Hållbarhet, miljö och samhällsansvar i inköpsprocessen 25 yhp

Få verktyg för att agera på områdena hållbarhet, miljö och samhällsansvar inom inköpsprocessen!

Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar med inköp eller upphandling. Kursen strävar efter att ge dig kunskaper för att integrera hållbarhetsfrågor på ett affärsmässigt sätt inom inköpsprocessen, utifrån både lokala och globala perspektiv.

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
30 september 2024
Omfattning

10 veckor, halvfart, 25 YH-poäng. Kursstart vecka 40 (kan ändras).

Om kursen Hållbarhet, miljö och samhällsansvar i inköpsprocessen

YH-kursen har en stark teoretisk förankring inom hållbar utveckling och inköpsmanagement. Kursen behandlar också leverantörskedjans hållbarhet och riskhantering utifrån hur du identifierar och hanterar hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Uppförandekoder och etiska inköp integreras med riktlinjer för att främja hållbarhet och samhällsansvar i inköpsprocessen.

Studier av relevant nationell och internationell lagstiftning, särskilt lagar och regler relaterade till hållbarhet och miljö, ingår också. Dessutom belyses användningen av ramverk för hållbarhetsrapportering, för att kunna kommunicera och bedöma hållbarhetsprestanda.

Sammanfattningsvis strävar kursen efter att utrusta dig med kompetenser för att integrera hållbarhet på ett affärsmässigt sätt i inköpsprocessen, utifrån lokala och globala perspektiv.

 

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om/i:

• området hållbarhet (antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö) i inköpsprocessen.
• leverantörs hållbarhetsarbete (utifrån exempelvis uppförandekod, hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem).
• företagets/organisationens hållbarhetsrapportering.
• hållbarhet i det egna företagets/organisationens ledningssystem.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

• identifiera, analysera och hantera de etiska, kvalitets- och miljömässiga aspekterna på inköp/upphandling.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• arbeta med företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter.
• integrera hållbarhetsfrågor på ett affärsmässigt sätt inom inköpsprocessen, med både lokala och globala perspektiv.

Kursens upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Undervisningen är inriktad på tillämpning, varvat med teoretiska block, och är utformad så att du utvecklar de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs inom området. Kursens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom följande:

• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och casefall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av föreläsare från arbetslivet
• Studiebesök

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformat FEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet inom inköp eller upphandling.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Du kanske även är intresserad av...

Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar med inköp, upphandling, logistik eller Supply Chain. Kursen strävar efter att ge dig konkreta verktyg och arbetssätt, strategier för Supply Chain och...

Läs mer

Brinner du för att skapa goda affärer och vill ha en framtida inköpskarriär? Yrkeshögskoleutbildningen till Kvalificerad Inköpare hos FEI är etablerad som en av de viktigaste utbildningsvägarna för dig! Under...

Läs mer

+