Värdera & förvärva företag – Analys III

Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla, även i mindre företag. Det finns många fördelar med att köpa och sälja bolag, men också många risker.

 

Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat Analys!

Nästa kursstart
29 maj 2024
Omfattning

Intensivt 2 dagar

Avgift 15 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I samband med företagsförvärv används olika processer och tekniker för att göra ekonomiska och rättsliga bedömningar av det köpta företagets verksamhet, bl. a. företagsvärdering, företagsbesiktning (due diligence) och strategisk analys.

Företagsförvärv har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat projekt, transaktionsprocessen. Processen har tre faser: planering, transaktion och integration. Faserna innehåller flera olika moment och verktyg, såsom checklistor, modeller och avtal.

Kursen visar och tränar den praktiska hanteringen bakom företagsförvärv, t. ex. de olika analysprocesserna som används vid avkastningsvärdering och finansiell besiktning. Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner.

För vem?

Kursen vänder sig till företagsägare, styrelseledamöter, vd:ar ekonomi- och linjechefer, revisorer och konsulter, banktjänstemän, finansanalytiker och andra som kommer i kontakt med företagsförvärv på olika sätt i sin yrkesutövning – oavsett om de arbetar på köparföretag, säljarföretag eller målföretag.

Kursinnehåll

  • Strategi, mål och risker med företagsförvärv
  • Transaktionsprocessernas faser och verktyg
  • Sekretessavtal och avsiktsförklaring
  • Företagsvärderingens tekniker och modeller
  • Företagsbesiktning (due diligence) och riskhantering
  • Regelverk och separation
  • Avsiktsförklaring, köpavtal och prismekanismer
  • Integrationsarbete och uppföljning

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha bättre förmåga att arbeta i företagsförvärvets transaktionsprocess i alla dess delar. Kursen ger djupare förståelse för bakgrunden och praktiska överväganden för den som involveras i företagsköp eller -försäljning. Företagsförvärv är ett lagarbete och för att leverera bra resultat bör man ha förståelse för helheten och andras uppgifter och infallsvinkel.

Fakta

Omfattning

Kursen genomförs intensivt under 2 dagar kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

  • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

  • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70% erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör steg tre i FEI:s Certifikat Analys. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året.

Avgift

15 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 272 kr/mån.

Kursserien Analys I-III

Kursserien inom analys innehåller:

Certifikat Analys

Analyscertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig mycket goda kunskaper i företagsanalys. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att kunna läsa och förstå ett bokslut, beräkna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning, upprätta en kassaflödesanalys samt göra företagsvärdering och besiktning (due diligence).

För att erhålla Analyscertifikatet krävs:

a) Godkända tentamina på Läsa och förstå bokslut, Företagsanalys och Företagsförvärv och värdering. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Kursen Företagsförvärv och värdering ska vara fullföljd med minst 70 % närvaro. Även om många väljer att deltaga i kurserna Läsa & förstå bokslut och Företagsanalys, är det således inget krav för att erhålla Analyscertifikatet, det räcker med att de tenteras.

Avgift

Avgift för tentamen är 1 000 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad. Tentamen är kostnadsfri vid köp av hela kursserien till paketpris.

Paketerbjudande

Välj hela paketet och få 25 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat i Analys!

Väljer du att anmäla dig till Analys I, II och III samtidigt reduceras avgiften med 25 %. I paketet ingår dessutom tentamen efter respektive kurs – du sparar ytterligare 3 000 kr. Om du klarar samtliga tentamina erhåller du FEI:s Certifikat i Analys, ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom området. Erbjudandet förutsätter att du genomför och tenterar alla kurserna under en 12-månadersperiod.

Senast på FEI

Svenska HR-avdelningar underdimensionerade Den största internationella studien på HR-relaterade frågor, Cranet, avslöjar att svenska HR-funktioner är anmärkningsvärt slimmade och decentraliserade. Sverige har ett av de högsta antalet anställda per HR-medarbetare...

Läs mer

Vad är det bästa med YH-utbildningen Betongingenjör? – Det bästa med YH-utbildningen Betongingenjör var att jag lärde mig vikten av att göra rätt när det gäller betong och platsgjutning. Ju...

Läs mer

– FEI har länge bedrivit YH-utbildningar och vi är väldigt glada över att antalet ansökningar har fortsatt öka de senaste åren. Tillsammans med näringslivet ser vi till att anpassa varje...

Läs mer

+