Finansiering & rabatter

Studier på FEI är en investering i kompetens. I nio fall av tio står arbetsgivaren för kursavgiften. För dig som själv vill göra en ekonomisk satsning i din kompetensutveckling erbjuder vi förmånlig finansiering av kursavgiften genom FEI Studielån.

Arbetsgivaren

Studier på FEI är en tidsmässig och ekonomisk satsning får både individer och företag. Som deltagare får du räkna med att utöver lektionstid ta delar av din fritid i anspråk för läsa kurslitteratur, göra övningar och förbereda dig för presentationer och tentor. Arbetsgivaren står i sin tur för kursavgiften i nio fall av tio. Det är ett gott betyg för oss som utbildare och ett kvitto på att studier vid FEI betraktas som en investering som ger avkastning.

Rabatter

FEI erbjuder en rad möjligheter till rabatter för kunder som vill ta ett samlat grepp kring sin kompetensutveckling.

I de flesta kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Vi ger dessutom paketrabatt, om du väljer samtliga kurser i en kursserie (till exempel Lön I, II och III). Då ingår dessutom samtliga tentor som krävs för att klara FEI:s Certifikat. Volym- och paketrabatter går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Avslutningsvis erbjuder vi avtalsrabatt för trogna kunder. Typiskt bör arbetsgivare skicka fler än 10 deltagare per år till oss för att åtnjuta denna rabatt. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån

Ibland kan det också finnas en vilja från arbetsgivaren att finansiera en medarbetares kompetensutveckling men marknadsläget – eller andra faktorer – kanske gör att det inte är möjligt just nu. Om du har eget företag kan du befinna dig i en liknande situation: du vet att du är i behov av kunskap men tvekar för att investeringen blir för stor. Nu erbjuder vi en lösning för dig som själv vill satsa på din utveckling. Om du står för kursavgiften, via ditt eget företag eller privat, kan vi erbjuda förmånlig finansiering genom FEI Studielån. Det betyder att du får en kredit med låg ränta på upp till fem år för att betala kursavgiften.

FEI Studielån är inte tillgängligt för kurser och utbildningar som ger högskolepoäng, så kallade uppdragsutbildningar.

Studiemedel CSN

Flera av FEI:s utbildningar berättigar till studiemedel från CSN. I vissa fall är det också möjligt att finansiera kursavgiften genom ett så kallat merkostnadslån. Det gäller särskilt i de utbildningsprogram som leder till examen vid våra samarbetsuniversitet utomlands.

+