campus och 150 partneraktörer inom högre utbildning, som inkluderar ett globalt nätverk av 50 000 studerande från 40 länder.

En akademisk examen från Coventry University är internationellt gångbar och eftertraktad. Coventry University välkomnar inte enbart EU-studerande till Storbritannien, utan är det enda brittiska universitetet som har öppnat ett campus i Polen – Coventry University Wrocław. Som studerande vid Coventry University Wrocław, går du en engelsk utbildning utan att lämna EU.

Relaterade nyheter

Emelie arbetade tidigare som bland annat personlig assistent och säljare, men under arbetet med att totalrenovera familjens nyinköpta hus såg hon en ny karriär inom byggbranschen framför sig. Som inköpare...

Läs mer

Anders Torén – Vad gör utbildningen Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning på FEI Yrkeshögskola unik? Inköpsprocessen inom byggbranschen sker inte på samma sätt som inom andra branscher. För byggprojekt tillämpas...

Läs mer

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

+