Läsa & förstå bokslut – Analys I

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå ett bokslut är detta ovärderlig information, som minskar risken för felaktiga beslut.

Nästa kursstart
24 april 2019
Omfattning

Intensivt 3 dagar

Avgift 16 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen. Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs vid de regler i Aktiebolags-, Bokförings- och Årsredovisningslagen som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelagstiftningens regler berörs. Men det viktigaste av allt är att du får handfasta tips om hur man kan ”läsa mellan raderna” för att på detta sätt göra slutsatsen mer träffsäker. Teori varvas med ett flertal praktiska övningar

För vem?

Kursen vänder sig till en bred målgrupp, alla medarbetare som behöver kunna läsa och förstå ett bokslut, exempelvis medarbetare i bank och finanssektorn (särskilt de som handhar kreditbedömning), chefer, egna företagare, konsulter, journalister, försäljare, assistenter och andra administratörer. Kursen är en nybörjarkurs som inte kräver några specifika förkunskaper.

Kursinnehåll

 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp
 • Aktiebolagskunskap
 • Företagets redovisningssystem
 • Att läsa och förstå en resultat- respektive balansräkning
 • Analys av årsredovisningen och andra finansiella rapporter
 • Nyckeltal för bedömning av lönsamhet, finansiell ställning och intern effektivitet

Efter kursen

Efter kursen har du goda kunskaper i hur redovisningssystemet är uppbyggt och kan tolka och analysera bokslutets olika poster och deras utveckling över tid. Du har även insikt i de lagregler som är viktiga för att förstå ett bokslut.

Fakta

Omfattning

Totalt 24 lektioner.

Intensivkurs

Kursen genomförs under 3 dagar kl. 09.00-16.00. Första dagen börjar dock kl. 10.00.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör steg ett i FEI:s Certifikat Analys. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året. Klicka på Certifikat Analys i högermenyn.

Avgift

16 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 300 kr/mån.

Kursserien Analys I-III

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom analys:

Certifikat Analys

Analyscertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig mycket goda kunskaper i företagsanalys. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att kunna läsa och förstå ett bokslut, beräkna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning, upprätta en kassaflödesanalys samt göra företagsvärdering och besiktning (due diligence).

För att erhålla Analyscertifikatet krävs:

a) Godkända tentamina på Läsa och förstå bokslut, Företagsanalys och Företagsförvärv och värdering. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Kursen Företagsförvärv och värdering ska vara fullföljd med minst 70 % närvaro. Även om många väljer att deltaga i kurserna Läsa & förstå bokslut och Företagsanalys, är det således inget krav för att erhålla Analyscertifikatet, det räcker med att de tenteras.

Avgift

750 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad (obegränsat antal försök).

Paketerbjudanden

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Läsa & förstå bokslut, Analysera företag och Värdera & förvärva företag. Då ingår också tentamina för Certifikatet!

In English

Analysis Level I: Understanding and Interpreting Financial Statements

The year end accounts and the annual report contain a wealth of information which can be used when analysing the performance of competitors, for the assessment of a company’s financial worth and credit worthiness, or the valuation of an acquisition candidate.

Having the ability to correctly understand and interpret financial statements minimises the risk of non-informed and possibly erroneous decisions. In this course, the basic business and accounting terms relating to understanding financial statements are defined. You will learn how the accounting system is organised and how to understand and interpret the various posts in the year-end accounts. Particular focus is placed on the rules and regulations of the set of laws which is relevant to understanding financial statements: The Companies Act, the Accounting Act and the Annual Accounts Act. Essential tax legislation is also discussed. Theory is interspersed with practical exercises.

The course is aimed at a broad target audience, that is everyone who needs to understand, and to be able to interpret, financial statements; for example board members, managers, owner-managers, consultants, journalists, sales executives, administrators and assistants. The course is at an introductory level and does not require any previous knowledge of accounting.

After completing the course, you will have a good basic understanding of how a company’s accounting system is organised; how to interpret and analyse financial statements including the annual report; as well as having an insight into pertinent laws and regulations.

Course Contents

 • Basic accounting concepts
 • Limited companies; private and public
 • The accounting system
 • The Swedish BAS Chart of Accounts
 • Understanding the profit and loss account (income statement) and the balance sheet
 • Analysis of annual reports
 • Key ratios: cash flow, gearing, margins, performance including profit ratios such as EBIDTA

Scope

3 days. Classes are in the daytime, 09.00-16.00. (The first day, however, starts at 10.00).

Certificates

This course is part of FEI’s Certificate in Analysis. Optional examinations are offered regularly throughout the year.

Senast på FEI

Hej Jessica, nu har du kommit halvvägs i utbildningen, grattis! Börjar du se ”ljuset i tunneln”? ...

Läs mer

– Controllerdagen är ett unikt forum för idéutbyte och samtal med möjligheten att knyta nya kontakte...

Läs mer

FEIs nya klassrum i Malmö

Ny utbildningsplattform som revolutionerar företagsutbildningar FEI FLEX var redan då det lanserades...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+