Strategier för Supply Chain och inköp 25 yhp

Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar med inköp, upphandling, logistik eller Supply Chain.

Kursen strävar efter att ge dig konkreta verktyg och arbetssätt, strategier för Supply Chain och inköp, samt analytiska färdigheter för att du ska kunna möta branschens krav och utmaningar!

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

10 veckor, halvfart, 25 YH-poäng. Kursstart vecka 40 (kan ändras).

Om kursen Strategier för Supply Chain och inköp

Denna YH-kurs behandlar olika aspekter av inköpsprocessen och dess strategiska påverkan på företagsmål och lönsamhet. Genom att lyfta fram dessa delar strävar kursen efter att ge dig verktyg och analytiska färdigheter för att kunna möta branschens krav och utmaningar.

I avsnittet om leverantörsstrategier och inköpspolicy fördjupar du dig i leverantörsutvärdering och relationshantering. Inköpsorganisationen utforskas också utifrån organisations- och ledningsteorier, som belyser vikten av gott teamarbete och kommunikation inom avdelningar.

Kategorier och kategoristyrning är ett annat centralt område där segmentering och hantering av olika produkt- eller tjänstekategorier används. Detta ger dig verktyg för att optimera inköpsprocessen och anpassa strategier beroende på kategoriens unika krav och utmaningar. Kategorier och kategoristyrning inom offentlig verksamhet förankras också i teorier om offentlig förvaltning och i kontexten av offentliga inköpshanteringar.

Sortimentsstrategier och dess påverkan på lönsamhet och totalkostnad förankras teoretiskt i produktlivscykelhantering. Kostnadsanalys och värdekedjestrategier ingår också för att förstå hur sortimentsstrategier påverkar lönsamheten och den totala kostnaden för företaget.

Därtill får du verktyg för att effektivisera och optimera försörjningskedjan, utifrån strategiska modeller, arbetssätt och verktyg för Supply Chain. Dessa bygger på Supply Chain Management (SCM), inklusive modeller och ramverk som lean management och agil Supply Chain.

Utöver det integreras hållbarhetsaspekter i det strategiska inköpsarbetet genom teorier om hållbar utveckling och företagsetik. Det skapar en förståelse för hur hållbarhet kan vara en långsiktig drivkraft för lönsamhet och verksamhetens varumärke.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

• leverantörsstrategier och inköpspolicy
• kategorier och kategoristyrning
• sortimentsstrategier samt dess påverkan på lönsamhet och totalkostnad
• hållbarhetsaspekter i det strategiska inköpsarbetet
• strategiska modeller, arbetssätt och verktyg för Supply Chain
• inköpets organisation
• upphandlingsstrategi i offentlig verksamhet
• kategorier och kategoristyrning i offentlig verksamhet

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

• utforma en inköpspolicy
• utforma sortimentsstrategi
• analysera och beakta hållbarhetsaspekter i inköpsarbetet
• beräkna lönsamhets- och totalkostnadskonsekvenser av olika strategival
• analysera hur en Supply Chain-strategi återverkar på totalflödet

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser att:

• arbeta med kvalificerade och strategiska frågor inom inköp/upphandling
• värdera och tillämpa metoder inom Supply Chain management
• kostnadseffektivisera inköpsprocesserna
• driva lönsamma inköpsprojekt
• strategiskt planera och genomföra affärsförhandlingar

Kursens upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Undervisningen är inriktad på tillämpning, varvat med teoretiska block, och är utformad så att studerande utvecklar de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs inom området. Kursens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom följande:

• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och casefall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av föreläsare från arbetslivet
• Studiebesök

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformat FEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet från inköp, upphandling, logistik eller Supply Chain.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Du kanske även är intresserad av...

Få verktyg för att agera på områdena hållbarhet, miljö och samhällsansvar inom inköpsprocessen! Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar med inköp eller upphandling. Kursen strävar efter att ge...

Läs mer

Brinner du för att skapa goda affärer och vill ha en framtida inköpskarriär? Yrkeshögskoleutbildningen till Kvalificerad Inköpare hos FEI är etablerad som en av de viktigaste utbildningsvägarna för dig! Under...

Läs mer

+