Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig

FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen består av flera möjliga etapper. Den första – som beskrivs här – har fokus är på redovisning, juridik och ekonomistyrning. Du får kunskaper som gör att du kan ansvara för ett företags redovisning.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

12 månader - moduler 2/3 dagar

Översikt

Utbildningen är flexibel och på hög nivå för dig som arbetar som, eller vill bli:

Beskrivning

Ekonomichefsprogrammet är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning; ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten.

Lämplig bakgrund

Lämpliga teoretiska förkunskaper är ekonomiskt gymnasium och praktisk yrkeserfarenhet från redovisningsområdet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Välj omfattning

Ekonomichefsprogrammet betyder flexibilitet. Den består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. Den första etappen – Redovisningsansvarig – beskrivs på denna sida. Du kan läsa Redoviningsansvarig som en fristående utbildning eller som en första etapp i din kompetensutveckling. Under studietiden kan du bestämma om du vill fortsätta med Controller och Ekonomichefsdelen.

Redovisningsansvarig

Kurs 1-8. Cirka 12 månader.

Denna variant av programmet vänder sig till dig som ansvarar för redovisningen i en organisation (eller står i begrepp att få en sådan roll). Utbildningen ger dig säkerhet i den tekniska delen av arbetet, det vill säga, gedigna ämneskunskaper för att klara alla delar av företagets externredovisning inklusive juridiska aspekter. Utbildningen ger också goda kunskaper i ekonomistyrning som hjälper dig med intern analys och styrning. Du lär dig att tänka kritiskt och granskande.

 

REDOVISNINGSANSVARIG DAGAR
Företagsekonomi för ekonomer Online
Affärsjuridik för ekonomer 2 + 3 + 2
Årsredovisning enligt K2 2 + 2
Analysera företag 3
Koncernredovisning I – i enlighet med K3 3
Företagsbeskattning I – introduktion 2 + 3 +3
Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning 2 + 3
Ekonomistyrning II – fördjupning 2 + 3

Kursinnehåll

Fakta

Avgift

Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig omfattar cirka 12 månaders studier. Avgift 0 kr exkl. moms. Avgiften delas upp i två delar och faktureras halvårsvis. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 0 kr/mån.

Vad leder utbildningen till?

Programmet leder till FEI:s examen Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet inriktning Redoviningsansvarig. Engelsk examensbeteckning är Diploma in Accounting & Financial Management.

Tentamen

Varje delkurs avslutas med examination; antingen genom tentamen och/eller inlämningsuppgift eller muntlig presentation. Den akademiska betygsskalan tillämpas, det vill säga Underkänd, Godkänd respektive Väl godkänd. För examen krävs minst godkänt betyg på samtliga delkurser. Närvarokravet är minst 70 % på samtliga delkurser.

Antagningskrav

Lämplig teoretisk bakgrund är ekonomiskt gymnasium och praktisk yrkeserfarenhet från redovisningsområdet. De flesta deltagare har 5-10 års yrkeserfarenhet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Stockholm & FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig ges på plats i Stockholm samt med FEI FLEX distansstudier (undantag kurs 17. Ledarskap för ekonomichefer som endast genomförs i Stockholm).

In English

Det här tycker våra studenter
Josefine Karlström har läst ekonomichefsprogrammet controller på FEI

Varför valde du just Ekonomichefsprogrammet Controller? – Jag ville fördjupa kunskaperna inom ekonom...

Läs mer

  Varför valde du att gå Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef? – Den innehåller de viktig...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+