”För ekonomiutbildningar använder hela koncernen FEI”

Anna Nilssons arbetsgivare, Winassist Redovisning AB, värderar kompetensutveckling högt och då Anna tidigare läst kurser hos FEI var valet att läsa Bokföring III lätt. Inspirerande, lärorikt och med bra lärare, så beskriver Anna sin tid hos FEI. Dessutom har nu Anna möjlighet att ta Certifikat Bokföring som bevisar goda kunskaper.

 

Hej Anna! Vad fick dig att välja FEI och Bokföring III?

– Jag har tidigare gått Ekonomiassistent I och II hos FEI och var väldigt nöjd. När jag behövde fördjupa mig i årsredovisningsfrågor passade det helt enkelt perfekt. Min arbetsgivare finansierade utbildningen, vårt företag ser kompetensutveckling som mycket viktigt och både vi och vårt moderbolag Winassist System AB använder ofta FEI för utbildningar inom ekonomi.

Berätta vad du tyckte var bra med utbildningen.

– Läraren var superbra och tydlig. Det fanns alltid möjlighet att ställa frågor och få delar förklarat om något var svårt.

Var du med på lektionerna i Stockholm eller med FEI FLEX?

– Valet föll på FEI FLEX denna gången då lektionerna bara var tre timmar per tillfälle. Möjligheten att kunna kombinera arbetet med studier är oslagbart. Tack vare att jag sluppit restid har jag kunnat arbeta både före och efter lektionerna.

Berätta om dina arbetsuppgifter före och efter utbildningen.

– Arbetsuppgifterna har inte förändrats nämnvärt men mina kunskaper har fördjupats och jag kan på ett bättre sätt arbeta med våra kunders årsredovisningar.

Hur har du använt dina nya kunskaper?

– Kursen slutade nyligen och jag har inte hunnit omvandla kunskaperna rent praktiskt. Dock har mycket av det vi lärt oss varit till nytta i det löpande arbetet.

Hur skulle du beskriva att det är att studera hos FEI?

– Det är både inspirerande och väldigt lärorikt. Bra lärare och utbildningsmaterial gör det lätt att lära sig nya saker. Jag tror säkert att jag kommer läsa mer hos FEI framöver.

Publicerat den 29 September 2017