Event Manager 400 yhp

Bli en stjärna på att planera, leda och genomföra event på ett framgångsrikt sätt, genom att läsa FEI:s yrkeshögskoleutbildning till Event Manager!

Under YH-utbildningen lär du hur du arbetar med framtidens event från idé till genomförande, inom flera olika branscher. Du får dessutom en gedigen praktisk erfarenhet av hur eventindustrin fungerar.

Utbildningen genomförs med vårt hybridformat FEIFLEX. Med den ledande FEIFLEX-tekniken kan du studera på plats eller live online var du än är – alltid med känslan av att du deltar i klassrummet.

Nästa kursstart
19 augusti 2024
Omfattning

400 YH-poäng. Omfattar 2 år (heltid 100%). Studierna sker i Stockholm & online via FEIFLEX.

Avgift 0 kr

Om utbildningen

Vad är en Event Manager?

En Event Manager ansvarar för att framgångsrikt leda event, från idé till genomförande. Utveckla färdigheterna som krävs på vår YH-utbildning! Du får bland annat goda kunskaper inom projektledning, kommunikationskanaler, presentationsteknik, konceptutveckling, företagsekonomi och eventjuridik – för att kunna leda framtidens event inom olika branscher.

Exempel på yrkesroller är projektledare, eventkoordinator eller marknadskoordinator.

Ansökningsperioden är öppen fram till 2 maj

Du kan ansöka till YH-utbildningen fram till 2 maj 2024, inför utbildningsstarten hösten 2024.

Fyll gärna i en intresseanmälan här så ser vi till att du får aktuell information om utbildningen!

Snabbspår till examen med YH-flex – sen ansökan fram till 17 maj

Har du kunskaper om delar av innehållet i denna YH-utbildning, genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet? Med YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna kunskaperna och läsa enstaka kurser – för att få en YH-examen betydligt snabbare! Läs mer om YH-flex här.

Du kan göra en sen ansökan till YH-flex fram till 17 maj 2024, inför starten hösten 2024.

 

Om YH-utbildning på FEI

FEI grundades 1888 och är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer. Vårt goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel hela vägen från studier till arbete.

Event Manager är en yrkeshögskoleutbildning, som anordnas i samarbete med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Tillsammans med ledningsgruppen, våra samarbetspartners och lärare säkerställer vi att utbildningen är aktuell och håller hög kvalitet.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Alla YH-utbildningar genomförs med hybridkonceptet FEIFLEX som möjliggör att du kan delta på plats och på distans. Med vår ledande FEIFLEX-teknik får du den bästa studieupplevelsen – oavsett om du deltar i våra specialutrustade lokaler på attraktiva adresser eller online i realtid.

Kursinnehåll & LIA

Kurser som ingår i utbildningen Event Manager:

 

Corporate Communications och presentationsteknik (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Kommunikationsprocessen och olika kommunikationsmetoder/teorier
 • Corporate Communications och var i kommunikationsprocessen och medielandskapet eventet befinner sig
 • Varför företag behöver planera sin kommunikation
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Kroppsspråkets, röstens och andra faktorers betydelse för ett framträdande
 • Metoder för att skapa dramaturgi
 • Olika visuella hjälpmedel

 

Digitala möten och event (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Aktuella digitala plattformar
 • Hur man praktiskt planerar och genomför ett digitalt möte/event
 • Hur man bäst skapar innehåll i ett digitalt möte/event
 • Risker/svagheter med digitala möten/event

 

Event Marketing (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Plattformar för att hantera och marknadsföra evenemang
 • Hur olika marknadsföringskanaler används och integreras
 • Hur man genomför en pitch av idé och kampanj
 • Kundrelationens betydelse och evenemangets betydelse för affärsnyttan
 • Vad begreppet beställarkompetens innebär
 • Strategisk marknadsföring som koncept
 • Kommunikation genom marknadsföring

 

Event ur olika perspektiv (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Olika typer av event och skillnaden mellan såväl dessa som olika beställare
 • Såväl den svenska event- och upplevelseindustrin som den internationella
 • Hur företag kan arbeta med event som syftar till att stärka företagets CSR-arbete
 • Skillnaden mellan att producera ett B2B-event, ett B2C-event och ett internt event

 

Eventbudget (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Hur man bygger upp en eventbudget

 

Eventproduktion (50 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Att planera och organisera ett event
 • Eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna
 • Att kommunicera med uppdragsgivaren, skriva offerter och avtal samt att på ett affärsmannamässigt sätt avsluta en affär
 • Juridiska regler som omfattar event
 • Vilka som är branschens aktörer, samarbeten och spelregler
 • De olika rollerna inom ett eventprojekt samt hur organisationen kring dessa är uppbyggda
 • Hur man kan arbeta med registrering av deltagare
 • Att upprätta ett körschema
 • Idéer om hur man kan handskas med oförutsedda problem och händelser
 • Grundläggande om första hjälpen samt vad som åligger en eventarrangör att känna till och förebygga inom säkerhet
 • Hur man hittar rätt teknik, utrustning och lokal för olika event
 • Några av de metoder och verktyg som finns för att följa upp ett event

 

Examensarbete (30 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Fördjupad kunskap om branschen

 

Företagsekonomi – marknadsföring och organisation (20 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grundläggande inom marknadsföring, organisation, företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia och ekonomisk geografi
 • Olika sätt för en produkt att nå till en slutkonsument
 • Hur arbetet kan organiseras för att uppnå att en produkt når slutkonsumenten

 

Företagsekonomi – redovisning och finansiering (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grundläggande terminologi inom redovisning
 • Övergripande om hur man upprättar resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
 • Hur man beräknar nyckeltal avseende finansiell balans, lönsamhet och kapitalomlopp
 • Hur ett företag kan finansieras
 • Översiktlig bild av optionsteorin och internationell finansiering

 

Försäljning (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Säljprocessens olika steg
 • Förhandlingsteknik och avslut
 • Försäljningens delmoment
 • Olika typer av säljare och säljsituationer
 • Olika typer av säljmaterial samt hur de används i praktiken

 

Idéutveckling (15 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Grunderna i västerländsk idéhistoria
 • Idé, tanke och Corporate events
 • Verktyg som underlättar idé och kreativitetsprocesser och stimulerar kreativitet

 

LIA Lärande i Arbete 1 (25 + 90 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Det dagliga arbetet inom event
 • Sambandet mellan beställare och utförare och deras beroende av varandra

 

Projektledning (25 yhp)

Kursen ger kunskaper om:

 • Vad ett projekt är
 • Målgrupper, behovsanalys, måldialog, att sätta mål och kundkommunikation
 • Projektets faser
 • Projektstyrande dokumenten
 • Grundläggande om evenemangssäkerhet och ansvar
 • Olika roller och hur grupper fungerar
 • Konflikthantering och kommunikation
 • Personligt ledarskap, målstyrning, situationsanpassning och problemlösning
 • Projektledning och föränderliga projekt

 

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 23 veckor av LIA-praktik, Lärande i arbete. LIA är en framgångsfaktor som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och lära dig yrket på en arbetsplats. FEI:s goda rykte inom näringslivet och internationella nätverk ger dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds online i realtid. Du kan välja mellan att närvara på plats i FEI:s lokaler eller online på distans.

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus finns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder moderna och specialutrustade undervisningslokaler. Vårt studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang!

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

 • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Du kan ansöka via Reell kompetens om du saknar betyg i Matematik 1/A, Svenska 1/A eller engelska 5/A, eller inte har en fullständig gymnasieexamen.

Du behöver påvisa att du har relevant erfarenhet och/eller kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen ändå. Det du behöver göra är att skicka in intyganden om att din tidigare arbetslivserfarenhet eller tidigare akademiska kunskaper motsvarar utbildningens grundläggande behörighetskrav. Detta intyg ska skrivas av t.ex. en arbetsgivare, rektor eller studievägledare. Intyget behöver innehålla såväl en redogörelse på vilka grunder personen kan intyga dina kunskaper samt kontaktuppgifter till den som utför intyget och en signatur.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urvalsprov

Som en del av antagningsprocessen tillämpar vi urvalsprov. Detta gör vi med anledning av att det är fler sökande än vad det finns tillgängliga platser. Urvalsprovet utgör 100% av urvalet och är helt avgörande för att bli antagen. Efter genomfört urvalsprov rangordnas resultatet.

Har du ansökt till flera utbildningar behöver du göra ett urvalsprov per utbildning.

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras resultatet från urvalsprovet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Det är viktigt att notera att du endast kan tacka ja till en YH-utbildning hos oss på FEI. Det betyder att du bara kan delta i en heltidsutbildning hos oss samtidigt. Observera att om du har en reservplats på en YH-utbildning hos en annan utbildningsanordnare, så påverkas den inte av att du accepterar en utbildningsplats på FEI. Om du blir erbjuden plats på en annan YH-utbildning som du föredrar, måste du tacka nej till den YH-utbildning du först har tackat jag till.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Snabbspår till examen

YH-flex – tillgodoräkna tidigare studier eller arbetserfarenhet

Har du redan kunskaper om delar av innehållet i denna YH-utbildning, genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet? Genom YH-flex har du möjlighet att tillgodoräkna kunskaperna och endast läsa enstaka kurser från utbildningen – för att få en YH-examen betydligt snabbare!

Du kan göra en sen ansökan till YH-flex fram till 17 maj, inför starten hösten 2024!

Hur går antagningsprocessen till?

 1. Ansök till YH-flex via yh-antagning.se
 2. Bifoga ifyllt kompetenskartläggningsformulär – ladda ner här
 3. Bedömning av grundläggande behörighet
 4. Inbjudan till urvalsprov för utbildningen
 5. Antagningsbesked under maj 2024
 6. Kompetensbedömning och validering
 7. Individuell studieplan – välkommen till YH-flex!

Efter din ansökan görs en behörighetsbedömning, för att du ska kunna göra ett urvalsprov. Om du blir antagen till YH-flex påbörjas en kompetensbedömning, tillsammans med våra utbildare och utbildningens ledningsgrupp. Sedan får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver gå. Du får en egen studieplan och uppnår din YH-examen snabbare!

Sena ansökningar konkurrerar inte med ansökningar från den ordinarie ansökningsperioden.

Har du frågor om YH-flex?

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig! Maila yh@fei.se eller ring 010-410 59 00.
Är du intresserad av nyheter och information om YH-flex? Fyll i en intresseanmälan här.

YH på FEI – kvalitet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. 133 år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Kontakta oss gärna om du har frågor! Hitta kontaktuppgifter till FEI:s YH-team här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet.

Samarbetspartners

Alla YH-utbildningar utformas i samarbete med arbetslivet och efterfrågan på kompetens.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, som består av representanter från FEI, arbetslivet, skolväsendet och studerande. Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen är aktuell, relevant och håller hög kvalitet. De ansvarar även för att anta sökande, tillgodoräknande av studier, examensbevis, kvalitetsarbete och att utbildningen genomförs enligt lagen för yrkeshögskolan.

Vi samarbetar även med ledande aktörer från arbetslivet som bland annat erbjuder studiebesök och som kan vara intresserade av att ta emot studenter på LIA-praktik eller framtida arbete.

Är du intresserad av att samarbeta med FEI YH? Fyll gärna i detta formulär så kontaktar vi dig!

Samarbetspartners för denna utbildning:

Aktiva Event
Aller Media
Axfood
BANG Agency
Blick Möteskonsult
By Maud
Coop Sverige
Creative Meetings
Eventab
Eventyr
HH Konsult
JFK Event
Life Event
Minnesota
Nordea
Robot Event
Scandic
Steam Hotel
Stureplansgruppen
TV4
Zilloman Event
Åström Koncept & Event

 

Vanliga frågor

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år, under augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

För alla utbildningar krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det innebär avslutad gymnasieexamen eller motsvarande, samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under “Behörighet & urval”

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Som en del av antagningsprocessen tillämpar vi urvalsprov. Urvalsprovet utgör 100% av urvalet och är helt avgörande för att bli antagen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Det betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbeskedet meddelas vanligtvis under juni månad.

Behöver jag en dator för att studera?

Vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du studerar på distans via FEIFLEX krävs det också att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flesta av våra YH-utbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. Under varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Se CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se.

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se.

Bygg på din YH-examen till en universitetsexamen

Top-up degrees i samarbete med Coventry University

FEI har lång erfarenhet av samarbeten med svenska och utländska universitet och högskolor. Till följd av det kan vi bidra till en unik övergång från yrkeshögskolan till den akademiska världen med Top-up degrees, för dig som vill bygga på din YH-examen till en universitetsexamen.

FEI är den enda aktören i Sverige som erbjuder Top-up degrees, i samarbete med Coventry University i Storbritannien. Tillsammans erbjuder vi Top-up degrees med olika inriktningar:

Vem ska läsa en Top-up degree?

Grundkravet för att kunna gå en Top-up degree är att du ska ha antingen:

 • YH-examen omfattande minst två år (400 YH-poäng) inom relevant område, eller
 • Högskolestudier omfattande minst 120 högskolepoäng inom relevant område

Top-up degrees bedrivs på engelska, vilket innebär att du behöver ha goda språkkunskaper. Det krävs 6,5 IELTS-poäng, motsvarande betyg C eller högre i Engelska A och B från gymnasiet.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Som student är du inskriven vid Coventry University och deltar i undervisningen via FEIFLEX. Med vårt ledande hybridformat FEIFLEX genomförs lektionerna i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds live. Du kan välja att delta på plats i FEI:s klassrum i Stockholm, eller live online var du än befinner dig. Dessutom kan du se och repetera alla lektioner i efterhand.

Du kan läsa en Top-up degree på heltid under ett år, alternativt på deltid under två år. Därmed kan du välja studietakt utifrån dina förutsättningar och även arbeta parallellt med utbildningen.

Informationsmöten

Vill du få aktuell information om våra Top-up degrees? Fyll gärna i intresseanmälan här.

Vill du träffa oss för att ställa just dina frågor om FEI:s Top-up degrees i samarbete med Coventry University? Håll utkik efter tillgängliga informationsmöten och anmäl dig här.

Coventry University

Coventry University grundades år 1843 och är ett högt rankat universitet samt ett av de största i hela Storbritannien. Det är ett modernt universitet med en lång erfarenhet av internationella samarbeten. Coventry University har idag flera internationella campus och 150 partneraktörer inom högre utbildning, som inkluderar ett globalt nätverk av 50 000 studerande från 40 länder.

En akademisk examen från Coventry University är internationellt gångbar och eftertraktad. Coventry University välkomnar inte enbart EU-studerande till Storbritannien, utan är det enda brittiska universitetet som har öppnat ett campus i Polen – Coventry University Wrocław. Som studerande vid Coventry University Wrocław, går du en engelsk utbildning utan att lämna EU.

Du kanske också är intresserad av...

Vad är det bästa med YH-utbildningen Event Manager? – Det jag värderar högt med YH-utbildningen Event Manager är den verklighetsnära undervisningen. Lärarna kommer direkt från eventbranschen och berättar hur det faktiskt är att...

Läs mer

Allt fler söker sig till yrkeshögskolan. Under perioden 2014-2021 har antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan gått från cirka 40 000 till cirka 70 000. Idag får 9 av 10 studerande som tar...

Läs mer

FEI:s utbildning Event Manager är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som ger dig kompetens för att kunna leda event från idé till genomförande. I kurserna ingår allt ifrån idéutveckling och marknadsföring, till...

Läs mer

+