Certifikat HR

Certifikat HR är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med HR och vill lära dig grunderna. Utbildningen ger dig en god inblick i hur du bedriver ett kvalificerat HR-arbete, eller ett kvitto till dig som redan har kunskaper.

Certifikat HR kan också utgöra ett första steg i din karriärutveckling. Efter att ha slutfört utbildningen har du även möjlighet att bygga vidare på dina studier och gå FEI:s Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Vill du veta mer? Fyll i din intresseanmälan här!

Nästa kursstart
16 april 2024
Omfattning

1 dag/vecka - 8 veckor

Avgift 43 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Certifikat HR ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga HR/personalfrågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-funktionens roll, den affärsnytta den skapar och att lära sig de viktigaste begreppen. Utbildningen baseras på och ger dig kunskaper om olika teorier och modeller utifrån forskning, och hur de ska tillämpas praktiskt. Utbildningen ger också konkreta kunskaper i olika HR-processer, kompetensbaserad rekrytering, det arbetsrättsliga systemet och hur du kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Vidare lär du dig de viktigaste teorierna för att bedriva ett framgångsrikt och hållbart ledarskap och medarbetarskap, hur du arbetar med personalekonomi och det viktigaste inom arbetsmiljö. Du får också en inblick i löne- och lönerevisionsprocessen.

Fokus på tekniker och metoder

Du får en helhetssyn på hur personalarbetet bedrivs i organisationen. I kursen ingår teoriavsnitt, men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Inlärningen förstärks via verklighetstrogna praktikfall/case under utbildningens gång, och genom att relatera till din arbetssituation.

Utformning för yrkesverksamma

Certifikat HR är utformad för att passa dig som har ett krävande heltidsarbete. Mellan passen/blocken läser du litteratur och bedriver självstudier.

Efter kursen ska du:

 • ha kännedom om centrala begrepp inom HR/personalområdet
 • förstå teorier, perspektiv, metoder och modeller inom HR Management
 • förstå HR-/personalfunktionens roll i företaget/organisationen
 • förstå vilken affärsnytta HR skapar
 • ha kunskap om olika HR-processer
 • ha kunskap i kompetensbaserad rekrytering
 • förstå arbetsrättens grunder och kunna de vanligaste lagarna för arbetsgivaren
 • förstå grundläggande arbetsmiljö och de krav som arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på organisation, chefer och medarbetare
 • ha en förståelse för löne- och lönerevisionsprocessen
 • förstå och kunna använda personalekonomiska beräkningar
 • förstå ledarskapets och medarbetarskapets betydelse för en hållbar och framgångsrik organisation

Kursens innehåll ger dig som är medarbetare förutsättningar för att kunna arbeta som HR-generalist i ett mindre företag, HR-koordinator eller HR-assistent för att ta några exempel.

Bygg på med fortsatta studier

Certifikat HR kan ses som en fristående utbildning, men den kan också utgöra ett första steg i din karriärutveckling. Efter utbildningen kan du fortsätta med Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Fakta

Omfattning

Certifikat HR omfattar lektioner en dag i veckan under ca 8 veckor.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat HR krävs godkänd tentamen samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

43 900 kr  exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 751 kr/mån.

Kursinnehåll

Introduktion HR och HRM

Introduktion till HR/HRM, dess roll och funktion i organisationen. Vi går igenom både teorier och trender, och områden som behandlas är:

 • vem som företräder HR
 • vilken affärsnytta HR skapar
 • historia och teori bakom begreppet HR/HRM

HR-processer

HR:s verktyg och processer utifrån ett konsultativt förhållningssätt. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Delkursen ger en introduktion till vikten av kommunikation på arbetsplatsen, feedback som verktyg, att genomföra chefens alla samtal, såsom ex. utvecklingssamtal och lönesamtal, samt lite kort om kompetensutveckling.

Rekrytering/Talent Acquisition

Idag eftersträvar de flesta verksamheter att rekrytera med hjälp av den komptensbaserade metoden. Men vad innebär det egentligen? Här går vi igenom allt från vanliga rekryteringsfällor till intervjuteknik. Vi följer en rekryteringsprocess från hur man tar fram en träffsäker kravprofil och därefter en tillhörande intervjuguide och referenstagningsguide. Vi diskuterar även hur vi kan säkerställa en god kandidatupplevelse och vad man behöver tänka på när man tar fram sin rekryteringsprocess. Kursdagen är teoretisk såväl som praktisk och gör att du får med dig grunderna i kompetensbaserad rekrytering.

Introduktion till arbetsrätten

Du får en översikt av det arbetsrättsliga området och lär dig lösa juridiska problem genom exempel och övningar. Moment inkluderar arbetsledningsrätt, diskrimineringsrätt, regler om arbetstid och ledighet, anställningens ingående, anställningens upphörande och kollektivavtalsrätten.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på en arbetsplats. Arbetsgivare måste enligt lag, förordning och föreskrifter bedriva ett arbetsmiljöarbete som gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande med arbetsmiljö.

I detta moment lär du dig om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifterna. Du får mycket goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö samt hur detta ska omsättas i praktiken.

Löne- och löneöversynsprocessen

Den här dagen går vi igenom hela löneprocessen med kopplingar till kollektivavtal, det enskilda anställningsavtalet och verksamhetens styrdokument för att chefer och medarbetare ska få rätt lön. För att få en god effekt av lönerevisionen krävs det mycket förberedelser. Processen för en ny lönerevision börjar direkt då den förra lönerevisionen tar slut. Det är också viktigt att fastställa vilket mål som arbetsgivaren har med lönerevisionen för att det påverkar fördelningen av löneutrymmet. Du får kunskap om hur du gör beräkningar av löneutrymmet, hur man analyserar lönestrukturen och upplägget av lönerevisionsprocessen.

People analytics/Personalekonomi

Under detta pass gör vi personalekonomiska beräkningar inom ett par viktiga områden. Vi räknar gemensamt i ekonomiska kalkyler på vad en arbetstimme kostar för arbetsgivaren och kostnader för sjukskrivningar. Dessutom tar vi fram kostnader för hela nyanställningsprocessen från kravspecifikation till dess att medarbetaren är inskolad i arbetet.

Utvecklande ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapet har stor betydelse för arbetsmiljön och för medarbetares hälsa, arbetsglädje och engagemang. Det går inte att utveckla “det goda ledarskapet” utan att också utveckla “det goda medarbetarskapet” och tvärtom.

I detta moment lär du dig mer om:

 • Ledarskap
 • Olika ledarskapsstilar
 • Konsekvenserna av aktiva och passiva destruktiva ledarskapsbeteenden
 • Utvecklande ledarskap
 • Vad som kännetecknar ett bra medarbetarskap
 • Vad som kännetecknar ett mindre bra fungerande medarbetarskap

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Klicka här för att komma till våra informationsmöten.

Så här tycker våra kursdeltagare

Vill du stå i framkant i det moderna HR-arbetet? Välkommen till FEI:s praktiska Learning Lab där du tillsammans med andra får utforska AI-verktyg och hur de kan stödja ett modernt...

Läs mer

Sara Uhlén innehar flera roller, bland annat som strategisk rådgivare i olika organisationer. Hon är också investerare och blivande styrelseledamot i bolaget Sensework samt styrelseledamot i den ideella organisationen Treskablinoll....

Läs mer

Nya arbetsmiljöregler träder i kraft 1 januari 2025. Har du på koll på vad det innebär? Den här kursen är för dig som arbetar eller planerar att arbeta med arbetsmiljöfrågor...

Läs mer

+