Moms II

Denna påbyggnadskurs vänder sig till dig som vill ha fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt inklusive nyheter, gällande rättsfall, beslut och förslag.

Nästa kursstart
5 november 2019
Omfattning

Intensivt 2 dagar

Avgift 16 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen är särskilt relevant för redovisningskonsulter eller medarbetare på revisionsbyråer som konfronteras med olika typer av momsfrågeställningar inom varierade branscher och företagstyper. Fokus läggs på praktisk tillämpning och problemlösning.

För vem?

Lämpliga förkunskaper är Moms I eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Du bör också ha praktisk erfarenhet av att arbeta med momsfrågor.

Kursinnehåll

 • Frivillig skattskyldighet och avdragsrättens omfattning för fastighetsägare respektive hyresgäst
 • Överlåtelse av fastigheter och lokaler
 • Moms i koncerner
 • Tjänster mellan koncernbolag
 • Vidarefakturering/utlägg
 • Avdragsrätt – risker och möjligheter
 • Fakturerings- och redovisningsfrågor

Efter kursen

Efter kursen har du god kännedom om mervärdesbeskattningens struktur samt förmågan att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena.

Fakta

Omfattning

Totalt 16 lektioner.

Intensivkurs

Kursen genomförs under 2 dagar kl. 09.00-16.00. Första dagen börjar dock kl. 10.00.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

16 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 293 kr/mån.

Kursserien Moms I-II

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom moms:

 

Certifikat Moms

Certifikat i Moms är ett bevis på att du har fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt. Det visar att du har mycket god kännedom om mervärdebeskattningens struktur samt har förmågan att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena.

För att erhålla Certifikat Moms krävs:

a) Godkända tentamina på Moms I och Moms II-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när båda nivåerna är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Fullföljd Moms II-kurs med minst 70 % närvaro.

Även om de flesta väljer att deltaga i kurserna Moms I-kursen är det således inget krav för att erhålla Certifikat Moms, det räcker med att den tenteras.

Avgift

750 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad (obegränsat antal försök).

Paketerbjudande

Erbjudande: 25 % rabatt om du går Moms I & II. Då ingår också tentor för Certifikatet!

In English

VAT II

This continuation course is intended for those of you who want in-depth and up-to-date knowledge of value added tax (MOMS), including news, current legal cases in force, verdicts and proposals. The course is particularly relevant to accounting consultants or accounting firm staff who are confronted with a wide variety of value added tax issues within varying lines of business and types of business entities. The focus is placed on practical application and problem solving. Required prior knowledge is the VAT I course or equivalent knowledge acquired in other ways. You should also have practical experience of VAT work.

At the end of the course, you will have good insight into the structure of value added taxation and the ability to solve relatively complicated problems within the most important areas.

Course Content

 • Optional tax liability, and the scope for deduction rights for property owners and tenants
 • Transfer of premises
 • VAT for groups of companies
 • Services between group companies
 • Onward invoicing/expenses
 • Allowable deductions – risks and opportunities
 • Invoicing and accounting matters

Scope

The course covers 2 days (16 teaching units) of teaching 09.00-16.00 (the first day, however, starts at 10.00).

Proof of attendance

All participants who meet the attendance requirement of at least 70% receive FEI’s written proof of attendance with a course description.

Certificates

This course is the second step towards FEI’s VAT Certificate. Optional written examinations are given throughout the year.

Senast på FEI

Universitetsutbildningen Fashion Management som FEI nu lanserar i samarbete med det brittiska univer...

Läs mer

Hej Adam, du har spelat mycket innebandy, hur har det hjälpt dig i studierna? – Jag har med mig att ...

Läs mer

För deltagare: ett bra tillfälle att repetera föreläsningar med FEI FLEX och plugga till tentamina, ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+