Ekonomichefsprogrammet hos FEI innebar en rejäl skjuts i karriären för Mihaela

Efter att ha läst Ekonomichefsprogrammet hos FEI blev Mihaela Årebjer ansvarig för koncernredovisningen hos arbetsgivaren, det internationella översättningsföretaget CBG. Det innebär att hon leder och fördelar redovisningsarbetet i flera länder och ansvarar för det löpande bokförings- och redovisningsarbetet i det svenska moderbolaget.

– Jag har blivit en bättre ledare och känner mig tryggare i min roll som ekonomichef efter mina studier på FEI. CBG har närmare 200 anställda i nio olika länder så det är många som påverkas av de beslut som tas i ledningsgruppen. Jag hade aldrig kunnat avancera så här snabbt om det inte vore för allt det jag lärde mig på utbildningen, säger Mihaela Årebjer, CFO på CBG.

Mihaela Årebjer - Ekonomichefsprogrammet

Mihaela Årebjer arbetar numera som Chief Financial Officer på CBG, ett globalt företag som erbjuder professionella språktjänster och översättningsteknik med verksamhet runt om i världen. De har en bred kundbas med många välkända varumärken. Utbildningen Ekonomichefsprogrammet – controller gjorde det möjligt för Mihaela att gå från att ha arbetat som ekonomichef nationellt i Sverige till att ansvara för en internationell koncerns ekonomistyrning och ingå i ledningsgruppen.

 – Jag har haft stor nytta av det mesta på utbildningen, från att driva projekt och motivera medarbetarna till ekonomistyrning. Ett konkret exempel är kursen i beskattningsrätt som har fått mig att bli säkrare i hanteringen av internationell skatt och moms, och jag behöver inte längre rådfråga en extern skattejurist.

Något som Mihaela uppskattade mycket var att urvalet av lärare kom från både universitet och näringslivet. När hon och övriga kursdeltagare bollade frågor eller problem utifrån sina egna verksamheter med lärarna, fick de alltid nya och värdefulla perspektiv.

– Utbildningen har hållit hög kvalitet och det har blivit en hel del aha-upplevelser längs vägen. Jag drev ett projekt på jobbet under utbildningen, men på helt fel sätt. Tack vare lärarna fick jag värdefull hjälp och lärde mig bland annat hur jag som projektledare ska engagera och få med mig medarbetarna.

FEIFLEX, det hybridkoncept som Mihaela valde att studera med, fungerade väldigt bra. Hybridkonceptet innebär att varva klassrumsundervisning med distansstudier i realtid och Mihaela växlade mellan att delta i klassrummet och att delta på distans.

– Föreläsningarna spelades dessutom in, vilket var en stor fördel om man till exempel vill gå tillbaka och lyssna igen. Jag använder mig fortfarande av materialet och böckerna som referenser.

Mihaela har även haft stor nytta av kurserna inom avtalsrätt, ekonomistyrning och koncernredovisning, och hon upplevde lektionerna som både roliga och utmanande.

– De som vill få mer kunskap och bli säkrare i arbetet på en ekonomiavdelning ska absolut studera på FEI. De kurser som ingår i utbildningen är exakt de som man behöver som ekonomichef eller controller. Jag är verkligen nöjd över att ha gått den här utbildningen som gett mig mer kunskap och större trygghet i rollen som CFO i en internationell koncern, säger Mihaela Årebjer, CFO på CBG.

Om Ekonomichefsprogrammet – controller
FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen omfattar flera etapper och vänder sig till de som vill bli controller eller ha en ekonomichefsroll som innefattar ansvar för intern ekonomisk styrning.  Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten. Utbildningen är även relevant för personer som studerat ekonomi på universitet eller högskola eller t ex redovisningsekonom på YH. Välj melan inriktningarna Redovisningsansvarig, Controller eller Ekonomichef.

Publicerat den 16 juni 2021