Generationsskiftet ställde nya krav på kompetens – vd:n Denice valde utbildning på FEI

När ekonomichefen Denice Jagborn tog över som vd på framgångsrika familjeföretaget CAB Karosser ville hon komplettera ekonomikunskaperna, främst inom koncernredovisning, analys och styrning. Hon sökte efter en utbildning som var på avancerad nivå men samtidigt erbjöd flexibilitet i hur studierna genomfördes. Hon fann FEI:s utbildning Ekonomichefsprogrammet – Controller, den hade rätt höjd och det gick att kombinera studierna med rollen som vd.

– När jag började som vd behövde jag komplettera mina kunskaper. Utbildning är en satsning i framtiden, en investering i både mig själv och företaget, säger Denice Jagborn, på CAB Karosser.

CAB Karosser är ett familjeföretag sedan tre generationer med dryga 40 anställda som tillverkar lastbilspåbyggnader, själva skåpen som lastbilarna bär. Företaget startades av Denices farfar och för drygt två år sedan, efter att ha arbetat tio år på företaget, tog hon över som vd.

– Jag hade bra kläm på företagets ekonomi, men hade ingen formell ekonomiutbildning utan har lärt mig från praktiskt arbete och kurser. Mycket handlade tidigare om löpande bokföring och visst bokslutsarbete men jag saknade djupare kunskaper om bokslut, årsredovisning och företagsbeskattning. Jag ville också lära mig mer om analys och ekonomistyrning för att kunna leda företaget bättre och mer effektivt.

När Denice började som vd blev hon samtidigt delägare i företaget tillsammans med två kollegor. Företagskonstellationen ändrades samtidigt till en koncern vilket i sig ställde nya krav på kunskaper i koncernredovisning. Hon sökte länge på internet innan hon hösten 2020 hittade en utbildning som passade henne, Ekonomichef – Controller hos FEI, som omfattar 14 månader parallellt med arbetet.

Med tidigare erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete och fullt upp i sin nya position sökte Denice en utbildning som var på avancerad nivå. Samtidigt var det viktigt att den gav friheten att läsa på den tid och plats som passade henne.

– Jag ville inte börja från scratch. Nivån är hög och stundtals utmanande, något jag tycker är bra. Utbildningen kräver mycket av mig som deltagare men ger också mycket tillbaka. Det är absolut värt det!

”Det har varit över förväntan”

CAB Karossers kontor och fabrik ligger i Falkenberg, där också Denice bor. Utbildningen läser hon helt på distans med FEI:s hybridutbildningskoncept FEIFLEX. Det innebär att lektionerna ges i realtid där läraren befinner sig i lektionssalen tillsammans med deltagare som läser på plats i Stockholm, och deltagare som studerar på distans från hemmet eller kontoret.

– Jag kände viss oro över om det skulle gå bra att hänga med och om jag skulle känna mig delaktig eller inte. Men det har varit över förväntan, det är verkligen som att sitta på plats i lektionssalen. Allt sker i realtid och utan fördröjning.

– Till och med tentamina är på distans. Nu under coronapandemin är de helt digitalt, då vi skriver hemifrån med fjärrövervakning. Annars kan jag gå till en bokad salstentamen inne i Falkenberg.

Ska läsa vidare i höst

I oktober tar Denice examen från utbildningen, men hon har redan bestämt sig för att bygga på med ytterligare åtta delkurser för att på så sätt läsa hela Ekonomichefsprogrammet.

– Jag ska definitivt gå vidare med nästa steg! Det är roligt, intressant och jag vill fortsätta att utvecklas i min vd-roll.

CAB Karosser har vuxit stadigt de senaste åren och Denice ser positivt på framtiden. Företaget tillverkar marknadens lättaste lastbilsskåp, vilket är positivt för miljön då tyngre lastbilar står för mer utsläpp. Kompetensutveckling och innovation är viktiga pusselbitar för framgång.

– Jag uppmuntrar alla i företaget att gå en utbildning på FEI. De har duktiga lärare som inspirerar, flexibla studier på distans med en riktig känsla av närvaro. Trots att vi sitter på olika platser kan diskussionerna flöda fritt, säger Denice Jagborn, vd på CAB Karosser.

Om CAB Karosser

CAB Karosser i Falkenberg konstruerar och producerar lastbilspåbyggnader. Företaget startade 1988 som ett familjeföretag och har närmare 40 anställda. Läs mer om Denice och Cab Karosser på di.se.

FEI:s Ekonomichefsprogram ger dig tre valmöjligheter

FEI:s Ekonomichefsprogram är en specialiserad utbildning på högskolenivå, de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen består av tre nivåer:

  • Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig ger dig alla nödvändiga kunskaper för att klara organisationens externredovisning inklusive juridiska aspekter. Du får också kunskaper i intern analys och styrning.
  • Ekonomichefsprogrammet – Controller vänder sig till dig som vill bli controller eller ha en ekonomichefsroll som innefattar ansvar för intern ekonomisk styrning.
  • Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef är branschens kanske mest gedigna utbildning för dig som har, eller siktar på, ett totalansvar för din organisations ekonomifunktion och vill bidra till företagets strategiska utveckling. Utbildningen ger dig även verktyg att utveckla ditt ledarskap i rollen som ekonomichef eller vd.

Publicerat den 8 april 2021