Hållbarhet, miljö och samhällsansvar i inköpsprocessen

Få verktyg att aktivt agera på områdena hållbarhet, miljö och samhällsansvar inom inköpsprocessen!

Efter denna YH-kurs står du bättre rustad för att driva förändring och skapa en mer hållbar framtid i din organisation och bransch. Den visar dig hur du som inköpare, genom ansvar och medvetna val, kan göra en stor skillnad för en mer hållbar värld.

Du kan studera parallellt med arbetet, var du än befinner dig, med vårt egna hybridformat FEIFLEX.

YH-kursen är helt kostnadsfri och CSN-berättigad.

Nyfiken på att veta mer? Gör en intresseanmälan!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

10 veckor - halvfart, 25 YH-poäng

Om kursen

Hållbarhet, miljö och samhällsansvar i inköpsprocessen

Denna kurs är utformad för att stärka din förmåga att integrera hållbarhet och ansvarsfullt agerande i inköpsprocessen. Den är skräddarsydd för yrkesverksamma inköpare som strävar efter att skapa positiv påverkan genom att göra medvetna och ansvarsfulla val.

Kursen ger dig en djupgående förståelse för hur området hållbarhet omfattar och påverkar antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljöaspekter i inköpsprocessen. Genom att integrera dessa aspekter i dina beslut kan du främja hållbar utveckling och etiskt agerande.

Du kommer även lära dig att analysera leverantörers hållbarhetsarbete genom att exempelvis utvärdera deras uppförandekoder och hållbarhetsrapportering. Genom att göra informerade val av leverantörer kan du stödja och samarbeta med dem som delar dina värderingar och mål.

Kursen kommer också att utforska företags och organisationers hållbarhetsrapportering. Du kommer att förstå hur man samlar och kommunicerar information om hållbarhetsprestanda på ett transparent och trovärdigt sätt.

Dessutom kommer kursen belysa hållbarhetens roll i företagets eller organisationens ledningssystem. Genom att integrera hållbarhetsperspektivet i ledningssystemet kan du säkerställa att hållbarhetsmålen genomsyrar hela organisationen.

Denna kurs ger dig därmed verktygen att inte bara förstå, utan också aktivt agera, på området hållbarhet, miljö och samhällsansvar inom inköpsprocessen. Genom att utveckla din kompetens kommer du kunna skapa positiv förändring och främja en mer hållbar framtid i din verksamhet!

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

• området hållbarhet (antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö) i inköpsprocessen.
• leverantörs hållbarhetsarbete (utifrån exempelvis uppförandekod, hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem).
• företagets/organisationens hållbarhetsrapportering.
• hållbarhet i det egna företagets/organisationens ledningssystem.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

• identifiera, analysera och hantera de etiska, kvalitets- och miljömässiga aspekterna på inköp/upphandling.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• arbeta med företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter.

Kursens upplägg

Flipped classroom – perfekt metodik för dig som studerar parallellt med ditt arbete

Vår flipped classroom-metodik är en interaktiv och engagerande inlärningsupplevelse och är särskilt framtaget för dig som yrkesverksam. Metodiken syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper, diskutera praktiska fall och direkt tillämpa det du lär dig på din yrkesvardag. Läs mer om flipped classroom och dess fördelar här.

Utbildningsupplägg:

Förberedelse inför seminarium:
Innan varje seminarium kommer du att ha tillgång till en inspelad föreläsning. Denna föreläsning kommer att täcka teoretiska grundkoncept och introducera veckans ämne. Du kommer också att få tillgång till relaterade dokument, artiklar och filmer som hjälper dig att fördjupa dig i ämnet och förbereda dig inför det kommande seminariet.

Seminariet:
Under seminariet samlas vi på plats i Stockholm och via FEIFLEX för att diskutera och tillämpa det du har lärt dig. Vi presenterar praktiska fall och scenarier som relaterar till veckans ämne. Detta ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper och diskutera verkliga utmaningar du kan stöta på i din yrkesvardag. Du får möjlighet att ställa frågor, dela insikter och diskutera med dina kurskamrater och utbildare. Interaktion och samarbete är centrala delar av detta möte.

Reflektion och tillämpning efter seminariet:
Efter seminariet kommer du att reflektera över de diskussioner och insikter som uppstod under mötet. Du har möjlighet att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper och insikter på din yrkesvardag, och kan dela dina nya erfarenheter och slutsatser vid nästa seminarium.

Några fördelar med Flipped classroom:

  • Flexibilitet: Du kan titta på föreläsningarna när det passar dig bäst, och sedan delta i det fysiska mötet.
  • Djupgående förståelse: Du får tid att absorbera och förstå teorin i din egen takt, vilket skapar en stark grund för diskussioner och tillämpningar.
  • Interaktivt lärande: Seminariet ger dig möjlighet att engagera dig i diskussioner, ställa frågor och samarbeta med andra yrkesverksamma.
  • Direkt tillämpning: Genom att applicera dina kunskaper på praktiska case kan du direkt se hur de kan användas i din arbetsmiljö.

Vi ser fram emot en givande och givande inlärningsupplevelse där du inte bara kommer att fördjupa dina kunskaper utan också stärka ditt nätverk med andra yrkesverksamma. Välkommen till en kurs som är skräddarsydd för att passa din hektiska yrkesvardag och din strävan efter kontinuerlig utveckling.

Läs mer om flipped classroom och FEIFLEX.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskilt behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet inom inköp eller upphandling.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Du kanske även är intresserad av...
Kursen Strategier för Supply Chain och inköp

Denna YH-kurs är för dig som vill lära dig att arbeta med kvalificerade och strategiska frågor inom inköp och upphandling, som ger positiva och långvariga resultat! Du får även kunskap...

Läs mer

Brinner du för att skapa goda affärer och vill ha en framtida inköpskarriär? Yrkeshögskoleutbildningen till Kvalificerad Inköpare hos FEI är etablerad som en av de viktigaste utbildningsvägarna för dig! Under...

Läs mer

+