Läsa & förstå bokslut - Analys I

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå ett bokslut är detta ovärderlig information, som minskar risken för felaktiga beslut.
Omfattning

Intensivt 3 dagar

Om kursen

I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen. Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs vid de regler i Aktiebolags-, Bokförings- och Årsredovisningslagen som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelagstiftningens regler berörs. Men det viktigaste av allt är att du får handfasta tips om hur man kan ”läsa mellan raderna” för att på detta sätt göra slutsatsen mer träffsäker. Teori varvas med ett flertal praktiska övningar

För vem?

Kursen vänder sig till en bred målgrupp, alla medarbetare som behöver kunna läsa och förstå ett bokslut, exempelvis medarbetare i bank och finanssektorn (särskilt de som handhar kreditbedömning), chefer, egna företagare, konsulter, journalister, försäljare, assistenter och andra administratörer. Kursen är en nybörjarkurs som inte kräver några specifika förkunskaper.

Kursinnehåll

  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp
  • Aktiebolagskunskap
  • Företagets redovisningssystem
  • Att läsa och förstå en resultat- respektive balansräkning
  • Analys av årsredovisningen och andra finansiella rapporter
  • Nyckeltal för bedömning av lönsamhet, finansiell ställning och intern effektivitet

Efter kursen

Efter kursen har du goda kunskaper i hur redovisningssystemet är uppbyggt och kan tolka och analysera bokslutets olika poster och deras utveckling över tid. Du har även insikt i de lagregler som är viktiga för att förstå ett bokslut.

Vad kostar kursen?
16 900 kr Ordinarie avgift (ex. moms)

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Läsa & förstå bokslut, Analysera företag och Värdera & förvärva företag. Då ingår också tentamina för Certfikatet!

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 300 kr/mån

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter, om du anmäler fler deltagare på samma kurs, väljer samtliga steg Analys I, II och III eller är avtalskund.

Mer om finansiering & rabatter
feiflexpuff

Denna kurs ges enligt FEI FLEX. Det innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds online. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator, surfplatta eller mobil. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, när och var du vill.

Så här fungerar FEI FLEX

Analysera företag (Analys II). Du lär du dig metoder, hur du ska tolka och agera

Läs mer
112W5930

Värdera & förvärva företag (Analys III). Identifiera och ta beslut om förvärv.

Läs mer
Hoppa till verktygsfältet