Rebecka bytte arbetet som förskolechef till inköpare: ”Stor chans att få jobb direkt efter YH-examen”

Efter tio år som förskolechef började Rebecka Bäcklin under en föräldraledighet att utbilda sig för att byta yrkesbana. Efter att ha läst ett par kurser fastnade hon för inköp och genom rekommendationer valde hon FEI:s YH-utbildning Kvalificerad Inköpare 400 yhp. Idag arbetar Rebecka som nykundsansvarig på JM:s dotterbolag JM@home, där hon gjorde praktik under utbildningen.

– Jag fick höra att det är stor chans att få jobb direkt efter examen från FEI och det visade sig stämma bra. Det är en väldigt bra utbildning som är helt anpassad efter behovet på arbetsmarknaden och vad du som inköpare faktiskt kommer att arbeta med, säger Rebecka Bäcklin.

YH-utbildningen Kvalificerad inköpare ger kunskap om inköps- och upphandlingsprocessens samtliga steg, och hur du framgångsrikt arbetar med strategier för inköp av varor och tjänster utifrån omvärldens efterfrågan. Utbildningen innehåller kurser i bland annat affärsjuridik, avtalsformer och logistik.

– Jag uppskattade kurserna i strategiskt inköp, förhandlingsteknik och juridik extra mycket, och jag fick med mig kunskap som jag nu har stor nytta av i mitt arbete. En viktig del är att alla lärare faktiskt arbetar med inköp och har stor erfarenhet av branschen. Det märks på innehållet som är uppdaterat efter hur det ser ut på arbetsmarknaden just nu.

– Förutom själva utbildningen är ett stort mervärde med FEI det stora nätverket och de kontakter du får ta del av. Genom FEI fick vi vara med och hjälpa till på inköpsmässan, där jag lärde känna många människor inom inköp. För mig som aldrig har arbetat med inköp tidigare så var det ovärderligt att knyta de kontakterna.

Efter examen från FEI började Rebecka direkt att arbeta som strategisk inköpare hos JM@home, där hon spenderade en av utbildningens två praktikperioder. Efter två år som inköpare blev hon erbjuden tjänsten som nykundsansvarig, med ansvar för flera av bolagets projekt inom bostads- och äganderätter.

– Även om jag i mitt nuvarande arbete inte enbart arbetar med inköp så är det fortfarande en stor del av det. Jag arbetar exempelvis en hel del med olika typer av avtal och där kommer avtalskännedomen från utbildningen väl till pass.

Rebecka ser tillbaka på sin tid hos FEI med värme, och rekommenderar andra som funderar på att byta karriär att vända sig till FEI.

– Att utbilda sig hos FEI är en snabb och högkvalitativ väg ut i arbetslivet. Mina två år hos FEI var några av de bästa i mitt liv. Förutom otroligt kompetenta lärare och givande praktikperioder som resulterade i ett jobb så hade vi även en väldigt fin gemenskap i klassen.

FEI:s YH-utbildning utbildning Kvalificerad inköpare är för dig som vill få kunskap om inköps- och upphandlingsprocessens samtliga steg – för att bli en framgångsrik inköpare. Exempel på yrkesroller är anbudsförhandlare, inköpare, logistiker, upphandlare och projektledare inom inköp.

Läs mer om YH-utbildningen Kvalificerad inköpare här.

Publicerat den 25 januari 2023