Personalekonomi hjälper företag till smarta investeringar i sin viktigaste resurs – medarbetarna

Gitte Blomgren har arbetat med och föreläst om personalekonomi sedan 30 år tillbaka. Idag undervisar hon bland annat på FEI:s kurser Personalekonomi, Företagsekonomi för HR och Certifikat HR. För Gitte handlar personalekonomi i grund och botten om ett verktyg för organisationer att skapa hälsosamma arbetsmiljöer, där medarbetare trivs och utvecklas.

– Att jag har arbetat med personalekonomi så länge beror till stor del på att det handlar om människors välmående. Det är ekonomiska beräkningar och analyser som i slutändan främjar bättre arbetsklimat och satsningar på arbetslivsförbättringar.

När Gitte Blomgren skrev sitt examensarbete om personalekonomi, som handlar om beräkning av personalrelaterade kostnader, var det ett relativt nytt ämnesområde. Gitte märkte snabbt ett stort intresse från både näringslivet och akademin, och började föreläsa direkt efter examen.

– Företag tar fram statistik och kalkyler inför de flesta större beslut och åtgärder. Varför skulle det inte gälla även för den viktigaste resursen – medarbetarna? Att göra beräkningar på olika personalrelaterade faktorer gör att du får underlag för att bedöma och argumentera för åtgärder som handlar om personalen. Personalekonomi är inte heller lagstadgat på samma sätt som exempelvis redovisning. Det ger både fördelar och nackdelar eftersom det leder till många olika definitioner och arbetssätt, samtidigt som det gör att företag kan välja de beräkningar och nyckeltal som är viktigast för just deras verksamhet.

Personalekonomi i en pandemi

Genom att beräkna vad en timme kostar går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten, och vad olika handlingsalternativ kan ha för påverkan på personalkostnaderna. Något som blivit ännu viktigare under pandemin, när nyckeltal som sjukfrånvaro och personalomsättning skjutit i höjden.

– Bland tjänstemän där många haft möjlighet att jobba hemma ser vi en lägre sjukfrånvaro än tidigare, vilket till stor del beror på att många arbetar trots att de är sjuka. I kontaktyrkena är sjukfrånvaron däremot högre, och även det har med att göra att vi stannar hemma vid sjukdom i större utsträckning. Jag har träffat HR-chefer som trott att sjukfrånvaron nu varit lägre än förra hösten, som sedan räknat och sett att nivån nästan varit densamma. Det har nog aldrig varit viktigare för organisationer att ha koll på sjukfrånvaroprocenten än nu, finns inte uppgifter om sjukfrånvaro så är det svårt att planera och arbeta proaktivt.

Nyrekrytering en betydande investering

Förutom sjukfrånvaro läggs även stort fokus på kostnadsberäkningar av nyrekryteringar inom personalekonomi.

– Nyrekryteringar innebär en stor investering, både under själva rekryteringsprocessen och därefter introduktionsperioden. När ditt företag hittat och anställt rätt person så gäller det att behålla den personen så länge som möjligt, dels genom en välgenomtänkt inskolning, dels genom en god arbetsmiljö. De flesta blir förvånade över hur mycket tid handledaren och den nyanställda spenderar för att få till en bra inskolning.

Även personalomsättning är ett viktigt nyckeltal inom personalekonomi eftersom det är en beräkning som i grunden visar hur bra ett företag är på att behålla sina medarbetare.

– När ett företag får se svart på vitt vad en nyrekrytering kostar så leder det ofta till mer kvalitativa rekryteringsprocesser, eftersom det är en investering som betalar av sig om personen stannar länge inom företaget. Många företag inom de branscher som varit extra utsatta under pandemin har varit tvungna att låta många av medarbetarna gå. När dessa företag sedan behövt anställa flera nya medarbetare har det varit en stor investering. I det läget är det otroligt viktigt att veta vart resurserna bör läggas.

Viktigt verktyg för olika yrkesroller

Som lärare i personalekonomi föreläser Gitte för människor inom flera olika yrkesroller. På Stockholms universitet är hon ansvarig för kursen Personalekonomi som ingår i kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. På FEI:s kurs Certifikat HR föreläser hon ofta för deltagare med ekonomibakgrund, medan hon på FEI:s HR-chefsutbildning undervisar för personer som många gånger har lång erfarenhet inom HR.

– Personalekonomi är ett värdefullt verktyg för alla som på något sätt behöver argumentera för personalrelaterade investeringar, exempelvis HR-ansvariga, mellanchefer med personalansvar, eller företagsekonomer som tar fram beslutsunderlag till ledningsgruppen. Att jag får träffa och prata om personalekonomi med så många olika människor och yrkesgrupper är också en anledning till att jag har arbetat med det så länge. Det gör mig än idag motiverad till att fortsätta utbilda både företag och studenter i ämnet, samt arbeta som rådgivare i personal- och ekonomirelaterade frågor, säger Gitte Blomgren.

Om personalekonomi

Personalekonomi handlar bland annat om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Kursen ingår i Diplomerad Personalvetare/HR-chefsutbildningen. En del av kursen Personalekonomi ingår även i Certifikat HR.

Läs mer om kursen Personalekonomi

Publicerat den 11 januari 2022