By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

BSc (Hons) International Accounting and Financial Management (Top-up)

Har du en YH-examen eller studerat på högskola? Läs en Top-up degree och få en kandidatexamen!

FEI är den enda utbildningsaktören i Sverige som erbjuder Top-up degrees, genom ett samarbete med Coventry University i Storbritannien.

En Top-up degree omfattar 60 ECTS-poäng och bedrivs på engelska. Studierna sker i Stockholm eller online, under 1 år (heltid) eller 2 år (deltid). Studierna berättigar till studiemedel från CSN.

Denna inriktning ger dig bredare kunskaper inom företagsekonomi, främst redovisning och finans.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

1 år (heltid) eller 2 år (deltid), Stockholm & online via FEIFLEX.

Avgift 9 250 GBP

Om utbildningen

Bygg på studierna med en Top-up degree och få en kandidatexamen

FEI har lång erfarenhet av samarbeten med svenska samt utländska universitet och högskolor, och är ledande inom modern utbildningsteknik. Därmed kan vi bidra med en unik övergång till den akademiska världen genom Top-up degrees – utbildningar för dig som vill bygga på din YH-examen eller tidigare högskolestudier till en universitetsexamen. FEI är den enda aktören i Sverige som erbjuder Top-up degrees, i samarbete med Coventry University i Storbritannien.

International Accounting and Financial Management

Denna Top-up degree leder till en examen utfärdad av Coventry University, som bedöms som en svensk kandidatexamen enligt Universitets- och högskolerådet (UHR), med beteckningen:

 • Bachelor of Science (Honours) in International Accounting and Financial Management

Utbildningen bedrivs på engelska och breddar din kompetens inom företagsekonomi med fokus på redovisning och finans. Du stärker ditt CV, får kunskap ur ett chefsperspektiv och utvecklar färdigheter som du har nytta av i en framtida ekonomiroll. Med en bachelorexamen kan du också fortsätta studera för att uppnå en masterexamen – både i Sverige och internationellt.

Fyll gärna i en intresseanmälan här för att få mer information om utbildningen!

Vem ska läsa denna Top-up degree?

Grundkravet för att kunna gå utbildningen är att du ska ha antingen:

 • YH-examen omfattande minst två år (400 YH-poäng) eller
 • Högskolestudier omfattande minst 120 högskolepoäng

Din YH-utbildning bör ha ingått i kategorin ekonomi, administration, försäljning, eller liknande, för att bäst tillgodogöra dig studierna. Tidigare högskole- eller universitetsstudier kan ha varit inriktade på exempelvis företagsekonomi, redovisning, HR, försäljning, inköp eller liknande.

Utbildningen bedrivs på engelska, vilket innebär att du även behöver ha goda språkkunskaper. Det krävs 6,5 IELTS-poäng, motsvarande betyg C eller högre i Engelska A och B från gymnasiet.

Studera var du än befinner dig med FEIFLEX

Som student är du inskriven vid Coventry University och deltar i undervisningen via FEIFLEX. Med vårt ledande hybridformat FEIFLEX genomförs lektionerna i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds live. Du kan välja att delta på plats i FEI:s klassrum i Stockholm, eller live online var du än befinner dig. Dessutom kan du se och repetera alla lektioner i efterhand.

Du kan läsa en Top-up degree på heltid under ett år, alternativt på deltid under två år. Därmed kan du välja studietakt utifrån dina förutsättningar och även arbeta parallellt med utbildningen.

Coventry University

Coventry University grundades år 1843 och är ett högt rankat universitet samt ett av de största i hela Storbritannien. Det är ett modernt universitet med en lång erfarenhet av internationella samarbeten. Coventry University har idag flera internationella campus och 150 partneraktörer inom högre utbildning, som inkluderar ett globalt nätverk av 50 000 studerande från 40 länder.

En akademisk examen från Coventry University är internationellt gångbar och eftertraktad. Coventry University välkomnar inte enbart EU-studerande till Storbritannien, utan är det enda brittiska universitetet som har öppnat ett campus i Polen – Coventry University Wrocław. Som studerande vid Coventry University Wrocław, går du en engelsk utbildning utan att lämna EU.

 

Studieupplägg

Studieform

Som student är du inskriven på Coventry University, vid deras internationella campus i Wrocław, Polen, och deltar i undervisningen på distans via FEIFLEX. Med vårt hybridformat FEIFLEX genomförs lektionerna i våra klassrum samtidigt som de sänds live online. Det innebär att du inför varje lektion kan välja om du vill närvara i klassrummet hos FEI i Stockholm, eller delta i undervisningen live online. Dessutom kan du repetera alla lektioner i efterhand.

Du kan läsa denna Top-up degree på heltid under ett år, alternativt på deltid under två år.

Heltidsstudier

 • Utbildningen omfattas av två terminer under ett års tid
 • Lektionerna genomförs på dag- och kvällstid, två till tre gånger i veckan
 • Två kurser läses samtidigt, parallellt med varandra
 • Studierna innefattar cirka 40 timmar i veckan, med lektioner, själv- och gruppstudier

Deltidsstudier

 • Utbildningen omfattas av fyra terminer under två års tid
 • Lektionerna genomförs på kvällstid, en till två gånger i veckan
 • Du läser en kurs i taget
 • Studierna innefattar cirka 20 timmar i veckan, med lektioner, själv- och gruppstudier

Kursledare

FEI och Coventry University har rekryterat kvalificerade lärare från brittiska och svenska universitet som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga.

Examen

Denna Top-up degree leder till en universitetsexamen från Coventry University med beteckningen: Bachelor of Science (Honours) in International Accounting and Financial Management.

Utbildningen i kombination med dina tidigare YH-studier bedöms av Universitets- och högskolerådet, UHR, som likvärdig en kandidatexamen från svensk högskola/universitet.

Din bachelorexamen ger dig också möjligheten till fortsatta studier på masternivå.

Coventry University

Coventry University grundades år 1843 och är ett högt rankat universitet samt ett av de största i hela Storbritannien. Det är ett modernt universitet med en lång erfarenhet av internationella samarbeten. Coventry University har idag flera internationella campus och 150 partneraktörer inom högre utbildning, som inkluderar ett globalt nätverk av 50 000 studerande från 40 länder.

En akademisk examen från Coventry University är internationellt gångbar och eftertraktad. Coventry University välkomnar inte enbart EU-studerande till Storbritannien, utan är det enda brittiska universitetet som har öppnat ett campus i Polen – Coventry University Wrocław. Som studerande vid Coventry University Wrocław, går du en engelsk utbildning utan att lämna EU.

 

Kursinnehåll

 • Business and Sustainability 7,5 ECTS

 • Business Data Analysis  7,5 ECTS

 • Corporate Finance 7,5 ECTS

 • Financial Reporting and Analysis 7,5 ECTS

 • International Financial Accounting 7,5 ECTS

 • Management Accounting 7,5 ECTS

 • Dissertation 15 ECTS

Totalt 60 ECTS-poäng

Studieavgift & CSN

Studieavgift

Studieavgiften uppgår till GBP 9 250. Aktuell valutakurs avgör studieavgiften i SEK.

I avgiften ingår all undervisning och handledning. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer.

Det finns flera möjliga sätt att finansiera utbildningen.

Självfinansiering

Om du studerar på heltid under 1 år (2 terminer) faktureras 50% av avgiften per termin.

Om du väljer att betala studieavgiften själv vid deltidsstudier under 2 år (4 terminer) faktureras 50% av avgiften termin 1 och resterande 50% termin 3.

Finansiering av arbetsgivare

Vid heltidsstudier (2 terminer) faktureras 50% av avgiften per termin. Vid deltidsstudier (4 terminer) faktureras 50% termin 1 och resterande 50% termin 3.

Arbetsgivare och löntagare har också möjlighet att komma överens om löneväxling.

CSN studiemedel och merkostnadslån

Då studierna sker på distans (via FEIFLEX) och du som student är inskriven vid Coventry Universitys internationella campus i Wrocław, Polen, klassas utbildningen som utlandsstudier inom EU. Utbildningen berättigar därmed till studiemedel från CSN. Läs mer på CSN:s hemsida.

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? På våra informationsmöten får du chansen att träffa oss och ställa dina frågor. Du kan delta på plats eller online via FEIFLEX. Välkommen!

Se kommande informationsmöten och anmäl dig här.

Vanliga frågor

Vad krävs för att bli antagen till utbildningen?

Grundkravet är YH-examen (400 YH-poäng), eller högskolestudier (minst 120 högskolepoäng).

Kan jag välja olika studietakter?

Du kan läsa Top-up utbildningen på heltid under ett år, alternativt på deltid under två år.

Går det att läsa utbildningen på distans?

Via FEIFLEX har du möjlighet att delta på plats i FEI:s klassrum i Stockholm, eller live online.

Vilka finansieringsalternativ finns?

Du kan välja mellan självfinansiering, finansiering av arbetsgivare eller studiemedel från CSN.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Du ansöker genom att fylla i vårt ansökningsformulär. Se fliken “Ansökan & antagning”.

När får jag antagningsbesked?

Senast 10 arbetsdagar efter att vi har mottagit din ansökan får du besked om antagning.

Information in English

Overview

BSc (Hons) International Accounting and Financial Management (Top-up)

FEI is one of the most established and well-known providers of professional business education in Sweden. We have extensive experience collaborating with Swedish as well as international universities and colleges. We are therefore able to offer a unique bridge towards university studies, by offering Top-up degrees for those who hold a Higher Vocational Education Diploma or have conducted undergraduate university studies. A Top-up degree allows you to convert your qualification into a university degree in one year. FEI is the only provider of Top-up degrees in Sweden, thanks to an unique academic collaboration with Coventry University in UK.

In collaboration with Coventry University we offer five different Top-up degrees.

This Top-up degree leads to an undergraduate degree awarded by Coventry University with the title: Bachelor of Science (Honours) in International Accounting and Financial Management. The degree is equivalent to a Swedish Bachelor’s degree according to the Swedish Council for Higher Education.

The programme is conducted exclusively in English. It enables you to broaden your knowledge in business administration with specialisation in accounting and finance. You strengthen your CV, gain an understanding from a managerial perspective and develop new skills to embrace your future business role. With a Bachelor’s degree, you also have the possibility to continue your academic studies to pursue a Master’s degree – both in Sweden and internationally.

Who should apply for the Top-up degree?

The minimum entry requirement to attend this programme is to have either of the following:

 • Higher Vocational Education Diploma (HVE) of at least two years (400 YH credits in Sweden)
 • University undergraduate studies of at least 120 ECTS

Your previous studies should be within the field of business, economics, accounting, administration, human resources, sales, purchasing or similar. In addition, students must demonstrate excellent English skills equivalent to IELTS 6.5.

Choose where and how you wish to study with FEIFLEX

As a student you are enrolled at Coventry University and participate in distance learning through FEIFLEX. FEIFLEX is our unique hybrid concept which combines the best aspects of classroom teaching and distance learning. Each lecture will be broadcasted live and you can choose to study either at FEI in Stockholm or online, regardless of where you are. Lectures are also recorded, which means you have the possibility to review any lecture, at any time.

You can either study the Top-up degree full-time during one year, or part-time during two years.

Coventry University

Coventry University was founded in 1843 and is a highly ranked university, as well as one of the largest in UK. It is a modern university with extensive experience of international collaborations. Today, Coventry University has several international campuses and 150 partnerships with higher education providers, including a global network of 50 000 students in 40 countries.

An academic degree awarded by Coventry University is internationally recognised and coveted. Coventry University not only welcomes EU students to UK, it is also the only British university which has opened up a campus in Poland – Coventry University Wrocław. As a student of Coventry University Wrocław, you are studying for a UK degree without having to leave the EU.

 

Study Options

Study Mode

As a student you will be enrolled at Coventry University’s international campus in Wrocław, Poland, and participate in distance learning through FEIFLEX. With our hybrid concept FEIFLEX the lectures are held in dynamic classrooms and simultaneously broadcasted live online. As a result you can choose to participate in lectures in FEI’s Stockholm classroom, or live online. In addition, you have access to recordings with the opportunity to review lectures at any time.

You can either study the Top-up degree full-time during one year, or part-time during two years.

Full-Time

 • Runs over two academic semesters during the course of one year
 • Lectures are held in the evening and daytime, two to three times a week
 • Students will undertake two modules at the same time
 • Full-time studies is equivalent to 40 hours a week, with lectures, group work and self study

Part-Time

 • Runs over four academic semesters during the course of two years
 • Lectures are held in the evenings only, one to two times a week
 • Students will undertake one module at a time
 • Part-time studies is equivalent to 20 hours a week, with lectures, group work and selfstudy

Lecturers

FEI recruits highly qualified lecturers from renowned British and Swedish universities who combine academic expertise, practical experience and pedagogical ability.

Graduation

The Top-up degree leads to an undergraduate degree, awarded by Coventry University: Bachelor of Science (Honours) in International Accounting and Financial Management. The degree is equivalent to a Swedish Bachelor’s degree according to the Swedish Council for Higher Education.

Coventry University

Coventry University was founded in 1843 and is a highly ranked university, as well as one of the largest in UK. It is a modern university with extensive experience of international collaborations. Today, Coventry University has several international campuses and 150 partnerships with higher education providers, including a global network of 50 000 students in 40 countries.

An academic degree awarded by Coventry University is internationally recognised and coveted. Coventry University not only welcomes EU students to UK, it is also the only British university which has opened up a campus in Poland – Coventry University Wrocław. As a student of Coventry University Wrocław, you are studying for a UK degree without having to leave the EU.

 

Modules

 • Business and Sustainability 7,5 ECTS

 • Business Data Analysis  7,5 ECTS

 • Financial Investment and Risk 7,5 ECTS

 • Financial Reporting and Analysis 7,5 ECTS

 • International Financial Accounting 7,5 ECTS

 • Management Accounting 7,5 ECTS

 • Dissertation 15 ECTS

Total of 60 ECTS credits

Fees and Finance

The tuition fee is £ 9.250. The current exchange rate determines the fee in SEK.

Course literature is not included in the tuition fee.

There are several options of financing your studies.

The employer pays the tuition fee

The tuition fee is divided into two parts and billed twice over the period of the course. The first half of the fee is paid at the start and the second half of the fee is paid half-way through.

The individual pays the tuition fee

The tuition fee is divided into two parts and billed twice over the period of the course. The first half of the fee is paid at the start and the second half of the fee is paid half-way through.

Student grants and loans from CSN

Since students participate in distance learning (through FEIFLEX), but are enrolled at Coventry University’s international campus in Wrocław, Poland, the Top-up degree is classified as studies within the EU. Therefore the Top-up degree is also eligible for student grants and loans from The Swedish Board of Student Finance (CSN). Read more at CSN’s website.

Information Meetings

Want to find out more about the Top-up degree? At our information meetings you will have the opportunity to meet us and ask questions. You can participate at FEI or live online via FEIFLEX.

Welcome!

See upcoming information meetings and register here.

FAQ

Which are the entry requirements for the Top-up degree?

The entry requirement is to have a Higher Vocational Education Diploma of at least two years (400 YH credits in Sweden), or university undergraduate studies of at least 120 ECTS.

Can you choose between different study paces?

You can study the Top-up degree full-time during one year, or part-time during two years.

Is distance learning available?

You can choose to study either at FEI in Stockholm or live online, regardless of where you are.

Which are the financing options?

You can choose between self-financing, employer-financing or grants and loans by CSN.

How do I apply for the Top-up degree?

You apply by filling in an application form. Please see the tab ‘Application’.

When will I receive a notification of admission?

You will receive a notification of your admission within 10 working days after your application.

Relaterade nyheter

Sarah Öström hade länge funderat på att vidareutbilda sig men inte hittat rätt utbildning. Bokstavligen som ett brev på posten fick hon en broschyr från FEI och fick upp ögonen...

Läs mer

FEI är den enda utbildningsaktören i Sverige som erbjuder Top-up degrees i samarbete med Coventry University i Storbritannien. Top-up degrees är påbyggnadsutbildningar för de med en YH-examen eller tvååriga högskolestudier,...

Läs mer

Colin Knapp har arbetat på flera framstående universitet i Storbritannien i över 40 år, framför allt med utbildning inom international business och management. Som Academic Director för Top-up degrees ansvarar...

Läs mer

+