Emil bytte inriktning från ingenjör till ekonom: FEI:s ekonomichefsprogram gav fördjupade kunskaper

När Emil Andersson tillsammans med sin ansvarige chef beslutade att han skulle fördjupa sina kunskaper inom ekonomi föll valet av utbildning på FEI:s Ekonomichefsprogram – Redovisningsansvarig. Utbildningen bidrar till kvalificerad kompetens för att klara alla delar av företagets externredovisning – något som Emil känner att han har stor nytta av i sitt dagliga arbete.

– FEI hade ett färdigt paket som passade min yrkesroll perfekt, därför föll valet naturligt. Nu i efterhand känner jag mig väldigt stolt över att jag genomförde utbildningen, det har gett mig en bra grund att stå på som jag alltid kommer att ha med mig, säger Emil Andersson.

Sedan drygt tio år tillbaka är Emil Andersson utbildad ingenjör och har tidigare arbetat med IT- och systemutveckling. Med tiden började intresset för ekonomi att växa, vilket ledde till att han började arbeta som controller på Volvo. Numera är hans roll Finance Manager på Trakka Systems, som bland annat tillverkar kamera- och kontrollsystem för marina, luftburna och landbaserade fordon. När möjligheten att gå FEI:s ekonomichefsprogram dök upp såg han det som ett tillfälle att utveckla sin kompetens.

– Eftersom jag i grunden är ingenjör kände jag att det var dags att bredda mina kunskaper. Trots att vi som gick utbildningen hade olika bakgrunder, lyckades FEI hitta en väg som alla kunde dra nytta av, säger Emil Andersson.

Utbildningen Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig består av åtta delmoment. Den innefattar ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Framför allt var det delkursen årsredovisning enligt K2 som Emil känner att han har mest användning för i sin yrkesroll.

– Att kunna stå på egna ben och ha kunskaperna för att göra årsredovisningar och sköta bokföringen är något som jag har stor användning av i mitt arbete. Även delmomentet om affärsjuridik var väldigt intressant. Det är så många olika delar som är viktiga att känna till.

Ekonomichefsprogrammet genomförs med hybridformatet FEIFLEX, vilket möjliggjorde att Emil kunde sköta sina studier på distans. Att kunna kombinera jobbet och samtidigt ta del av alla lektioner och kursinnehållet ser han som en stor fördel.

– Jag försökte delta mycket på plats, men ibland var det skönt att kunna hantera studierna i sin egen takt. Vi har haft väldigt bra lärare och kurslitteratur genom hela utbildningen, vilket jag är väldigt tacksam över.

Emil erhåller nu FEI:s examen från Ekonomichefsprogrammet – inriktning Redovisningsansvarig. Han uppmuntrar andra som vill fördjupa sina ekonomikunskaper att våga ta steget.

– Befinner man sig i arbetslivet och vill utvecklas inom ekonomiområdet rekommenderar jag utbildningen starkt. Jag har fått ett mycket bättre självförtroende nu och blivit tryggare i min kunskap. Ekonomichefsprogrammet kan även hjälpa personer som vill byta karriärinriktning, säger Emil Andersson.

FEI:s Ekonomichefsprogram är en specialiserad utbildning, en ”komprimerad universitetsexamen”. Utbildningen ger gedigna kunskaper i kärnämnen såsom nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap.

Läs mer om utbildningen här.

Publicerat den 8 februari 2023