Snabbspår till examen genom YH-flex

Tillgodoräkna tidigare studier eller yrkeslivserfarenhet

Har du samlat på dig kunskaper genom tidigare utbildning eller relevant yrkeserfarenhet inom något av de områden som vi erbjuder YH-utbildningar? Vill du ha möjlighet att ”hoppa över” de avsnitt som du redan behärskar? Genom YH-flex (ej att förväxla med hybridformatet FEIFLEX) kan du tillgodoräkna dig de delar av utbildningen där du redan har tillräckliga kunskaper och endast läsa enstaka kurser, för att därmed få en yrkeshögskoleexamen på kortare tid.

Vem kan välja YH-flex?

Om du bedömer att du genom yrkeserfarenhet eller tidigare studier redan har kunskaper som motsvarar ungefär halva utbildningen kan YH-flex vara något för dig. Du skickar in din ansökan via länkarna till respektive utbildning nedan. För att kunna bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Uppfyller du behörighetskraven och blir antagen till YH-flex så påbörjas en validering, dvs kartläggning och bedömning, av tidigare erfarenheter.

Hur går valideringen till?

Kompetenskartläggningen inleds genom att du fyller i ett kartläggningsformulär med uppgifter om utbildning, yrkeserfarenhet, arbetsuppgifter, etc. En bedömning av din kompetens görs tillsammans med näringslivet av våra yrkesverksamma lärare och företagsrepresentanter från utbildningens ledningsgrupp. Bedömningen kan innefatta intervjuer, prov och tester. När valideringen är klar får du ett besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att få en examen. Du får en individuell studieplan med kompletterande kurser, och beroende på hur många kompletterande kurser som behövs samt hur dessa kan läggas upp, så kan du få din examen betydligt tidigare än om du hade läst hela utbildningen.

Du har möjlighet att göra en sen ansökan till YH-flex inför hösten. Ansök senast 2 juni 2022!

 

Sen ansökan till YH-flex hösten 2022: