Moms I

Mervärdesskatten är den viktigaste av de indirekta skatterna. De flesta varor och tjänster omfattas av skatteplikt. Denna kurs ger dig goda kunskaper om alla väsentliga delar av det svårgenomträngliga mervärdesskattesystemet.

Nästa kursstart
2 oktober 2019
Omfattning

Intensivt 2 dagar

Avgift 16 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Vi går igenom hur moms redovisas och betalas och övar på den praktiska handläggningen i deklarationer och kvartalsrapporter. Vidare behandlas mervärdesskatteregler för export och import, handel mellan EU-länder, undantagen från skatteplikt, avdragsrätt för ingående skatt sam regler för marginalbeskattning av vissa varor och tjänster. I avsnittet om EU-handel behandlas hur mervärdesskatt redovisas vid varuhandel mellan EU-länder samt hur köpta tjänster redovisas mellan EU-länder och övriga länder. Teoriavsnitten varvas med övningar och diskussioner.

För vem?

Kursen är lämplig för medarbetare på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer samt redovisningskonsulter som behöver förbättra kunskaperna om mervärdesskatt.

Kursinnehåll

 • Mervärdesskattesystemet
 • Avdragsrätt
 • Export och import
 • Marginalbeskattning (begagnade varor samt tjänster)
 • EU-handel (varor och tjänster)
 • Frivillig skattskyldighet
 • Varor och tjänster
 • EU-transaktioner
 • Redovisningsprinciper
 • Yrkesmässighet
 • Olika skattesatser
 • Omsättning
 • EU-transaktioner

Efter kursen

Efter kursen har du god kännedom om mervärdesbeskattningens struktur samt förmågan att lösa problem inom de viktigaste delområdena.

Fakta

Omfattning

Totalt 16 lektioner.

Intensivkurs

Kursen genomförs under 2 dagar kl. 09.00-16.00. Första dagen börjar dock kl. 10.00.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

16 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 293 kr/mån.

Kursserien Moms I-II

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom moms:

 

 

Certifikat Moms

Certifikat i Moms är ett bevis på att du har fördjupade och aktuella kunskaper i mervärdesskatt. Det visar att du har mycket god kännedom om mervärdebeskattningens struktur samt har förmågan att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena.

För att erhålla Certifikat Moms krävs:

a) Godkända tentamina på Moms I och Moms II-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när båda nivåerna är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Fullföljd Moms II-kurs med minst 70 % närvaro.

Även om de flesta väljer att deltaga i kurserna Moms I-kursen är det således inget krav för att erhålla Certifikat Moms, det räcker med att den tenteras.

Avgift

750 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad (obegränsat antal försök).

Paketerbjudande

Erbjudande: 25 % rabatt om du går Moms I & II. Då ingår också tentor för Certifikatet!

In English

VAT I

Value added tax (MOMS) is the most important out of the indirect taxes. Most goods and services are subject to taxation. This course gives you extensive knowledge of all the essential elements of the unwieldy value added tax system. We go through how VAT is reported and paid, and practice the practical handling of tax returns and quarterly reports. The course also covers value added tax regulations for export and import, trade between EU countries, tax exemptions, allowable input tax deduction, and the rules for marginal taxation of certain goods and services. The section on EU trade deals with the way value added tax is reported regarding the trading of goods between EU countries and how purchased services are reported between EU countries and other countries. The theory sections are interspersed with exercises and discussions.

The course is suitable for finance department staff, accounting or auditing firms, and accounting consultants who need to improve their knowledge about value added tax. At the end of the course, you will have good insight into the structure of value added tax and the ability to solve problems within the main areas.

Course contents      

 • The value added tax system in Sweden (MOMS)
 • Allowable deductions
 • Export and import
 • Marginal taxation (second-hand goods, and services)
 • EU trade (goods and services)
 • Optional tax liability
 • Goods and services
 • EU transactions
 • Accounting principles
 • Professionalism Varying tax rates
 • Turnover   

Scope

The course covers 2 days (16 teaching units) of teaching 09.00-16.00 (the first day, however, starts at 10.00).

Proof of attendance

All participants who meet the attendance requirement of at least 70% receive FEI’s written proof of attendance with a course description.

Certificates

This course is the first step towards FEI’s VAT Certificate. Optional written examinations are given throughout the year.

Senast på FEI

Universitetsutbildningen Fashion Management som FEI nu lanserar i samarbete med det brittiska univer...

Läs mer

Hej Adam, du har spelat mycket innebandy, hur har det hjälpt dig i studierna? – Jag har med mig att ...

Läs mer

För deltagare: ett bra tillfälle att repetera föreläsningar med FEI FLEX och plugga till tentamina, ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+